stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Malá Arkána
Dvorní karty
 

Každá karta Tarotu nese symbol jedné ze čtyř „barev“ a číslo.
Pokud pochopíte symboliku těchto „barev“ a symboliku čísel, pochopíte také význam karty bez jakéhokoliv dalšího učení.
Na některých karetních sadách je malá arkána označena pouze takto, takže žádné jiné vodítko k pochopení významu ani mít nebudete. Některé sady (např. Rider-Waite) jsou opatřeny obrázkem na němž je vyobrazena nějaká situace. Ta vám může sloužit jako mnemotechnická pomůcka k pochopení významu karty.

HOLE / ŽEZLA KŘÍŽE ŽALUDY
MEČE PIKY LISTY
POHÁRY SRDCE SRDCE
PENTAKLY / MINCE / DISKY  KÁRA  KULE


Každá z barev malé Arkány tarotu odpovídá jednomu živlu.
Živel je zjednodušeně řečeno jakási síla nebo princip projevující se na tomto světě a v každém z nás. Teorií o živlech se nezabývá pouze Tarot, ale i např. astrologie.
Každý z živlů se projevuje jiným způsobem. Diky tomu má každá z barev tarotu určitou specifickou sféru vlivu.

Podrobnější informace o projevech čtyř živlů najdete v rubrice Živly.

 

Význam čísel

Malá arkána obsahuje karty číslované od jedničky po desítku. Každé číslo je symbolem pro určitý druh projevu. Numerologové hovoří o vibraci čísla. Pokud pochopíte alespoň trochu, co s sebou jednotlivá čísla nesou za významy, lépe budete chápat i význam karty, která toto číslo nese. 

 

číslo  Význam
1 mužský princip, vědomí, počátek, jednota, podnět, aktivita, energie, příčina, tvůrčí akt, uvědomění, cíl, zárodek, šance
2 ženský princip, city a intuice, volba, spolupráce, směr, pohyb, dění, rozdělení, polarita, opozice, vztah, dvojznačnost, tajemství, proměna, rozpolcenost
3 tvar, čin, pojem, rovina, výsledek, zřetelnost, tvořivost, schopnost usměrňovat energii, ohraničení, zákon, spojení
4 stabilita, tělesnost, konkrétnost, realizace, naplnění, zručnost, řád a pořádek, hmota, společnost, bezpečí, pevná struktura
5 narušení řádu, svoboda, živelnost, hledání, dobrodružství, aktivita, pohyb, krize, konflikt, ztráta, změna, nejistota, proměnlivost, překážky, radikálnost
6 dokonalost, vyváženost, jednota, celistvost, láska, krása, harmonie, radost optimismus, střed, centrum, soulad
7 boj a překonávání překážek, zkoušky, skládat účty, pochopení, integrita, sebereflexe, zatěžkávací bod, souhry různých sil
8 celek, sklizeň, příčina a následek, logika, racionální uvažování, vůdcovství, řád a organizace, expanze, plánování, uspořádávání, proměna, omezení
9 maximální schopnost činu, ideál, únik od reality, skrytost, těhotenství
10 návrat k jednotě, nový počátek, zakončení, spojení ničeho a všeho, dokonalost
0 prázdnota, nic, prostor připravený k naplnění 

       
Už víme, že pětky znamenají
Zkuste si nyní vzít všechny čtyři pětky a vzpomeňte si, co víte o jednotlivých barvách. Zkuste se zamyslet, jak se význam čísla pět - tedy může projevit v oblasti citů a emocí, jak se asi projeví, když jde o rozum a myšlení, jak zapůsobí, když se bude jednat o majetek či jiné hmotné záležitosti a co udělá s naší vůlí?
Zkuste porovnat své závěry s tím, co najdete v tabulce významů níže.
Zkuste vzít postupně všechna čísla od jedné do deseti a zkusit stejným způsobem kombinovat význam čísla a barvy. 

 

