stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

 

   

 

 

 

 

 

32.Měsíc


okruh pocitů:

City a pocity.

Emoce

Předtuchy, touhy, sny.

Vzdušné zámky. Iluze.

Romantika.

Nejistota, strach, vnitřní napětí.

Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání.

Nervy, nervozita


dále:

Pocty a uznání.

Myšlení. Meditace. Introspekce.

Sláva a vliv.

Matka. Početí.

Inspirující osobnost.

Úspěch

Kariéra, životní dráha

Večer.

Věci nejsou jak vypadají.

začarovaný kruh“ ve vztazích.

Podvod.

Nedůvěra.

Duše.

Jasnozřivost.

Tajemství


Obecně působí jak pozitivně tak negativné – podle okolností


8 srdcová:

kontakty

počátek lásky, zásnuby, zamilovanost

začátek, start, nový rozjezd

odpuštění


Ve vztazích: rozjitřené city, přecitlivělost – na jednu stranu silná zamilovanost, ale mohou zde být i pocity zmatku, deprese, nejasností, žárlivosti a pod.


Čas: 11 měsíců nebo 1 měsíc, večer, noc


Zdravotně: nervová soustava

 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Proměnlivé nálady, myslet každou chvíli jinak.

Doporučení meditovat o sobě.

Psychické uzdravení.

Zpráva dotýkající se citů a pocitů.

Projev vděčnosti

2. JETEL

Neuskutečnitelný sen

Stress, vyčerpání

Přemýšlet o něčem několik dnů

Krátkodobé uznání

Úspěch v citových záležitostech

Luna – Jetel: šťastné pocity

3. LOĎ

Hloubavost, přemýšlivost, zasněnost, fantazie, iluze

Proměnlivost nálad

Snění o cestě

Mnoho nesplněných přání

Úspěšná cesta přinese uznání

Cesta v noci

Luna – Loď: cesta na východ

4.DŮM

Přecitlivělost (nervový systém v těle)

Emocionální stabilita

Respekt doma

Myšlenky týkající se domu/bytu

Matka

Slavná budova

Úspěšný dům (spojený s úspěchem)

5.STROM

Proměnlivé nálady, churavá duše

Citlivý nervový systém

Poruchy spánku

6.MRAK

Zmatenost

Bezúspěšnost


(světlá strana): zdravá medialita, všeobecně známý člověk s dobrou pověstí,

(tmavá strana): negativní myšlenky a deprese

7.HAD

Citové komplikace a pletky

Zklamání (zbytečná citová investice)

Snaha ženy o rozmluvu s námi

Nervově labilní, náladová žena

Sláva a uznání přijde až oklikou

8.RAKEV

Silné deprese

Propadání se do sebe, stress

Žádný úspěch

Nespavost

Rakev - Měsíc – Mrak: osoba má, či bude mít problémy se svým chováním – narušené chování

9.KYTICE

Nestálá náladová přítelkyně

Citlivá žena – nebo nervózní

Návštěva nepotěší

Žena myslí na...další karta

10. KOSA

Nebezpečné a těžké deprese

Sebezničení

Nebezpečné myšlenky

Sadismus

Bezcitnost

Bezútěšnost

Měsíc – Kosa: náhlé změny nálad

+Rakev: nebezpečí sebevražedných myšlenek

11. PRUTY

Emocionálně zraňující spor

Mediální schopnosti, schopnost dobrého vyjadřování (řečnictví)

Dva měsíce

Náladovost v jednání

Nervové vypětí, deprese

Neshody s matkou

Pruty – Měsíc – Kniha: napjaté očekávání co bude, co se stane

12. PTÁCI

Proměnlivá nálada, zármutek

Zraňující starosti

Dvojnásobné uznání

Citové výkyvy, změny nálad

Nedůvěra

13. DÍTĚ

Dětinské myšlení, naivita

Myslet na dítě, přát si dítě

Zamyšlené dítě

Mateřství

Malý úspěch

Citlivé dítě

14. LIŠKA

Špatný vnitřní postoj k někomu, něčemu

Sebeklam

Pomlouvání

Předstírání

Mít dvě tváře

15. MEDVĚD

Můžeme důvěřovat pocitům a intuici

Myšlenky na otce nebo nějakého muže

Silné napětí (nervové)

