stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

35 Kříž - obrázek

35 Kříž - obrázek

 

  

 

 

 

 

 

36.Kříž


okruh ukončení:

Ukončování, konec

Smrt

Konec jedné etapy a začátek nové.


okruh trápení:

Utrpení, oběť

Bolest, smůla, nehoda

Smutek, trápení, slzy

Nepřízeň

trest


dále:

Karma, osud

2 - 3 týdny

Víra

Osudová zkouška


Obecně působí negativně


6 křížová:

rozloučení, rozchod, rozvod

pověření, vyslání

pomoc v nouzi – neposkytnutí pomoci

namáhavá túra – velká vzdálenost

něco neznámé, nepřístupné, nezdolání něčeho

opakování chybVe vztazích: nebezpečí definitivního rozchodu nebo velká zkouška vztahu


Čas: 15 dnů až 6 měsíců nebo 2-3 týdny


Zdravotně: záda, křížová oblast, páteř, plotýnky

 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Zpráva přinese starosti

Postupný rozpad úspěchu. Ztráta naděje.

Odchod s těžkým srdcem.

S dalšími negativními kartami – zapletení do nepříjemné situace.

Dobré zprávy už nepřijdou

Změna k horšímu, která se dá překonat

Kříž – Jezdec: důležitá zpráva

pod“ Křížem: osudem daný úspěch (nesmí být v okolí Mrak)

2. JETEL

Konec rozpad něčeho

Něco může skončit do týdne

Žádné štěstí

Konec příjemného období

Šťastný konec

Kříž - Jetel: do týdne se stane něco důležitého (příznivá událost), velké štěstí

Jetel nad Křížem: štěstí (zdaví) karmicky podmíněné. Radost, kterou vám v krátké době chystá osud

3. LOĎ

O cestě je rozhodnuto

Osudová cesta

Ovládnout touhu

Loď – Kříž: cesta bez návratu (vystěhování, emigrace), odchod navždy, konec cesty

Kříž – Loď: důležitá cesta, nutno se připravit

Loď pod Křížem: v cíli bude nutné vyřídit něco důležitého, navíc půjde o záležitost osudovou, osud chce abychom se vydali na cestu

4.DŮM

Ztráta domu, domova, výpověď.

Rozpad domova

Rány osudu

Dům, nemovitost bude břemenem

Kříž nad Domem: osudový dům

5.STROM

Postupný rozpad zdraví, síly nebo životního úspěchu

Problémy se zády

Kříž – Strom: zdůrazňuje zdraví a životní postoj

Kříž nad Stromem: karmicky podmíněné zdraví (nebo životní úspěch)

6.MRAK

Osudová zkouška

Strastiplný čas

Starosti přestanou


(světlá strana): konec vyjasňování, chemický rozklad

(tmavá strana): špatná doba na řešení, nutno víc dbát na zdraví

Kříž nad Mrakem: těžká životní pouť, možnost úrazu a nehody.

7.HAD

Rozpad dlouhodobých problémů, konec komplikacím

Osudová žena

Kříž-Had: zdůrazňuje zradu, faleš, komplikace

Kříž nad Hadem: osudová zrada nebo osudová žena

8.RAKEV

Ztráta

Velký žal, který bude bolestivý a bude dlouho se hojit, ale pozvolna pomine

Nedojde ke ztrátě

Nemoc je osudová

Konec utrpení, starosti ubývají

Nemoc ustává, uzdravení (jsou-li za Křížem pozitivní katy)

Kříž – Rakev: žal bude mít delšího trvání a zármutek ještě potrvá

Kříž nad Rakví: ztráta, nemoc, která je osudová, karmická (i smrt)

9.KYTICE

Konec klidu a pohody, konec štěstí a radosti

Návštěva nepřijde

Vliv ženy skončí

Kříž – Květiny: čekají nás dobré časy

Kříž nad Květinami: osudové setkání, seznámení

10. KOSA

Zraňující konec

Překonání nebezpečí

Rána osudu, řivotní zkouška

Kříž – Kosa: náhlý, nečekaný konec

Strom – Kříž – Kosa: náhlý konec života

Kosa nad Křížem: komplikovaný, namáhavý konec

Kosa pod Křížem: nebezpečí, které je osudové.

