stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
VELKÁ TABULE a) - obrázek

VELKÁ TABULE a) - obrázek

Komplexní výklad z celého balíčku karet.

 


 

   

  

  

  

VELKÁ TABULE A.)


Velká tabule je zásadní druh výkladu pro karty Lenormand nebo pro cikánské karty.

Jde o výklad při kterém zamícháme a posléze rozložíme všechny karty do plochy. Pak od polohy tzv. osobní karty odvíjíme samotný výklad.

Je to velmi obtížný druh výkladu, který vyžaduje schopnost kombinovat jednotlivé karty mezi sebou.


Nejprve karty zamícháme.


Někdo doporučuje před tím karty Lenormand seřadit od 1 do 36. Sami si můžete ozkoušet, co vám lépe vyhovuje. Můj dojem z tohoto způsobu je, že karty pak nejsou promíchány dostatečně.


Pak sejmeme na tři hromádky a po té je v opačném pořadí složíme zpět na sebe.


Někdo doporučuje snímat pouze levou rukou – od srdce. Další možnost je podívat se na spodní kartu každé hromádky – podívat, ale nevyjímat. Dostaneme kombinaci tří karet, která by nám měla vypovídat o tématu momentálně důležitém pro tazatele.


Po té vezmeme výslednou hromádku a rozkládáme do čtyřech řad po devíti kartách. Karty v řadě klademe vždy zleva doprava.

U cikánské sady, kde je jen 32 karet do čtyřech řad po osmi kartách.

Najdeme osobní kartu tazatele (dále jen OSK).

U Lenormandu je to 28 Pán, je-li tazatel muž a 29 Dáma, je-li tazatelka žena.

U Cikánských karet je to Milenec a Milenka nebo Dáma a Pán. (Některé kartářky používají u starších tazatelů jako osobní karty Vdovu a Vdovce.)


Nejdůležitější jsou karty sousedící přímo s OSK – hlavně ve vodorovné a svislé linii – nazývají se KARMICKÝ KŘÍŽ.

Svislá linie vypovídá o současné situaci tazatele, vodorovná o minulosti a budoucnosti.


Oblast karet, která se nachází NAD vodorovnou linií minulosti (na obrázku šedě zbarvená) mluví o vlivech a věcech, které tazatel ovlivnit nemohl, oblast POD linií minulosti (na obrázku fialkově zbarvená) o vlivech, které ovlivnit mohl.

Stejně tak oblast NAD linií budoucnosti (na obrázku béžově zbarvená) ukazuje, co ho potká „osudově“ - tedy čemu se nelze vyhnout, oblast POD linií budoucnosti (na obrázku zelenkavě zbarvená) vypovídá, co tazatel ovlivnit může.


Významy jednotlivých částí výkladu najdete na obrázku.


Většina vykladačů čte budoucnost doprava od OSK a minulost doleva. Někteří však hledají budoucnost ve směru pohledu OSK a to co má za zády, čtou jako minulost. U mnoha sad tak vychází budoucnost u tazatelek směrem doleva a ne doprava – záleží na zobrazení žena na obrázku na kartě.


Má-li tazatel dotazy k nějakým konkrétním oblastem života, najdeme kartu, která tuto oblast představuje (např. láska – Prsten, zdraví – Strom, finance – Ryby) a všímáme si karet sousedících s touto kartou – stejným způsobem, jakým se provádí výklad na devět karet se signifikátorm.


Tyto informace můžeme doplnit i pomocí výkladu příslušného domu.


Pro výklad velké tabule je nezbytné umět karty kombinovat mezi sebou – tzn. vytvářet ze sousedících karet nové významy.

Obecně se dá říct, že karty sousedící vodorovně ukazují proces vývoj, co od čeho k čemu vede.

Karty sousedící svisle ukazují vlivy, co na co působí, co se za čím nebo pod čím skrývá.

Karty sousedící diagonálně ukazují další nepřímé vlivy – co ještě dalšího je ve hře, další vlivy, důsledky, dopady. Jsou to věci blízké, ale už nepřímé.


