stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

29 Dáma - obrázek

29 Dáma - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

29. Dáma


okruh OSOBNÍ KARTY:

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK)

Manželka, družka tazatele

Žena


dále:

Drát se do popředí, prosadit se

Rozhodnout se výhodně pro sebe

Projev ducha, mysli a vůle

Partnerství

Ženský princip

City, intuice


Obecně působí neutrálně


Eso pikové:

Smlouva, dohoda, původ, autorství

Legální činnost

Maloměsto

Zlepšit, vylepšit

Tvoření, stvořeníVe vztazích: tazatelka nebo partnerka tazatele. Je to žena, která pro něj má mimořádný (emoční) význam, může to tedy být i bývalá partnerka nebo milenka.


 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

dostene zprávu.

jezdí příliš rychle (doslovně i metaforicky)


Mladší, rozpustilá, aktivní, zaměřená na veřejnost (extrovert), často není doma, ráda cestuje, obratná, přátelská. Kontaktní. Hyperaktivní. Sportovní typ. Může být povrchní.


U osoby za zády – nepřítomnost.

Nad“ nebo „pod“ – zprávy týkající se přítomnosti.

Leží-li v minulosti, pak se zprávy týkají minulosti nebo byly dlouho na cestě než dorazily.


U Dámy– žena s mladším přítelem

Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují

2. JETEL

Dítě štěstěny

OSK brzo něco čeká

Optimistka


Osoba malá, drobná, nízká, mladší apod.Umí se těšit z maličkostí, má šťastné období, umí se nadchnout, pozitivně myslí, spíše křehká.


Setkání s touto osobou za 2-3-4 dny, nebo ten, kdo tazateli přináší štěstí, užitek, nebo pozitivní charakteristika osoby,


(blízko OSK) štěstí, naděje, starosti a problémy se odplaví, smutky a ztráty odezní, zklidnění a pocit štěstí

(vzdálen od OSK) žal a neštěstí, odklad štěstí a příslibů, nepříznivá energie, podrývání plánů

3. LOĎ

je otevřená a nezávislá, ráda cestuje, má dobrodružnou povahu

Toužení, čekání

Cizinec

Dlouhá cesta

Dobrá příležitost před námi

Jedná s odstupem

Bydlí daleko

Chystat se na cesty


Pán – Dům – Loď: čeká vás cesta

Loď – Dům – Dáma: čeká vás cesta

Pán – Loď – Dům: cesta povede domů

Dům- Loď – Dáma: cesta povede domů

4.DŮM

Osoba klidná, laskavá, mírumilovná s potřebou ochraňovat.

Majitelka domu, paní domu.

Houževnatost, spolehlivost, neochota ke změnám. Má ráda stabilitu. Konzervativnost a pohodlnost.

Už ji znáte.

Domácky založená. Rodinný typ.

Bydlet s partnerem.

Osoba zdržující se doma.

Štěstí v tom, co podnikneme


Dům pod OSK: dávat si pozor na sousedy a lidi v okolí

Dům – Věž – Pán: daleko od domova

Dáma – Věž – Dům: daleko od domova

5.STROM

Klidná osoba – až nudná

Partnerka pro život

Nemocná


nad OSK: těžkopádnost, hypochondrie

pod OSK: ohrožené zdraví

daleko od OSK: dobré zdraví a štěstí

blízko OSK: měli bychom se starat více o své zdraví

Strom mezi dvěma OSK: nudný jednotvárný život, každý si půjde svou cestou

Dáma – Strom – Pán: každý jde svou cestou, nejde v prvém smyslu slova o rozchod, ale o postup svým způsobem. Platí i obrácené pořadí.

6.MRAK

Mít těžkosti

Náladová nebo neproniknutelná.


Znak pro osobu, která nesnese negativní informace.

POZOR na formulace. Všeobecně platí opatrnost, ale v tomto případě je tazatel přesvědčen o svých pravdách a nechce naslouchat.


(světlá strana): obrat k lepšímu a štěstí

(tmavá strana): mrzutosti, překážky, nepříjemnosti, žal


Pán – Věž – Mrak: žije ve vlastním vězení

Mrak – Věž – OSK – Hora: neopouštějte svůj dům!

+ Lilie – OSK: starosti ohledně nějaké cizí rodiny

7.HAD

Mazaná, chytrá

Podvod, klam a závist poblíž

Zrada, ztráta, přetvářka

Matka

Manželka (možnou milenku pak může přestavovat Dítě nebo Kytice)

8.RAKEV

Nemocná osoba

Vampýr – bere energii druhým (zvláště u Rakve za zády)

Ubývání sil, ztráta energie.

