stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

8 Rakev - obrázek

8 Rakev - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

8.Rakev


okruh ukončení:

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení.

Konec něčeho

Transformace

Zánik

Ztráta

Zlom

Vyvrcholení krize


okruh nemoci:

Nemoc a úraz

Smrt, smrtelná nehoda.


dále:

Vážné potíže

Ztráta finančních prostředků

Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy.

Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení.

Hazard

Změna od základu (bolestná).

Nečestné jednání

Starosti

Bolest

Leknout se

Šok


Obecně působí velmi nepříznivě


9 kárová:

Organizace, správa něčeho – bezvládí, chaos,

Vy, Váš, Vaše

Špatný

Neschopnost

Nepříznivý obrat, zhoršení v čemkoliv

Špatná partieVe vztazích: nezdar, rozchod, rozvod, ovdovění, chronické problémy ve vztahu.


Čas: 1rok a víc. Také věčnost.


Zdravotně: duši a ducha. Nervový systém, duševní choroby. Bolesti hlavy, migrény. Karta může znamenat také leknutí nebo šok. Též vyčerpání a deprese. Nakupené zdravotní problémy. Též páteř.


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Ztráta úspěchu. Přichází smutek nebo smutné zprávy.

Zpráva nepřijde.

Zpráva přinese zásadní změny.

Oznámení o smrti nebo nemoci

Fáze klidu – nucený odpočinek.

Pesimismus.

Dočasná pauza.

Nechuť něco podnikat, omezení aktivity.

Rakev – Jezdec: uzdravení, konec starostem, dobré zprávy o zdraví

2. JETEL

Šťastné ukončení nějaké záležitosti, popř. konec něčeho přijde za 2-3-4 dny

Brzká nemoc, krátká nemoc

Štěstí umírá, obrat k horšímu, konec štěstí

Deprese nebo malý smutek

Dluhy z her

Zoufalost

Samota

Nervové příhody

Konec zábavy

Vyléčení „zázrakem“

Štěstí na sebe nechává čekat

Rakev – Jetel: rychlé uzdravení, konec starostem

3. LOĎ

Nezdařené cestovní plány, cesta nebude

Dědictví, cesta na pohřeb

Úraz nebo nemoc na cestách

Duševní nemoc, nemoc na cestě

Cesta při níž se nějaká situace ukončí

Únava na cestě

Rakev - Loď – Kotva: nemocniční prostředí (dle dalších listů)

4.DŮM

Nemocné tělo – vlivem onemocnění duše, deprese

Smutek v domě

Ztráta domova

Škody v domě/ bytě, problémy v rodině, příbuzný v ohrožení

Domov důchodců

Ztráta příbuzného

Výpověď z bytu

Zchátralý dům, domov

Něco doma v nepořádku

Rakev – Dům: úplné uzdravení

5.STROM

Zdraví není v pořádku, ve výhledu je nemoc!

Ztráta klidu, životní síly, životního úspěchu

Nemoc psychického charakteru (deprese)

Rakev – Strom: stabilní zdraví, únava

Rakev – Strom a Had: tlusté střevo

6.MRAK

Dlouhodobá nemoc, dlouhé léčení

Nemoc se zhoršuje

Nutnost změnit životní postoj

Těžká ztráta

Skličující období


(světlá strana) intenzita vývoje bude zpomalena na minimum, také úbytek energie(podívejte se do okolí jak se chovají karty okolo a o co vlastně jde), přechodné oslabení v něčem

(tmavá strana): trpělivost v případě nemoci, máme změnit postoj k něčemu

+ Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)

+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení

Lilie – Mrak – Rakev: pohlavní choroby

Rakev - Měsíc – Mrak: osoba má, či bude mít problémy se svým chováním – narušené chování, deprese

7.HAD

Žena zažije šok

Nemocná žena

Zlá žena

Špatný průběh nemoci, komplikace v nemoci, infekce

9.KYTICE

Žádné pozvání nebo dárek

Odmítnutí

Churavý člověk, nemocná žena.

Bylinky k léčení nestačí

Něco není v pořádku

Bylinkářka, léčitelka

Ztráta klidu a pohody

Návštěva se nekoná

Návštěva vzbudí nelibost

Vřed, nádor

Léky

Květiny – Rakev: nezdvořilost

10. KOSA

Náhlé onemocnění

Úraz, neštěstí, nečekaná ztráta

Násilný konec

Nečekaná drastická transformace, která bude nakonec ale pozitivní.

Kosa – Rakev: varování na nebezpečí, nemoc, ztrátu

Kosa nad Rakví: překážky, problémy a komplikace při nemoci

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

+ Věž: operace

11. PRUTY

Nejistota ve vyjadřování, komunikační blok, ztráta hlasu

Ztráta starostí

Hovor se neuskuteční

Diskuze se uzavírají

Pesimistické hovory (mohou vést až k onemocnění)

Hádka

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

Pruty – Medvěd – Věž – Prsten – Rakev: rozvod (s Dopisem podání soudu)

(s Věží jde o soudy, bez Věže jen o úřední záležitosti)

Hora – Pruty – Rakev: osoba má těžkosti s vyjadřováním, koktání, zadrhávání


12. PTÁCI


Podrážděnost, střídání nálad

Vnitřní rozpolcenost mysli

Rozpor rozumu a citu

Stres

Starosti, problémy

Rozrušení

Žádný telefonát

Odmítnutí po telefonu


13. DÍTĚ


Nemocné dítě (i v nás), problémy s dítětem

Těžko budeme hledat cestu k novému začátku, ztráta naivity

Malicherné starosti

Léčba dobře postupuje


14. LIŠKA


Natvrdlý“, nechápavý člověk , primitiv

Dobře skrytá faleš, těžká cesta k odhalení (zpravidla zklamání, které si nechceme přiznat)

