stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Nápady k osvojení významu karet
Kombinace 2-3 karet
 

Různé nápady k osvojování významu karet
 

  • Vyberte si postupně z balíčku všechny karty stejné číselné hodnoty od každé barvy (Eso, disků, mečů, holí i pohárů), položte je vedle sebe a snažte se najít systém v jejich výpovědi: v čem se shodují, v čem se vyjadřují individuálně. Pokud by Vám vyšli jako odpověď na otázku, v čem by byl rozdíl? V čem by nebyl?
  • Zkuste namátkově vybrat kartu a pak najít v balíčku všechny, které jí jsou významen podobné. Zamyslete se, v čem se významy shodují a v čem se naopak liší.
  • Zkuste najít všechny karty, které hovoří o pocitech a situacích, které jste na vlastní kůži prožili - a všechny karty, které hovoří o něčem, co je vám neznámé.
  • Zkuste si pod každou dvorní kartou představit konkrétního člověka. Buď někoho, koho znáte, nebo filmovou či literární postavu.
  • Zkuste si vypsat všechny své známé, které dobře znáte: rodinné příslušníky, kolegy, přátele. Pak zkuste pro každého najít dvorní kartu, která ho nejlépe charakterizuje. Pak zkuste pro každého najít libovolný počet karet Malé Arkány, které ho podle Vás nejvýstižněji charakterizují.
  • Zkuste si vzpomenout na nejdůležitější události Vašeho života - ať už v průběhu celého života, nebo třeba jen uplynulého roku. Zkuste najít takové karty, které by tuto situaci vystihovaly.
  • Vzpomeňte si na film, který Vás naposledy zaujal (nebo knihu). Pokuste se pomocí karet Malé Arkány:
      

a) definovat jednotlivé postavy
b) definovat vztahy mezi nimi
c) definovat osud každého z nich.

 

Kombinace 2-3 karet
  
Častým problémem začátečníků bývá, že sice nejsou schopni kombinovat významy jednotlivých karet do jednoho celku.
  
U mnoha výkladů to není třeba neboť jsou tvořeny tak, že na každé je jedna karta se specifickým významem. Přesto je dobré naučit se vnímat, jak na sebe karty navzájem působí, protože každý výklad tvoří dohromady jeden obraz. A tento obraz napovídá naší intuici, který z mnoha významů u každé jednotlivé karty je ten nejpřesnější.
  
Zkuste následující cvičení:
 
Představte si nějakého člověka a jím položenou otázku. Můžete si to úplně vymyslet, nebo si představit někoho ze svého okolí. Např. sousedka středního věku se hypoteticky ptá, jak se bude dál vyvíjet její manželství. Mladá dívka se ptá, jak se bude vyvíjet její vztah s mužem, se kterým se den před tím seznámila na večírku. Muž středního věku se ptá, jak se bude dařit jeho firmě, když přijme společníka. Mladý chlapec se ptá, co mu karty radí ohledně jeho života.
 
A podobně. 
    
  

Vytáhněte jednu kartu Malé Arkány a pokuste se ji interpretovat jako odpověď na danou otázku. Pak vytáhněte namátkou další kartu a zkuste jejich významy spojit. Zkuste hledat, kde jsou si významy karet podobné nebo kde se podporují.

Můžete si zkusit pomoct slůvky:

………..protože……………

………..ale…………………

když………tak…………….

Tak dlouho budete………..až………..

Pak můžete přidat i třetí kartu a postupovat podobně.
 

Nebo jiný způsob:

Vytáhněte jednu kartu na danou smyšlenou otázku a opět ji zkuste interpretovat. Pak vytáhněte další jednu nebo dvě karty a pokuste se je vnímat jako vysvětlení a podrobnosti první karty. Zkuste najít v jejich významech souvislost s tím, co jste usoudili o významu první vytažené karty. Všímejte si, v čem by vysvětlující karty mohli význam první karty podpořit, v čem si naopak protiřečí.


Upozornění:

Nezapomínejte, že jde jen o cvičení, která mají za úkol seznámit vás s jazykem tarotu a mnohočetností, jakou se může vyjadřovat. Je to jen hra na KDYBY – nic víc. Pokud si s nějakou kombinací nebudete vědět rady, nelamte si s tím hlavu. V praxi vám napoví intuice. Zde nemá intuice co napovídat, neboť výchozí situace jsou jenom smyšlené a nevycházejí ze skutečnosti.

Není důležité nabiflovat se jednotlivé kombinace či si navymýšlet něco do zásoby. Důležité je všimnout si, jak na sebe karty působí, jaká zvláštní spojení mohou vytvářet a co z jejich spojení může všechno vznikat.

  

Otázky:

Srovnejte význam karet 6 holí, 5 mečů a Vůz ? V čem jsou jsi podobné, v čem se liší?

Srovnejte význam karet 3 disky, 7 disků a 8 disků ?

Srovnejte význam karet 9 pohárů a 9 disků ?

Srovnejte význam karet 8 mečů a 9 holí ?

Srovnejte význam karet 2 meče a 4 meče?

Srovnejte význam karet 2 meče a Velekněžka ?

Srovnejte význam karet 6 mečů a 8 pohárů ?

Srovnejte význam karet 9 mečů a 10 mečů?

Srovnejte význam karet 3 poháry a 4 hole?

Srovnejte význam karet 5 holí a 7 holí ?

Srovnejte význam karet 5 disků a 5 pohárů ?

Srovnejte význam karet 5 pohárů a 8 pohárů ?

Srovnejte význam karet 5 disků a 9 mečů ?

Srovnejte význam karet Rytíř mečů a Rytíř holí ?Zkuste najít všechy karty, které se vyjadřují k následujícím tematickým okruhům a zamyslete se nad tím JAK se k nim vyjadřují:

Příležitost
Smyslnost
Štěstí
Zaměstnání
Spolehlivost
Změna
Vyhlídky
Plodnost
Lehkomyslnost
Nejistota
Rozhodnutí
Moudrost
Kvalifikace
Bohatství
Sebeovládání
Ztráta
Klid
Rovnováha
Omezení
Bolest
Nemoc
Neštěstí
Strach
Nebezpečí
Radost
Úspěch
Trpělivost
Oslava
Řád
Cílevědomost
Dobrodružství
Síla
Pasivita
Aktivita
Soulad
Konflikt
Prohra
Láska
Závislost
Konec
Rozum
Trápení
Strach
Zábrany
Sen
Samota

 

 

  
 
 
 
 

 

 


 


   
09.04.2016 23:35:19
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one