  HOLE MEČE POHÁRY PENTAKLY
ESO Chopit se příležitosti.
Začátek. Zvrat.
Příležitost realizovat nové nápady.
Obnovení a nápor tvořivé energie.
Šance na vlastní rozvoj.
Možnost.
Odvaha.
Úmysl.
Tvořivost, tvoření.
Příležitost dospět k poznání nebo rozhodnutí.
Příležitost uskutečnit nápad.
Příležitost si něco vyjasnit.
Vyjasnění, prosazování, pronikání.
Triumf dosažený silou nebo myšlenkou.
Jasnost.
Příval mentální energie.
Duchovní aktivity.
Organizační talent.
Příležitost dojít štěstí.
Uspokojení, láska, zdraví, krása, plodnost.
Pramen.
Harmonie, vnitřní mír.
Znovuzrození.
Naplnění.
Touha srdce.
Těhotenství. Narození.
Šance na uskutečnění projektu. Příležitost.
Dosažení.
Prosperita a materiální zisk.
Síla. Smyslovost a smyslnost.
Štěstí na dosah.
Talent.
Zdraví.
Plodnost.
  2 Kolísání.
Přehled.
Neutralita.
Nutnost / potřeba rozhodnutí.
Lhostejnost.
Konflikt mezi dvěma silnými stanovisky.
Nestrannost. Neutralita.
Nerozhodnost.
Pochybnost.
Rozpolcenost.
Uzavřenost, odmítání a slepota.
Mrtvý bod. Slepá ulička.
Vnitřní klid.
Láska.
Spojení.
Spolupráce.
Partnerství.
Harmonie.
Sdílené city.
Milostný pár.
Vrtkavost.
Žonglovat záležitostmi. (financemi)
Pohrávat si s možnostmi.
Potřeba rovnováhy.
Stálý vývoj.
Rozvažovat a rozhodovat.
Flexibilita.
Věci v pohybu.
Reorganizace.
  3 Dobrý základ. Pevný postoj.
Příznivé vyhlídky.
Výchozí bod pro další práci.
Trpělivost.
Bezpečná základna a perspektivní vyhlídky.
Hledět vpřed.
Realizované plány.
Udržet dosažené.
Bolestné poznání.
Všechno, co trápí srdce.
Hlava se setkává se srdcem.
Rozum versus cit.
Rozchod spojenců.
Zklamání, bolest a lítost.
Oslava úspěchu.
Radost s ostatními. Otevření se.
Užívat štěstí.
Kolektivní cit – „my“. Přátelství.
Vděčnost.
Dobré časy.
Nadbytek. Přebytek.
Vytěžit z dovedností a osvojit nové.
Kvalifikace.
Zdatnost přinášející zisk.
Tvořivost.
Profesionální práce.
Složit zkoušku. Dokázat, co umím.
Vstoupit na novou rovinu.
Práce a výsledek.
Růst, pokrok, průběžný vývoj.
Spolupráce.
  4 Prosperita a pohodlí.
Zdar.
Uvolnění.
Otevřenost.
Úspěch.
Štěstí a spokojenost.
Konec potížím, pocit úlevy.
Pauza.
Pasivita.
Doba nicnedělání.
Vynucený klid.
Přestat chtít!
Doba na zotavenou.
Rozvaha a ostražitost.
Znemožnění aktivity.
Nespokojenost. Rozmrzelost. Deprese.
Malomyslnost.
Nezpozorovaná šance nadosah.
Nenaplněnost.
Rozladěnost.
Sklíčenost.
Být uražený.
Smíšené pocity.
Přesycení.
Truc.
Nehybnost. Ustrnutí.
Vlastnictví a jeho chránění.
Přílišná opatrnost. Sázet na jistotu.
Přehnaná potřeba jistoty.
Stabilita.
Lakota.
  5 Konkurence.
Měření sil.
Boj a hra.
Konkurenční boj.
Síla, konflikt, boj, změna, krize.
Připravenost soupeřit.
Výzva.
Zmatky, neshody, konflikty mezi přáteli.
Spor.
Diskuze (boj o zásady).
Asertivita.
Prohra.
Porážka a bezmoc.
Jednostranný triumf.
Zdánlivý vítěz.
Vítězství cynismu, Ega.
Zrada. Podlost.