11. PRUTY

Konec hádek, starostí a problémů

Ukončení komunikace mezi osobami

Zasloužený trest

Kříž – Pruty: zdůrazňuje starosti, které přijdou

Kříž nad Pruty: starostmi si musíme projít, jsou osudové

12. PTÁCI

Postupný rozpad všech starostí

Osudový telefonát

Těžké životní období

Kříž – Ptáci: starosti ještě zůstanou

Ptáci pod křížem: problémy a starosti, kterým se nevyhneme, jsou karmické

13. DÍTĚ

Nová věc se neuskuteční

Ztráta kontaktu s dítětem

Kříž – Dítě: nový začátek je nyní důležitý

Kříž nad Dítětem: karmicky podmíněný nový začátek

14. LIŠKA

Trest za lež

Lži končí, ubývá jich

Falešné obvinění

Liška – Kříž: konec nepříjemností a podrazů

Kříž – Liška: zdůrazňuje faleš a přetvářku

Liška pod Křížem: osudově podmíněná faleš na kterou musíme doplatit

Slunce – Kříž: pokrytectví osoby

15. MEDVĚD

Ztráta důvěry

Ztráta otce nebo nějakého muže nebo kontaktu s ním

Postupný rozpad, konec úředních záležitostí

Církevní hodnostář

Kříž – Medvěd: otec je nyní důležitý

Medvěd pod Křížem: osudová záležitost nebo osoba

16. HVĚZDY

Víra

Počátek nejasností

Karma – plníte svůj karmický dluh (odplata, lekce)

Kříž – Hvězdy: karma předchozího života je vyčerpána, nemáme karmický dluh

Hvězdy pod Křížem: karmicky podmíněné štěstí

17. ČÁP

Změny nebudou

Změny končí

Nenajdeme řešení, nepochopíme okolnosti

Konec do tří týdnů

Kříž – Čáp: změna do tří týdnů

Kříž nad Čápem: osudová změna

18. PES

Postupný rozpad přátelství

Osudové přátelství

Kříž – Pes: toto přátelství je důležité

Pes pod Křížem: karmicky podmíněné přátelství

19. VĚŽ

Osamění brzo skončí

Překážka bude odstraněna

Zdůraznění překážky, kterou jsme si sami způsobili

Kostel, klášter

Kříž – Věž: osamělost ještě potrvá

Věž – Park – Kříž: lázně

Kříž nad Věží: osamělost nebo odloučení dané osudem

20. PARK

Rozpad společnosti – dosavadní společnost pro vás přestane být důležitá

Příležitost nenastane

Akce je nepříjemná

Hřbitov

Park pod Křížem: osudové setkání a navázání přátelství s vlivným člověkem

21. HORA

Postupný rozpad dlouhodobých překážek

Osudové problémy (nevyhnete se jim)

Kříž – Hora: zdůrazňuje setkání s mocným nepřítelem nebo odporem či překážkami, nepříjemnostmi

Hora pod Křížem: tvrdé překážky osudového charakteru

22. CESTY

Rozhodnutí je nezbytné

Cesta dál nevede, konečné rozhodnutí

Rozhodnutí nebude důležité

Rozhodujete se špatně

Něco postupně skončí do 7 týdnů

Kříž – Rozcestí: houževnatost se vyplatí – cíle bude dosaženo

Kříž nad Rozcestím: cesta je karmická, osudová, měli by jste

jí projít až do konce (zkušenost je zapotřebí)

