stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Výkladové mapy
Možnosti výkladu
Čeho všeho si lze všímat při výkladu

 

Výkladové mapy

Existuje mnoho schémat, podle kterých lze rozložit karty při výkladu.
Některé z nich můžete najít v rubrice Způsoby výkladu, jiné v literatuře.
Není třeba jich znát velké množství, každý kartář jich většinou používá jen několik.
Doporučuji si je ozkoušet a najít si ty, které jsou pro vás srozumitelné a vyhovují vám.

 

Další možnosti výkladu

Zkuste si vytvořit vlastní způsob výkladu.
Napište si na papírek, co potřebuje vědět. Každá otázka: jedna karta na jedné pozici. Spočítejte si, kolik pozic potřebujete a zamyslete se, jaký dát výkladu tvar - do jakého obrazce by mohl být uspořádán (např. kruh čtverec, obdélník). Je pěkné, když sám výkladový obrazec má určitý symbolický charakter – nicméně pro pochopení toho, co Vám karty říkají, to nezbytně nutné není, je nezbytně nutné je pouze dopředu vědět, co má která pozice sdělovat.


Příklad: chci vytvořit speciální výklad řešící vztahy v trojúhelníkovém vztahu.
Tedy si řeknu, že z výkladu bych se ráda dozvěděla:

- charakteristiku všech tří osob (vzhledem k situaci)
- vztah nevěrné osoby k partnerovi A a partnerovi B
- co si nevěrná osoba přeje od vztahu s A a od vztahu s B
- jak se ve skutečnosti zachová
- co z toho vyplývá pro A, pro B a pro nevěrnou osobu.
- Zvláštní poselství pro tazatele - rada
- Zvláštní poselství pro tazatele - varování

Celkem potřebuji třináct karet, zbývá se rozhodnout, jaký tvar výkladu dám.

 

Ať si tazatel vyloží sám.

    
Zkuste namísto klasického výkladu, kdy vy vyprávíte o významech tažených karet a tazatel naslouchá, nechat mluvit jeho. Ptejte se, jak na něj ta která karta působí, co ho napadá při pohledu na ni. Vyjmenujte mu všechny významy jednotlivých karet, které znáte, vysvětlete mu význam symbolů, které jsou na kartách a nechte ho, aby sám formuloval, co si myslí, že ta která karta znamená v jeho případě.
Nebude sice vypadat tak zajímavě a tajemně. Ale věřte tomu, že tazatel, který je citlivě vedený si sám dokáže najít odpovědi na své otázky a že když tak učiní, lépe sám sebe a svou situaci pochopí, neboť to nejsou informace zvenčí, ale zevnitř jeho mysli a ducha.
Takovýto tazatel má sice občas pocit, že jste mu nic neřekli a tedy nic neumíte - takže tento postup nedoporučuji při placených výkladech - ale výklad mu může být užitečnější, než když z Vašich úst slyší něco, co se ve skutečnosti brání přijmout.

 

Čeho všeho si lze všímat při výkladu
 

  • Karty, kde je bílá a černá polovina (Vůz, Velekněžka). Přemýšlejte, jestli to v daném výkladu nemůže nést nějaké sdělení.
  • Karty, které mohou působit různě, např. jednou stojící, jindy v pohybu. A první dojem z karty. 
  • Karty, na nichž někdo někam směřuje nebo se někam dívá. Přemýšlejte, kam se dívá (na co) a co to může znamenat pro výklad.
  • Celkový obrázek - překrývající se karty, karta, zčásti zakrytá jinou kartou, zvláštně rozházené karty a pod. (upozornění: karty nerovnat, nechat tak a studovat, co to sděluje)
  • Jestli jsou karty v souladu, nebo si naopak odporují.
  • Jaká barva v celém výkladu převládá.

 


 

  
 
 
 
 

 

 

 

09.04.2016 23:33:38
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one