stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

35 Kotva - obrázek

35 Kotva - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

35.Kotva


okruh povolání:

Povolání, zaměstnání

Pracoviště, pracovní kolektiv

Organizace, škola


dále:

Věrnost

Stálost a stabilita

Podpora

Ocel, železo.

Naděje

Opora, jistota

Stabilita

Štěstí v obchodu, prosperita

Spojení, pevné držení, připoutanost

Náklonnost, láska, harmonie

Přístav

Zakotvit někde

Rovnováha

Cíl

Bezpečí


Obecně působí příznivě


9 piková:

zaměstnání, práce, povolání

zkouška, maturita, promoce

dělat, udělat

zakázka, výroba

dovolená, prázdniny

výkon, výkonnostVe vztazích: věrnost, velká připoutanost k partnerovi - závislost


Čas: 10dnů až 3 měsíce


Zdravotně: pánev, kyčle, boky


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Zaměstnání „na nohou“ (číšník), práce v dopravě, obchod se sportovním zbožím, zástupce, zprostředkovatel, taxikář, řidič

Žádost o práci nebo rozhodnutí ohledně žádosti o práci

Přítomnost nebo nepřítomnost v zaměstnání.

Dokončení podniku s úspěchem

Nové šance nebo dobré zprávy v zaměstnání

Povýšení

Práce spojená s častou nepřítomností

Kotva – Jezdec – Dítě: změna organizace

Kotva – Pruty – Jezdec: úspěšné vyjednávání

2. JETEL

Málo práce, zkrácený úvazek

Krátkodobá práce

Práce brzo skončí

Malá bezvýznamná činnost

Malý podnik (firma)

Dobré zaměstnání

Co nejdříve se dát do práce

Dobré pracovní vyhlídky

Zábava na pracovišti, práce která baví

3. LOĎ

Cestovní kancelář (+ Jezdec = vedoucí zájezdu) nebo práce spojená s cestováním

Námořnické povolání

Cesta do zaměstnání nebo školy, dojíždění

Pracovní - služební cesta, vzdálené pracoviště

Návrat z cesty

Kotva – Loď – Had: přesčasy, prodloužená pracovní doba

4.DŮM

Jisté zaměstnání

Zaměstnání ve vlastním domě

Žena v domácnosti, domácí práce

Makléř, obchod s nemovitostmi

Lilie - Kotva: rodinný podnik

5.STROM

Životní postoj, zakotvení v životě

Celoživotní zaměstnání

Klidné zaměstnání

Odpolední směna

Práce se dřevem nebo v lese

Práce ve zdravotnictví

Onemocnění z práce

Odvolání

Práce je smyslem života

6.MRAK

Nezaměstnanost

Šikana


(světlá strana): povolání spojené s chemií, plyny

(tmavá strana): nesnesitelné ovzduší na pracovišti

Kotva – Mrak – Had: vyčerpávající přesčasy

Kotva – Loď – Had: přesčasy nebo prodloužená pracovní doba (+ Měsíc, Hvězdy – až do večera, + Kosa tupou stranou – nepočítali jsme s tím, + Liška – ohrožení jiných akcí)

7.HAD

Neschopnost se pustit něčeho nebo někoho, osoby či vztahu - závislost.

Zaměstnání: cestovní ruch, turistika

Problematiká žena v zaměstnání

Komplikace na pracovišti

Zaměstnaná žena

Spolehlivá žena

8.RAKEV

Chronické onemocnění

Nemoc na pracovišti nebo pracovní nemoc

Pracovní problém

Práce spojená s péčí o nemocné

Nezaměstnanost

Jít do důchodu

Rakev – Kotva: lékařské povolání

Ŕakev - Loď – Kotva: nemocniční prostředí (dle dalších listů)

Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

9.KYTICE

Práce je zálibou, koníčkem

Příjemné prostředí na pracovišti

Práce související s rostlinami nebo květinami

Práce související s krásou a zušlechťováním

Práce související s jídlem

Práce uměleckého rázu, tvořivost, kreativní povolání

Hezká nebo příjemná kolegyně

Podniková oslava

10. KOSA

Práce spojené s rizikem či nebezpečím

Ohrožení pracovní pozice, nebezpečí výpovědi

Pracovní stres

Podvody v práci – riziková nelegální činnost

Nebezpečí závislosti

Kotva – Kosa: práce vyžadující rychlé rozhodování

Kotva nad Kosou: psychicky zatěžující povolání

Kotva – Kosa – Slunce – Ryby: počítač, práce s PC

11. PRUTY

Spor na pracovišti

Pracovní debata nebo konflikt

Komunikace o závislosti

Směnnost, dělený čas

Dvě zaměstnání

Zaměstnání, kde je potřeba schopnost rozhodování

Poradenská činnost, advokáti

Kotva – Pruty – Ptáci: policie

Kotva – Pruty – Ptáci – Dopis: sekretářka

Kotva – Pruty – Ryby: obchody se zbožím

12. PTÁCI

Práce v podřízeném postavení

Kolegové na pracovišti

Rozčilování, zmatek, hádky na pracovišti

Dvě zaměstnání

Kotva – Pruty – Ptáci: policie

Kotva – Pruty – Ptáci – Dopis: sekretářka

Kotva – Ptáci – Dítě: dvě zaměstnání ale jedno na zkrácený úvazek

Kotva – Ptáci – Hora: oprava (např. elektro)