23. MYŠI

Rozpad , objasnění

Oddálený konec

Ztráta přestane být důležitá

Totální ztráta

Ztratit všechno

Kříž – Myš: úplná, definitivní ztráta

Kříž nad Myší: osudová, karmická ztráta – vše se bude opakovat tak dlouho dokud nebudeme schopni v různých úrovních se poučit

24. SRDCE

Konec lásky, rozchod

Osudová láska

Utrpení z lásky

Zkouška v lásce

Utrpení z lásky

Kříž – Srdce: zdůrazňuje nově přicházející lásku, románek, radost

Srdce pod Křížem: osudová láska

25. PRSTEN

Osudové spojení

Vztah se rozpadá

Smlouva se ruší, je rozvázána, nebude uzavřena

Kříž – Prsten: dobrý pevný vztah

Kříž – Prsten – Rakev: vztah až do smrti, do úplného odloučení (ovdovění)

Kříž nad, pod Prstenem: karmický vztah; vztah bude dobrý a pevný, bude mít trvání

Kříž za Prstenem: vztah se postupně rozpadne

26. KNIHA

Tajemství se postupně odhalí

Záležitost bude uzavřena

Úspěšně složená významná zkouška (při studiu)

Kříž – Kniha: tajemství, nebo něco, o čem ještě nevíme

Kniha pod Křížem: tajemství má osudový původ

27. DOPIS

Konec, rozpad za krátkou dobu

Žádné zprávy nebo dopis neobdržíme

Nic se prověřovat nebo zkoušet nebude

Zpráva o konci, ukončení

Kříž – Dopis: zdůrazňuje nějakou zprávu nebo nabídku

Dopis pod Křížem: osudová zpráva nebo nabídka

28. PÁN

Osoba důležitá pro OSK

Člověk má trápení

Věřící člověk

OSK – Kříž: má před sebou konec něčeho

Kříž – OSK: těžkosti přejdou a pominou

Pán pod Křížem: projde něčím, co je karmicky podmíněno

29. DÁMA

30. LILIE

Postupný rozpad rodiny

Ukončení sexuální aférky

Harmonie je pryč

Těžkosti v rodině

Kříž – Lilie: rodina je nyní důležitá

Lilie pod Křížem: rodina musí projít něčím osudovým (může jít jen o jednoho člena rodiny

31. SLUNCE

Postupný rozpad energie, vitality, životní síly

Postupná ztráta zraku

Ztráta úspěchu

Ztráta vysokého postavení

Ztráta cti, důvěry

Ztráta otce

Konec léta

Budoucí úspěch

Konec dobrý – všechno dobré

Kříž – Slunce: zdůrazňuje štěstí, radost, životní sílu, životní úspěch, tvořivost a vytrvalost

Slunce pod Křížem: karmicky podmíněná životní síla a vitalita

32. LUNA

Člověk by mohl být psychicky nemocen, pozor na přílišné nervové vypětí

Předurčení úspěchu

Úspěch nebude

Nervozita přejde

Kříž – Měsíc: zdůrazněná senzibilita

Kříž nad Měsícem: osudová, karmická medialita

33. KLÍČ

Tato záležitost je nejistá, stojí na vratkých základech

Něco se chýlí ke konci

Riziko

Kříž – Klíč: spolehlivá věc

Klíč pod Křížem: osudem daný úspěch nebo zisk.

34. RYBY

Stálý finanční příjem

Nebezpečí ztráty financí

Ryby pod Křížem: karmicky podmíněné bohatství a blahobyt

35. KOTVA

Předurčená práce

Ztráta práce

Kříž: výpověď v termínu (dá se říci podle zákoníku)

Kříž – Kotva: pozor na fanatismus (všeho druhu)

Kříž nad Kotvou: tato práce je pro nás zásadní a osudově daná, vytrvejme ačkoliv máme pochyby, vyplatí se

Kotva pod Křížem: karmicky podmíněná práce, souvisí s procesem vašeho vývoje.12.11.2008 23:08:22
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one