Pyrrhovo vítězství.
Potupa. Ostuda.
 Žal.
Zklamání.
Konec mylných představ.
Rozloučení, bolest, starost a trápení.
Karta smutku.
Ztráty. Ztroskotané naděje.
Ztráta jistot.
Potíže.
Strádání. Krize. Nejistota.
Nic nezůstane na svém místě.
Materiální problémy, ztráty nebo bída.
Pocit ožebračení.
Těžká doba.
Nespokojenost.
Vyloučení odněkud.
  6 Úspěch, triumf.
Sebeuskutečnění.
Prosazení.
Vyznamenání.
Vůdcovství.
Cesta, změna, stěhování.
Přemístění nebo vnější změna.
Odchod do nejistoty.
Přestup jinam.
Osamostatnění.
Pokrok.
Vzpomínka na šťastnou minulost.
Vzpomínky na štěstí.
Harmonie. Dávat a přijímat lásku.
Bezstarostnost.
Intuice.
Solidarita.
Minulost.
Braní s dávání.
Prosperita. Dostatek.
Tolerance. Přátelství.
Velkorysost.
Výměna (energie).
Almužna.
Pomoc.
  7 Sebeobhájení.
Vymezovat se.
Sebeobrana. Muset se bránit.
Závist. Nepřejícnost druhých.
Boj o vlastní postoj.
Zkouška.
Odvaha
Úhyb.
Ústup.
Únik před pravdou.
Chytračení. Mazanost.
Nevypočitatelnost.
Ostražitost.
Rozporná situace která skrývá tajemství.
Neupřímnost.
Odejít potají, vypařit se.
Podvod, švindl.
Strategie: skryté operace, lest, obcházení.
Iluze.
Hledání neexistujícího. Lež.
Sen víc než pravda.
Volba mezi různými alternativami.
Výběr.
Představy. Vzdušné zámky.
Klam.
Lenost.
Zkouška trpělivosti.
Pomalý, ale jistý růst.
Zdržení. Průtahy.
Obavy z neúspěchu.
Čekání a očekávání.
Nepatrný vývoj.
  8 Rychlá změna.
Vzrušující rušné období.
Překvapení.
Pohyb a pokrok.
Rozčilení.
Rychlost.
Cílevědomost.
Unáhlenost.
Vše, co je v pohybu.
Potlačování
Svázanost
Vnitřní překážka
Nesvoboda.
Sebepodceňování, nedůvěra ve vlastní moc či autoritu.
Zábrany. Zákazy.
Neschopnost rozvinout nějaký rys.
Loučení s těžkým srdcem.
Odchod do nejistoty.
Placení za chyby.
Pasivita, apatie.
Odvrácení se.
Cílevědomost.
Svědomitost.
Koncentrované konání.
Pečlivost, obezřetnost, prozíravost, rozvážnost.
  9 Nedůvěra.
Velká pozornost.
Uzavřenost.
Sebekázeň.
Ochranný krunýř. Vzdorný postoj.
Pocit ohrožení.
Ostražitost.
Bdělost. Vůle.
Pozorovatel.
Opozice.
Velké starosti.
Katastrofa.
Noční můra.
Trápení.
Úzkost, panika, strach.
Starosti, výčitky svědomí, zoufalství.
Probuzení a kruté poznání.
Požitek.
Nasycení.
Spokojenost.
Požitkářství.
Splnění touhy.
Radost ze života.
Štěstí.
Hojnost.
Ideál.
Materiální plodnost, materiální štěstí.
Dostatek.
Získaná kořist. Tučný úlovek.
Příznivý okamžik.
Zisk.
Bezstarostný život.
 10 Přetížení.
Být pod tlakem. Nátlak. Zátěž.
Stres. Sklíčenost.
Velký úkol.
Být zasypán.
Přílišná zodpovědnost.
 Dno.
Definitivní bolestivý konec.
Násilný a předčasný konec.
Rozloučení a uvolnění.
Ztráta jistot.
Stav po katastrofě.
Závěrečný tah.
Zničení, zkáza.
Završení. Naplnění nebo závěr.
Radost z hotového.
Společné štěstí.
Harmonie.
Idyla.
Vrchol.
Zavedenost, zaběhlost.
Bohatství.
Zlaté časy. Stabilita.
Jistota, solidní základ.
   

