stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
6 Mraky - obrázek

6 Mraky - obrázek

6. Mraky

 

okruh nepříjemností:

Mrzutosti a nepříjemnosti

Překážky a těžkosti

Problémy, starosti

Neštěstí

Upozornění na nebezpečí

Neklid

Chmury, zármutek

Krize

Strach, ohrožení

Nejistota, nestálost

 

dále:

Kuřák

Zataženo, mraky

Něco pomalu ustoupí

Návyky a závislosti

Iluze – něco nevidět

Rozdvojenost

Zklamání

Špatná nálada

Nespolehlivost

Nepřehlednost

Rozčarování

 

světlá strana:

Vyjasnění, zlepšení

Nepřehlednost

 

tmavá strana:

Zhoršení situace

Špatná doba – nutno vyčkat

Překážky, těžkosti, trápení, žal

Negativní energie

Znečištěné prostředí

Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně

 

Obecně působí nepříznivě

 

Král křížový:

Staroba, důchodce, muž v pokročilém věku.

Výkonný úředník, státní zaměstnanec, politik, advokát, prezident.

Praktický inteligentní muž.

Dar velení a kázně. Tvrdý, autoritativní.

Průměrná vizáž.

 

Ve vztazích: nejasnosti a krize

 

Čas: 1 rok nebo dva dny

 

Zdravotně: plíce, dýchací ústrojí, hrudník. Nemoc, kterou lze těžko rozpoznat – nejasné příčiny zdravotních komplikací. Nemoc z nachlazení dýchacího ústrojí.


 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

 

1. JEZDEC

Negativní myšlení, starosti, nejasná nebo nesrozumitelná zpráva, nepředvídané setkání, špatné zprávy, zprávy vylovájící nejistotu.

 

(světlou stranou) pozitivní myšlení, postupné získání

přehledu – vyjasnění, produchovnění, pomalý vývoj

(temnou stranou) negativismus v myšlení (temné

myšlenky) a z toho nepříznivé zprávy. Špatné zprávy. Hrozí nemoc.

2. JETEL

Změna stavu z nešťastného ve šťastný, popř. že k obratu v nějaké situaci dojde za 2-3-4 dny

Krátkodobá mrzutost

 

(tmavá strana): zkalené štěstí, předzvěst bolesti a žalu, čeká nás nervové vypětí, nešťastná souhra okolností

(světlá strana): totéž, ale nebude mít dlouhé trvání, zpoždění, dočasné rozladění, štěstí se zas brzo vrátí

3. LOĎ

Závažné změny

Problematická cesta

Hrozba nehody na cestě

Nepřehledná cesta, není jisté, jestli se uskuteční

 

(světlou stranou) velká námaha s nejistým výsledkem, izolace může přinést zlepšení

(tmavou stranou) nepříjemná cesta s hněvem, starostmi a problémy, naše touhy se nesplní, cesta bez cíle

Mrak – Kotva – Loď – Had: přesčasy nebo prodloužená pracovní doba (+ Měsíc, Hvězdy – až do večera, + Kosa tupou stranou – nepočítali jsme s tím, + Liška – ohrožení jiných akcí)

4.DŮM

Nejasnosti v domě

 

(světlou stranou) zdravé tělo, které ale potřebuje větší péči, nejasnosti přejdou, bydlení se zlepší

(tmavou stranou) nemocné tělo, geopatogenní zóna, nejasnosti doma, dům je v nebezpečí, nemoc doma, pochmurný domov

Kosa – Dům – Jezdec – Mraky: nucené vystěhování (doslova vyhazov z domu)

5.STROM

Ohrožené zdraví, překážky v životě

Nepřehledná životní situace

 

(světlou stranou) vyjasnění, zlepšení zdravotního stavu, osoba nechápe potřebu získat přehled, nechce vědět (vidět) souvislosti, dojít klidu postupně

(tmavou stranou) velmi špatné zdraví, nemocné plíce, ztratit o něčem přehled, nejistota, nedokončit věci, deprese, špatná nálada

7.HAD

Žena způsobí mrzutosti

Nebezpečné komplikace

 

(světlá strana): nepřehlednost, zmatek, zlost, závist, nebezpečná žena

(tmavá strana): dispozice ke kriminalitě, nebezpečí, nebezpečná nebo neupřímná žena, nemoc matky