Velmi důležité jsou samozřejmě karty okolo OSK – těm bychom měli věnovat pozornost zejména – lze je opět vyložit způsobem, jakým se vykládá 9karet se signifikátorem.
DALŠÍ ZPŮSOBY ČTENÍ VELKÉ TABULE A DOPLŇUJÍCÍ VYKLÁDACÍ TECHNIKY
Vliv umístění OSK ve velké tabuli


Osobní karta se může ocitnout kdekoliv ve velké tabuli, nemusí být jen na prostředku. Poskytuje to další informace.

Velkou tabuli si pro snazší pochopení můžeme pomyslně rozdělit na tři části. Minulost (modrá), současnost (žlutá) a budoucnost (zelená).

Leží-li OSK ve žluté části (příklad: OSK2), tazatel je na určitém rovnovážném rozhraní minulosti a budoucnosti. Situace je vyrovnaná, na tazatele sice ještě působí minulé události, ale je již zdravě nasměrován do budoucnosti.

Leží-li OSK v modré části (příklad: OSK1), tazatel je velmi výrazně orientován na budoucnost, minulost má uzavřenou, nemá v ní žádné nedořešené věci, které by jeho další budocnost měly nějak fatálně ovlivňovat.

Leží-li OSK v zelené části (příklad: OSK3), tazatel je velmi zatížen minulostí, potřebuje si ji uzavřít, dořešit, pochopit, často i přebolet. Je to velmi obtížné postavení, tazatel může projevovat určitou skepsi, nemusí si být přitom svého zatížení minulostí být vůbec vědom, může mít tendenci chtít se jen přesvědčit o své pravdě. Toto postavení ale říká, že dokud si neuzavře staré věci, nezačne v jeho životě nic nového, nic dalšího.


Vždy, když je OSK na kraji velké tabule, svědčí to o jisté extrémní situaci v životě tazatele.

Leží-li OSK úplně nahoře (příklad: OSK4), je jeho situace velmi výhodná, má nadhled, odstup, není ničím zatížen, vlivů, které by na něj osudově působily je velmi málo, má velmi široký manévrovací možnosti – jeho život je v podstatě velká paleta různých možností.

Leží-li OSK úplně dole (příklad: OSK5), pak je tazatel velmi zatížen okolnostmi a manévrovací možnost nemá prakticky žádnou. V podstatě jen musí vydržet, co se na něj valí, co nad ním visí, co na něj působí a nemůže to moc ovlivnit.


Nejextrémnější je postavení OSK v rohu.

OSK v levém horním rohu: maximální nadhled a otevřenost. Tazatel není vůbec zatížen ani minulostí ani vnějšími vlivy. Je zde sice předpoklad nějakého vývoje, ale má velmi velkou škálu možností jak manévrovat.

OSK v pravém horním rohu: Tazatel má sice nadhled, ale celou svou podstatou ulpívá v minulosti a dokud si ji neuzavře, je další budoucnost nepodstatná. Teprve až pochopí, může jít jeho život dál. Ačkoliv ho minulost vyloženě netíží, může mnoho skrývat, potlačovat, schovávat sám před sebou, nepřipouštět si, neuvědomovat si. Též se může něčeho obávat, nechtít s tím být konfrontován.

OSK v levém dolním rohu: Tazatel je velmi zatížen okolnostmi. Sice ho netíží minulost nemá v ní žádné skryté „kostlivce ve skříni“, ale v budocnosti bude pod tlakem událostí, které nebude moct moc ovlivnit a bude mít pocit, že na něj vše doléhá. Hrozí, že mu bude chybět motivace nebo síla k nějaké jeho vlastní aktivitě nebo rozhodnutím. Bude ve vleku událostí. Je to život s Damoklovým mečem nad hlavou.