Předstíraná nemoc

Zdánlivá nemoc, chybná diagnóza

Závist a žárlivost

15. MEDVĚD

Nemocný otec

Soudy (pozůstalost)

Muž má problémy nebo je nemocný

Pesimista

Uzdravení vlastní silou

Medvěd – Rakev: ztráta důvěry


16. HVĚZDY

Silné mediální vlivy

Štěstí v neštěstí“

Nespavost

Radikální změna

Hvězdy – Mrak – Rakev: černá magie

17. ČÁP

Nemoc vyvolá změnu (nebo povede ke změně)

Nemoc přejde

Žádná změna

Čáp – Rakev: uvažovaná změna není dobře promyšlena, je třeba se na ni lépe připravit

18. PES

Přátelství něco není v pořádku, i nemocný přítel

Ztráta přátelství, nedorozumění

Špatná společnost

19. VĚŽ

Izolace v ústavu či nemocničním nebo sociálním zařízení (starobinec, domov důchodců apod.)

Samota, stáhnout se

Nemoc skrytá nebo nakažlivá

Úřední záležitost dopadne negativně

Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

Věž – Prsten – Rakev: je po všem, nikdy už to nebude, jak to bylo.

20. PARK

Nemocnice

Lázně

Hřbitov

Návštěva v nemocnici

Nepříjemná akce

Neúspěch ve společnosti

Rakev – Park – Loď: pohřeb

21. HORA

Překvapivá událost

Problém nelze překonat

Zábrana v uzdravení

Nepříjemná skutečnost

Strach

Hora – Rakev: ztráta nepřátel

22. CESTY

Těžké rozhodování (nervově vysilující)

Důkladně si promyslete své rozhodnutí

Ať se rozhodnete jakkoliv, bude od vás mnoho požadováno

Vyhnout se nemocnici nebo neštěstí

Úspěch přinese jiná léčebná metoda

Strach z rozhodování

Negativní událost přinese nutnost se rozhodnout

Nesprávné rozhodnutí, nesprávná cesta, slepá ulička

23. MYŠI

Dvojitá ztráta – násobek ztráty,

U nemoci uzdravení,

Problémy se ztratí – vyšumí, starosti skončí

Ztráta nebo krádež

Porážka

Velké dluhy

24. SRDCE

Zármutek v lásce

Rozkol ve vztahu – nešťastná láska

Konec staré lásky


25. PRSTEN


Ukončení vztahu, možné i ovdovění (někdy rozvod)

Smutek ve vztahu, trápení

Vztah, který ubírá energii a není zlepšení

Ve vztahu zásadní problémy

Láska zmírá

26. KNIHA

Nemoc, která se ještě neprojevila a nemocný o ní ještě neví

Mlčenlivost

Tíživé tajemství

27. DOPIS

Smutná zpráva nebo žádné zprávy

Pracovní neschopnost, potvrzení lékaře, lékařská zpráva, disgnóza

Odmítnutí

Parte

28. PÁN

Nemocná osoba

Vampýr – bere energii druhým (zvláště u Rakve za zády)

Ubývání sil, ztráta energie.

Ztráty peněz, beznaděj, trápení

Vyvrcholení nějaké situace

Osoba má starosti, je v krizi.

Odchod partnera


Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

29. DÁMA

30. LILIE

Duševní poruchy v rodině, zatížení rodiny duševní poruchou (zhoršuje Mrak a Kosa nad tím)

Absence sexu

Mrzutosti v rodině

Stabilní zdravotní stav

Pohlavní nemoci, zvláštní sexuální chutě

Lilie nad Rakví: pozor na pohlavní choroby

31. SLUNCE

Oslabená energie, ztráta životní síly, vyčerpání, vyhoření

Uzdravení

32. LUNA

Silné deprese

Propadání se do sebe, stress

Žádný úspěch

Nespavost

Rakev - Měsíc – Mrak: osoba má, či bude mít problémy se svým chováním – narušené chování

33. KLÍČ

Odvrácení zla, ale jen s velkou námahou

Stabilní zdraví

Problémy nebo nemoc jsou jisté

34. RYBY

Ztráty nebo utrácení peněz

Vysychání zdroje

Finanční krize, starosti s financemi

Nemoc ze závislosti

Chudoba

35. KOTVA

Chronické onemocnění

Nemoc na pracovišti nebo pracovní nemoc

Pracovní problém

Práce spojená s péčí o nemocné

Nezaměstnanost

Jít do důchodu

Rakev – Kotva: lékařské povolání

Ŕakev - Loď – Kotva: nemocniční prostředí (dle dalších listů)

Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

36. KŘÍŽ

Ztráta

Velký žal, který bude bolestivý a bude dlouho se hojit, ale pozvolna pomine

Nedojde ke ztrátě

Nemoc je osudová

Konec utrpení, starosti ubývají

Nemoc ustává, uzdravení (jsou-li za Křížem pozitivní katy)

Kříž – Rakev: žal bude mít delšího trvání a zármutek ještě potrvá

Kříž nad Rakví: ztráta, nemoc, která je osudová, karmická (i smrt)


12.11.2008 15:52:16
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one