13. DÍTĚ

Zaměstnání související s dětmi

Nový začátek povolání

Vedlejší pracovní poměr nebo zkrácený úvazek

Malá činnost, malý podnik

Kancelářská práce

Nesamostatná práce, pomocná práce, krátkodobá práce, závislá prac. činnost

Dopis – Dítě: přechodný , zkrácený úvazek

14. LIŠKA

Špatně zvolené povolání

Faleš a intriky na pracovišti

Špionáž

Chyby v zaměstnání

Kolegyně v zaměstnání

Práce vyžadující prohnanost

15. MEDVĚD

Vysoce postavená osobnost, soudce, právník, lékař nebo podnikatel

Vedoucí postavení, šéf, ředitel, náměstek

Jisté a významné pracovní místo

Diplomatické povolání

16. HVĚZDY

Práce v umělecké nebo esoterické oblasti

Vytoužené zaměstnání

Úspěch v zaměstnání

Noční směna, noční podnik

17. ČÁP

Změna povede k práci

Změny v rámci zaměstnání

Termínovaná práce; práce ve smlouvě

Změny vedou k závislosti

Jezdec – Ryby – Kotva: změny v zaměstnání (dobrovolná změna místa)

18. PES

Trvalý pracovní poměr

Přátelské ovzduší na pracovišti

Stabilní práce

Stálost ve vztazích

Svisle: veterinář

19. VĚŽ

Úřad práce

Vedoucí postavení, samostatná činnost

Úřední událost na pracovišti

Šéf, vyšší funkce

Samostatná práce

Liška (Ryby) – Věž: finanční úřad

20. PARK

Velký podnik

Zaměstnání související s prací pro veřejnost

Kontakt s mnohými významnými lidmi

Pracoviště na veřejném místě

Pracovní kontakty s velkým počtem lidí

21. HORA

Přísný nepřátelský šéf

Žádný pracovní postup

Žádná práce, nezaměstnanost

Povolání související s kamením

Překážky v zaměstnání

Zahraniční možnosti zaměstnání

Houževnatost v obchodu

Dlouhodobé problémy

22. CESTY

Dvě zaměstnání

Různé možnosti zaměstnání

Povolání s realitami a pozemky

Rozhodnutí ohledně zaměstnání

Odborné rozhodnutí

Pracovní cesta

Zaměstnání v dohledu do 7 týdnů

23. MYŠI

Podřadná práce, zmetky

Práce není důležitá, podceňování práce, strach z práce

Podceňování závislosti

Hrozí výpověď

Kotva – Myš: blíží se ztráta práce

24. SRDCE

Zaměstnání je naším koníčkem

Zamilovaná činnost, hobby

Příjemné ovzduší na pracovišti

Závislost na partnerovi

Spolehlivost

Stálost v citech

25. PRSTEN

Nové zaměstnání nebo smlouva v zaměstnání

Závislost na partnerovi

Slunce – Kotva: zlatnické řemeslo jako povolání

26. KNIHA

Spisovatelská činnost

Práce související s knihami

Tajnosti na pracovišti

Závaznost k mlčení v rámci povolání (např. výrobní tajemství)

Práce související s vědou

27. DOPIS

Kancelářská práce

Účetnictví

Pracovní smlouva

Přechodné pracoviště

Zpráva týkající se práce

Dopis – Dítě: přechodný , zkrácený úvazek

28. PÁN

Pracovitá, hodně zaměstnaná osoba – workoholik

Prosperující osoba

Harmonická vnitřně vyrovnaná osoba nabízející jistotu a oporu

Věrný stálý člověk

Osoba k něčemu připoutaná

Osoba hodně pracující (workoholik)

29. DÁMA

30. LILIE

Přátelské harmonické prostředí v našem pracovišti

Rodinný podnik

Práce v oboru erotických služeb

Sexuální závislost

31. SLUNCE

Radost z práce, výkonnost, pracovní nasazení

Vysněné zaměstnání

Něco vydrží, je stále dobré

Práce s energií, léčení

Tvořivost

Organizační schopnost

Prsten – Slunce: spojení s drahými kovy, pracovní smlouva , která je velmi výhodná a příjemná – stálá (týká se i vztahu), doslova slunce na konci tunelu

Kotva – Slunce – Kosa: práce s elektřinou

32. LUNA

Workoholismus, myslet na práci

Nervozita na pracovišti

Práce v noci

Hluboký cit, který vede k vydírání druhé osoby nebo k závislosti

Zaměstnání spojené s duševnem

33. KLÍČ

Práce s železem a kovy

Bezpečnostní agentura

Ruční práce

Jisté zaměstnání nebo lehce získané

V zaměstnání dosáhneme něčeho, po čem jsme dlouho toužili

34. RYBY

Herny a burzy

Práce s penězi a dokumenty

Práce v souvislosti s vodou nebo na moři

Zbohatnout prací, možnost dobrého výdělku

Drogová závislost

Finanční závislost

36. KŘÍŽ

Předurčená práce

Ztráta práce

Kříž: výpověď v termínu (dá se říci podle zákoníku)

Kříž – Kotva: pozor na fanatismus (všeho druhu)

Kříž nad Kotvou: tato práce je pro nás zásadní a osudově daná, vytrvejme ačkoliv máme pochyby, vyplatí se

Kotva pod Křížem: karmicky podmíněná práce, souvisí s procesem vašeho vývoje.


12.11.2008 22:58:05
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one