OSK v pravém dolním rohu: výklad objasňuje příčiny současného stavu tazatele a může ukázat na příčiny a souvislosti, jichž si není vědom. Tazatel sice nemá tendenci před něčím strkat hlavu do písku jako když je karta v pravém horním rohu, ale i tak je pro něj důležité pochopit minulost a uvědomit si, co nevěděl, neviděl, nechápal, neuvědomoval si. Dokud nepochopí minulost, jeho život bude jakoby „stát“, nezačne se odvíjet nová životní kapitola.Metoda čtyř rohů


Karty v rozích mohou mít při výkladu speciální výpovědní hodnotu.

A – momentální situace tazatele, výchozí bod, jeho aktuální stav, povaha

B – co tají, skrývá, potlačuje, co nechce, aby se vědělo

C – představy tazatele o vývoji situace, přání, touhy, kam by to rád směřoval

D – o tom ještě neví, ale je to v pohybu, tak se to vyvíjí


Nejdůležitější je karta v rohu, dvě sousední ji rozvíjejí.

Pokud do některého rohu padne OSK, má tato oblast pro tazatele zesílený význam.
Výklad velké tabule v 36 domech


Doplňkový způsob, jak získat nebo si ověřit některé informace: ODKAZ
Metoda vytržení některých karet z kontextu celého výkladu


Existuje několik metod, jak získat zvláštní výpověď tím, že se některé karty vyjmou z kontextu výkladu a poskládají do zcela nové kombinace.


Tři karty získané snímáním.

Při sejmutí na tři hromádky se podíváme dospodu každé hromádky a napíšeme si, co tam je za karty. Dostaneme kombinaci tří karet, která říká jaké téma je teď pro tazatele prioritní, co je jeho problémem.


Čtyři rohové karty

Lze kombinovat libovolně mezi sebou, nebo vykládat pomocí metody čtyř rohů.

Zjednodušeně se dá říct že:

levý horní roh: situace tazatele, vědomý vklad, vědomé hodnocení

levý dolní roh: nevědomé potlačované děje

pravý horní roh: cíl, přání, touha tazatele

pravý dolní roh: o čem neví, že se děje, kam to vede


Čtyři svislé prostřední karty – neboli prostřední svislá řada

Doplnění nebo potvrzení hlavního tématu výkladu


Karta pod kartou 36 Kříž

Osudový vliv – co je karmickým úkolem tazatele, co ho chce osud naučit.


Pět osudových karet

Zapisujeme každou sedmou kartu za OSK – postupujeme po ředách zleva doprava jako při kladení listů do velké tabule, dokud se nedostaneme zpět k OSK. Dostaneme kombinaci pěti karet. Ty říkají, co osud chce po tazateli, co by měl udělat nebo se naučit.


Sedm karet na důsledky

Stejným způsobem lze vypsat každou pátou kartu – dostaneme kombinaci sedmi karet.

Ty říkají, jak se budou tazatelovy záležitosti vyvíjet, když všemu nechá volný průběh a nic nezmění.
Čtení diagonál

Směrem od OSK odečítáme diagonální řady z každého rohu a vykládáme je jako samostatný „příběh“.

Máme několik možností:

-diagonální řadu ukončit, jakmile dojdeme na okraj velké tabule (viz. obrázek výše)


-na okraji velké tabule se „odrazit“ (jako kulečníková koule) a pokračovat dál:

Úskalí tohoto způsobu je, že u některých linií lze pokračovat téměř donekonečna nežli se dostaneme do rohu nebo zpět k OSK. Všimněte si např. že černou linii lze opět „zalomit“ a pokračovat s ní křížem krážem dál, než skončí v levém horním rohu. Problém je i když se OSK ocitne v nějaké extrémní pozici.


Např.:
Všimněte si, jak daleko zde ještě může černá linie pokračovat.

Doporučuji si tedy stanovit „hranice“. Buď že diagonálu odrazím o okraj velké tabule jen jednou, nebo že budu v diagonální linii pokračovat, dokud nedostanu pět karet – a dál už ne.


  

 

 

 

 

 

 

09.11.2008 18:22:45
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one