Kotva – Mrak – Had: vyčerpávající přesčasy

 

8.RAKEV

Dlouhodobá nemoc, dlouhé léčení

Nemoc se zhoršuje

Nutnost změnit životní postoj

Těžká ztráta

Skličující období

 

(světlá strana) intenzita vývoje bude zpomalena na minimum, také úbytek energie(podívejte se do okolí jak se chovají karty okolo a o co vlastně jde), přechodné oslabení v něčem

(tmavá strana): trpělivost v případě nemoci, máme změnit postoj k něčemu

+ Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)

+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení

Lilie – Mrak – Rakev: pohlavní choroby

Rakev - Měsíc – Mrak: osoba má, či bude mít problémy se svým chováním – narušené chování, deprese

9.KYTICE

Problémy s kamarádkou

Nepříjemná návštěva

 

(světlá strana): klid, pohoda, usmíření

(tmavá strana): provokace, nezdvořilost

10. KOSA

Náhlé nejasnosti, náhlé nebezpečí

Nejasnosti náhle zmizí

 

(světlá strana): neočekávané, nebezpečné, unáhlené jednání

(tmavá strana): posiluje nebezpečí, je třeba promyšleně jednat

+ Kosa – Pruty:

(světlá strana) jednání bez výsledku

(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností

+ Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)

11. PRUTY

Nepřehledná situace

Bezvýsledná jednání

 

(světlá strana) nedorozumění, neshoda v jednání a činech, bezvýchodný stav jednání dvou stran.

(tmavá strana) pozor na provokace druhou stranou, popichování

+ Kosa – Pruty:

(světlá strana) jednání bez výsledku

(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností

12. PTÁCI

Nepříjemný telefonát

Klepy a pomluvy

 

(světlá strana): pomluvy, dostat se do řečí

(tmavá strana): vážné těžkosti, rozdílnost názorů, doporučení porozumět druhému a raději ho nepřesvědčovat

13. DÍTĚ

Dítě má těžkosti

Začít znovu je momentálně nemožné

 

(světlá strana) touha po dětech

(tmavá strana) malicherné hádky z nicotných příčin

14. LIŠKA

Neprůhledná osoba (schválně – z falše)

Nepřehledná situace

 

(světlá strana): nemožnost včlenit se mezi ostatní, izolace

(tmavá strana): úmyslný podraz a faleš, neupřímnost a pokratectví

15. MEDVĚD

Starší neprohlédnutelný muž

Negativní vlivná osoba

 

(světlá strana): je možno důvěřovat

(tmavá strana): není možno důvěřovat

16. HVĚZDY

Drogy, alkohol

Zkalený úspěch

 

(světlá strana): nebezpečná vášeň, která vede ke ztrátě kontroly.

(tmavá strana): negativní myšlenky, nehoda, něco špinavého, znečištěného

+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení

 

17. ČÁP

Nejasná změna

Změna přinese nejasnosti

Ještě nic nevědět o změně

 

(světlá strana): zatím ke změně nedojde, chybějí informace

(tmavá strana): lepší by bylo, kdyby k žádné změně nedošlo

Mraky – Věž: pozor na pokutu – z úřední moci (policie, soud)

18. PES

Mrzutosti s přítelem

Přítel má problémy

 

(světlá strana): dobré přátelství i přes mnohé nejasnosti

(tmavá strana): obtížné přátelství, problémy nebo citové vydírání ze strany přítele, nebo podvod od přítele

19. VĚŽ

Omezení všeho typu, v extrému i z moci úřední (např. i vězení)

Mrzutosti s úřady

 

+ Věž – Dáma (Pán): vztah, který připomíná uvěznění, příliš těsný vztah, kdy tazatel(ka) se cítí být partnerem omezován/a a utiskován/a.

Pán – Věž – Mrak: žije ve vlastním vězení

Mrak – Věž – OSK – Hora: neopouštějte svůj dům!

20. PARK

Negativní společnost

Deštivá akce

 

(světlá strana) společnost, která nám pomůže vpřed

(tmavá strana) společnost je problematická a může uškodit

21. HORA

Masivní překážka

Z problémů vidět jen špičku (je toho víc)

 

(světlá strana) překážka, kterou nelze blíž určit, konec překážek, chemikálie, plyny

(tmavá strana) Velká překážka.

