stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

Popis techniky výkladu Velké tabule v domech.

 


 

   

Při výkladu Velké tabule 9x4 karet si můžeme vypomoct technikou výkladu v domech.

Každé poloze karty je přiřčen nějaký významový okruh.

Odvíjí se od toho, kolikátá karta výkladu to je - odpovídá kartě Lenormandu s odpovídajícím číslem.

Tedy první karta výkladu, která leží v levém horním rohu, odpovídá kartě číslo 1Jezdec, jde tedy o dům Jezdce, dům přání, myšlenek, nadějí, našich tužeb a říká, co se k nám blíží nebo odkud přijdou dobré zprávy. 

Naopak karta v pravém dolním rohu je poslední karta výkladu a odpovídá tedy kartě 36Kříži, takže vypovídá o tom, co pro tazatele končí, rozpadá se, o jeho karmě - co se bude opakovat, dokud nepochopí. 

 

Významy domů si můžete prohlédnout v tabulce:

http://spimajim.nazory.eu/file/11731071

http://spimajim.nazory.eu/zpusoby-vykladu-3/lenormand-v-domech-2.html

 


 

 

Výklad v domech považuji za velmi užitečnou doplňkovou metodu výkladu Velké tabule.

Pokud tazatele zajímá nějaký okruh, můžete se pro kontrolu podívat, jaká karta leží na domě karty, která tento okruh představuje, nebo na jakém domě ta karta leží.

Např. tazatele zajímá jeho manželství.

Najdete kartu Prsten a vyložíte ji podle její polohy v Karmickém kříži a podle okolních karet. Pak se podíváte na jakém domě leží a jaká karta leží na domě číslo 25.

Všechny tyto informace by se měly doplňovat.

Karty, které leží na vlastním domě mají zesílený význam, obvykle je to oblast, která se u tazatele nějak výrazněji projevuje.

Totéž, ale v menší míře, platí u karet, které leží křížem - např. Dům na Čápovi a Čáp na Domě.

 


 

 

CESTOVÁNÍ PO DOMECH

Zajímavá technika výkladu.

Podíváme se na to, na kterém domě leží OSK. Najdeme tuto kartu a podíváme se na jakém leží domě, najdeme tuto kartu atd.

Např. OSK leží na Rybách. Najdeme Ryby, ty leží na Domě, najdeme Dům, ten leží na Čápovi...

Čteme řadu: OSK-Ryby-Dům-Čáp........atd.

Vykládáme to jako řadu karet - ucelený příběh.

  

  

 

 

 

 

 

 

09.11.2008 19:19:33
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one