Podrobnější významy karet můžete nalézt na těchto stránkách v rubrice Význam karet.


 

Dvorní karty
   
Dvorní karty jsou specifická součást tarotu a jejich výklad často dělá začátečníkům nemelé problémy.
 
Dvorní karty nejčastěji označují nějakou konkrétní osobu.
Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová, jaký má žebříček hodnot.


Pážata jsou nejčastěji někým, kdo je v nějaké situaci nově, málo, nebo krátce. Jako osoba to bývá mladý nebo nezkušený člověk – může to být muž i žena. Často to bývá někdo, kdo přichází s nějakým impulsem nebo podnětem odpovídajícím danému živlu. Není však dobré na něj příliš spoléhat, Páže je podle mých zkušeností většinou někdo nebo něco, co se bude ještě vyvíjet – a tedy i měnit.

Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost v naturelu muže.

Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede“, ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.

Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.

Jsi chudý a čtyři králové jsou tvoji přátelé.
Král holí tě pro něco nadchne, Král pohárů se ti zcela otevře, bude ti naslouchat a utěšovat tě, Král mečů ti pomůže vidět záležitosti jasně a bez sebelítosti a Král mincí ti osuší slzy a uvaří dobré jídlo.

   HOLE MEČE   POHÁRY  DISKY
 PÁŽE Mladý muž, žena.
Dospělý potomek tazatele.
Zajímavý návrh.
Upřímnost, nadšení, odvaha, entuziasmus.
Dětská spontánnost.
Mladý muž, žena.
Dospělý potomek tazatele.
Kritika.
Hledání, očekávání nepřítele.
Cílevědomá osoba, praktická, nedělící se o výsledky svého snažení.
Nositel nepřátelského nebo kritického impulsu.
Ochlazení.
Jasnost a konfliktnost.
Hrozící konflikt, spor, kritika.
Příležitost něco vysvětlit.
Mladý muž, žena.
Dospělý potomek tazatele.
Vstřícnost, nabídka.
Nositel blahodárného impulsu.
Láskyplné gesto.
Příležitost, která obšťastní.
Fantazie, intuice, poetičnost, citlivost, měkkost.
Mladý muž, žena.
Dospělý potomek tazatele.
Jistota sám sebou a svým postavením.
Konkrétní příležitost, návrh, podnět.
Dobrá příležitost, realistická nabídka.
Stálost.
 RYTÍŘ Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Přitažlivý, vášnivý, riskující, kreativní netrpělivý člověk.
Horkokrevný, netrpělivý, podnikavý.
Cesta. Změna. Dobrodružství.
Netrpělivost.
Přemíra odvahy.
Vášnivá bujná nálada + touha po zážitcích.
Brát útokem.
Zápal.
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Konflikt.
Protivítr, útok, lov.
Mladá inteligentní osoba.
Náhlá potřeba drastické změny.
Vyjasnění.
Reprezentant mrazivého klimatu.
Chladný, odmítavý, vypočítavý, rozpolcený.
Agresivita.
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Milenec nebo posel pravé lásky.
Reprezentant láskyplného, přátelského klimatu.
Velké city.
Mír.
Láskyplný, smířlivý, harmonický, mírný.
Dobývat pomocí citů.
Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Praktický a pracovitý člověk.
Stálé stoupání vlastními silami.
Svědomitý trpělivý pracovník.
Stabilita, síla, vytrvalost, zatvrzelost, pevnost.
Pragmatický přístup.
Důvěřivý, ryzí, solidní, odolný.
 KRÁLOVNA Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Činorodá vášnivá žena.
Sebevědomí. Sebejistota.
Energie, idealismus, vůle, nadšení, podnikavost, nezávislost.
Chladná chytrá autoritativní žena.
Matka, partnerka, šéfová.
Rozhodnost pro ideál. Jasná hlava.
Duševní manipulace.
Individualita.
Nezávislost.
Emancipace.
Opuštěnost, osamělost – vdova, rozvedená.
Chlad, distanc, duchaplnost, vtip, chytrost, vychytralost.
Jasnost v cítění a jednání. Citové bezpečí.
Komunikace. Empatie.
Manželka, matka, přítelkyně.
Citová hloubka.
Chápavost, citlivost, romantika.
Dobromyslnost, laskavost, oddanost.
Empatie.
Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Rozvážný přístup k hodnotám.
Praktičnost.
Věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, píle, plodnost.
Bezpečí.
Schopnost „nechat věci se udát“.
Stát nohama na zemi.
Smysl pro realitu.
 KRÁL Partner, otec, šéf. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Muž s postavením a sebejistotou.
Dynamičnost, podnikavost, nadšení, temperament, sebevědomí, nároky.
Autorita. Hrdost.
Síla vůle.
Mít nepřemožitelný postoj.
Ego.
Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Inteligentní autoritativní muž.
Kritika, logika, chytrost, objektivita, odbornost.
Síla ducha, intelekt.
Zchytralost. Autorita. Moc.
Citový chlad.
Přehled, předvídavost, suverenita, převaha, duchovní kontrola.
Ostrovtip.
Rozumové založení.
Jasnost a přímost.
Účelová orientace.
Partner, otec, šéf . Zpravidla osoba starší než tazatel.
Kultivovaný, vzdělaný muž se zájmem u umění a vědu.
Síla citu.
Srdečnost.
Slušnost, spolehlivost, moudrost, schopnost empatie, soucit, starostlivost.
Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Konzervativizmus.
Smysl pro realitu. Praktičnost.
Autorita.
Pragmatičnost.
Obchodní zdatnost.
Spolehlivost.
Požitkářství.

Zkuste ke každé dvorní kartě přiřadit někoho, koho znáte, nebo se pokuste vzpomenout, kdy jste jednali, jako osoba, kterou dvorní karta představuje.


  
  
Otázky, cvičení a podměty k přemýšlení:

Zkuste najít všechny karty Malé Arkány, které podle Vás mluví o:
         pasivitě 
         aktivitě
         možnosti nemoci
         souznění
         konci vztahu
         těhotenství
         možnosti vzniku něčeho nového
         agresivitě
         diplomacii
         patové situaci
         lásce a porozumění
         zlobě a konfliktu
         chladu
         vřelosti
         úzkosti
         bolesti
         radosti
         změně

 


 

 
   
   
 
 
 
09.04.2016 23:37:45
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one