22. CESTY

Nesprávná cesta nebo rozhodnutí

Nerozhodnost

 

(světlá strana): nejdříve si musíte udělat pořádek a přehled, nevím co vlastně chci

(tmavá strana): dlouhé váhání je nevýhodné

23. MYŠI

Starosti pominou

Nejasnosti vymizí

 

(světlá strana): zatím se nic neobjasní

(tmavá strana): podceňování nepříjemností

+ Strom-Myš: ztratíte o něčem přehled

24. SRDCE

Citové trápení

 

(světlá strana): láska, která má otevřeny všechny možnosti

(tmavá strana): srdeční slabost, nízký krevní tlak

25. PRSTEN

Starosti se vztahem

 

(světlá strana): nejasnosti ve vztahu,

(tmavá strana): starosti a těžkosti ve vztahu.Rozchod. Rozvod.

26. KNIHA

Nejasné problémy

Ohrožení – nevíme odkud

Situace není zralá na rozhodnutí a řešení!

27. DOPIS

Zpráva bude zkreslena či nejasná, okolí ukáže , zda úmyslně a proč, či neúmyslně.

Odmítnutí

 

(světlá strana): někdo sehraje negativní úlohu jako zprostředkovatel, nepříznivé zprávy

(tmavá strana): informace přinese starost, vážné zprávy

28. PÁN

Mít těžkosti

Náladový nebo neproniknutelný člověk.

 

Znak pro osobu, která nesnese negativní informace.

POZOR na formulace. Všeobecně platí opatrnost, ale v tomto případě je tazatel přesvědčen o svých pravdách a nechce naslouchat.

 

(světlá strana): obrat k lepšímu a štěstí

(tmavá strana): mrzutosti, překážky, nepříjemnosti, žal

 

Pán – Věž – Mrak: žije ve vlastním vězení

Mrak – Věž – OSK – Hora: neopouštějte svůj dům!

+ Lilie – OSK: starosti ohledně nějaké cizí rodiny

29. DÁMA

30. LILIE

Rodinné starosti

Nevěra

 

(světlá strana): nejasnosti v rodině

(tmavá strana): velké problémy v rodině

+ Lilie – OSK: starosti ohledně nějaké cizí rodiny

+ Věž – Dáma (Pán): vztah, který připomíná uvěznění, příliš těsný vztah, kdy tazatel(ka) se cítí být partnerem omezován a utiskován.

+Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)

+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení

Lilie – Mrak – Rakev: pohlavní choroby

31. SLUNCE

(světlá strana): dobré vyhlídky

(tmavá strana): negativní energie

+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení

32. LUNA

Zmatenost

Bezúspěšnost

 

(světlá strana): zdravá medialita, všeobecně známý člověk s dobrou pověstí,

(tmavá strana): negativní myšlenky a deprese

33. KLÍČ

Nejistota

Zlost přijde zcela jistě

 

(světlá strana): vydržet! Nastane dobrý obrat!

(tmavá strana): nejistota, nespolehlivost, ohrožený zisk

34. RYBY

Pochybné transakce, špinavé peníze

Starosti s financemi

 

(světlou stanou): finanční přínos

(tmavá strana): opatrně na nezákonné praktiky, větší výdaj na obzoru, přeneseně i hazard. Větší výdaje či ztráty.

35. KOTVA

Nezaměstnanost

Šikana

 

(světlá strana): povolání spojené s chemií, plyny

(tmavá strana): nesnesitelné ovzduší na pracovišti

Kotva – Mrak – Had: vyčerpávající přesčasy

Kotva – Loď – Had: přesčasy nebo prodloužená pracovní doba (+ Měsíc, Hvězdy – až do večera, + Kosa tupou stranou – nepočítali jsme s tím, + Liška – ohrožení jiných akcí)

36. KŘÍŽ

Osudová zkouška

Strastiplný čas

Starosti přestanou

 

(světlá strana): konec vyjasňování, chemický rozklad

(tmavá strana): špatná doba na řešení, nutno víc dbát na zdraví

Kříž nad Mrakem: těžká životní pouť, možnost úrazu a nehody.

 

08.04.2016 23:32:29
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one