Intuitivní citlivý muž

Úspěšný člověk

16. HVĚZDY

Telepatie

Jasno v duši, duševní rovnováha

Spokojenost

Hvězdy – Slunce: úplná medialita (následují-li špatné karty, může to vést k psychickému onemocnění či duševní nevyrovnanosti)

17. ČÁP

Změny myšlení nebo pocitů

Změna znervózňuje

Úspěšná změna

18. PES

Náladový a nestálý přítel

Nízké sebevědomí a komplexy

Citlivé záležitosti týkající se přítele

Citlivý přítel

Úspěšný přítel

Ovlivnitelný přítel

Myslet na přítele

19. VĚŽ

Zištný člověk

Citově vyprahlý člověk (může jít přes mrtvoly)

Rozchod, který citově zasáhne

Deprese mohou vést k osamělosti

Věž – Měsíc – OSK: léčitel, psycholog, neurolog

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

20. PARK

Noční podnik

Ohleduplná společnost

Úspěch ve společnosti

Večerní akce

Slunce – Měsíc – Hvězdy: vládní kruhy

Slunce a Měsíc pod Parkem: diplomatické kruhy

21. HORA

Zablokované myšlení

Mít „nervy“

Psychické problémy

Frustrace a nevyrovnanost

Žádný úspěch

Citová vyprahlost

22. CESTY

Zabývat se v duchu nějakým rozhodnutím

Rozhodnutí může přinést uznání

Nervozita z rozhodování nebo nejistoty ohledně dalšího postupu

Labilita v rozhodování, rozhodnutí nejsou pevná, nejsme si jisti

Vnitřní napětí po dobu 7 týdnů

23. MYŠI

Labilní psychika, deprese

Povrchnost – málo přemýšlet

Žádné uznání, neúspěch

Měsíc –Myš: ztráta úcty

24. SRDCE

Nejistota v lásce

Láska vás velmi zaměstnává

Velmi hluboká láska

Ideál

Oddanost

25. PRSTEN

Cituplný vztah – ale city jsou proměnlivé, ve vztahu není vše jasné.

Vášnivý vztah

Úspěšná smlouva nebo spojení

Přemýšlet o vztahu, smlouvě

Nespolehlivý vztah, smlouva, spojení

26. KNIHA

Skrývané pocity, nemluvit o nich

Vnitřní napětí, myšlenky nahromaděné v sobě

Instinkt

Věštění

Paměť

Při studiu pochvala nebo uznání

27. DOPIS

Zpráva zapůsobí na psychiku (jde na nervy)

Zpráva týkající se matky

Zamilované dopisy, básně

Povrchní, proměnlivé city

28. PÁN

Citlivost, nervozita, intuitivnost

Uzavřenost, přemýšlivost

Osoba se těší úctě, ale v citech je nestálá

Senzibilní člověk, pokud Měsíc obklopují nepříznivé karty není takový, jaký se zdá být

Sentimentální zasněný člověk stavící si vzdušné zámky.

29. DÁMA

30. LILIE

Sexuální vztah, který bude provázen projevy něžnosti; romantikou

Příjemný milenecký vztah

Citová vazba na rodinu

Sexuální zkušenosti

V myšlenkách se zaobírat rodinou a být z toho rozjitřený

V myšlenkách se zaobírat sexem a být z toho rozjitřený

31. SLUNCE

Politika

24 hodin

Ve vztazích velká sounáležitost a kompatibilita (jing a jang)

Velké medialita – schopnost vnímání – intuice

33. KLÍČ

Pocit bezpečí, myslet na bezpečí

Sebejistota, sebevědomí

Pevné nervy

Jistý úspěch

34. RYBY

Velmi hluboký duševní vztah a cit

Hluboké pocity

Úspěch a bohatství

Myslet na peníze

Cit pro peníze

Věž – Ryby: psychiatr

35. KOTVA

Workoholismus, myslet na práci

Nervozita na pracovišti

Práce v noci

Hluboký cit, který vede k vydírání druhé osoby nebo k závislosti

Zaměstnání spojené s duševnem

36. KŘÍŽ

Člověk by mohl být psychicky nemocen, pozor na přílišné nervové vypětí

Předurčení úspěchu

Úspěch nebude

Nervozita přejde

Kříž – Měsíc: zdůrazněná senzibilita

Kříž nad Měsícem: osudová, karmická medialita12.11.2008 22:39:31
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14142 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one