Ztráty peněz, beznaděj, trápení

Vyvrcholení nějaké situace

Osoba má starosti, je v krizi.

Odchod partnerky


Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

9.KYTICE

Milá příjemná, atraktivní a okouzlující, většinou zadaná

Něžná povaha, romantik

Osoba má radost

Pozvání nebo dárek od partnerky


+ Pán (tazatelka žena): Partner má milenku

+ Dáma: dcera, přítelkyně, sokyně

10. KOSA

Agresivní osoba

Žárlivá osoba

V nebezpečí

Osoba je v deprimující situaci


Nad OSK: obvinění, starost a námaha, naše situace bude ztěžována a poznamenána překážkami.

Před OSK: varování před nehodou a nebezpečím

Za OSK: cosi se stane náhle, nečekaně. Sklony osoby k hrubé síle a agresívnosti. Náhlý projev brutality.

Nad Osk + Rakev: duševně chorý člověk, epilepsie

11. PRUTY

Výřečná, komunikativní nebo verbálně agresivní osoba – hádavý člověk

Je v nějakém sporu


Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě

12. PTÁCI

Osoba má starosti

Nervózní, napjatá osoba


Ptáci – Park + OSK: významná osobnost

13. DÍTĚ

Jemná něžná přátelská povaha

Mladá

Naivní

Osoba má za sebou nový začátek

Osoba má dítě


+ Čáp poblíž = těhotenství

14. LIŠKA

Falešná osoba

Chytrá osoba

Někdo ji chce podvést


Směr pohledu lišky

Směr pohledu Dámy ←


Je nedůvěřivá

Příliš mnoho mluví

intrikánka

lhářka

DÁMA

Snaží se zamlčet pravdu

Udavačka, žalovnice.

Naletí.

Je čestná

Lže z nouze, zbabělosti, nebo kvůli klidu

Pozn.: věnujte pozornost směru pohledu Dámy a Lišky, u karty Pána se můžete podívat na opačný úhel pohledu OSK. Pokud postavy na vašich kartách hledí jiným směrem, musíte si význam logicky odvodit a upravit.

15. MEDVĚD

Vlivná osoba

Otec (v tom případě je dominantní, důležitý)

Milenec nebo nápadník

Starší člověk

Korpulentní osoba

16. HVĚZDY

Čistá nedotknutelná

Umělecky nadaná

Dítě štěstěny

Člověk, který chce dosáhnout vrcholu

Spirituálně založená

Nápaditá


Hvězdy – OSK – Mrak: nápor nepříjemností nebo dokonce neštěstí!

17. ČÁP

Přelétavost, potřeba častých změn

Osoba má za sebou změnu nebo se ke změně chystá

Možné těhotenství

18. PES

Upřímný přátelský charakter, věrná a spolehlivá v lásce

Ochránkyně

Syn osoby

19. VĚŽ

Tvrdě vybudovaná kariéra, vysoké postavení, šéfka

Egoistka, zatvrzelá osoba

Osamělá osoba

Se Stromem značí dlouhý život osoby

Osoba má za nebo před sebou rozchod nebo rozvod


Mezi dvěma OSK rozchod mezi nimi

Mezi dvěma OSK + Hora – oddělené bydlení, odloučenost

Věž – Měsíc – OSK: léčitel, psycholog, neurolog

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

20. PARK

Extrovert, společenská

Pohostinná, je pro každou zábavu

Osoba má styky s vyšší společností, veřejně činná osoba

Tvořivost – umělkyně

Tazatelka se setká s osobou, která mu nezištně nabídne své přátelství

21. HORA

Člověk trpící zábranami, frustrovaná, zakomplexovaná

Tvrdohlavá, nepoddajná, nepříjemná, přísná

Osoba je sobecká nebo paličatá

Osoba neumí nebo nechce projevit city

Přehnaně dominantní člověk – vytváří kolem sebe blok

Osoba má velké problémy

Osoba se setká se silným nepřítelem nebo překážkami


Nad OSK: člověk bude čelit krutému odporu

neopouštějte svůj dům (zvláště pro starší)

Hora – Ryby – OSK: nedostatek peněz

Ryby – Hora – OSK: šetrnost

22. CESTY

Osoba je postavena před nutnost volby nebo má za sebou důležité rozhodnutí


Mrak nablízku: nebude východiska a rozhodování bude těžké

Hora nablízku: situaci není možné se vyhnout

23. MYŠI

Tazatelce hrozí krádež, ztráta nebo újma

Osoba si nedůvěřuje, podceňuje se, nehledí na sebe

Osoba sklíčená

Člověk něco ztratil a trápí se tím

Ustaranost, trápení

Nemocná

Odvrácené = citově chudá, neumí projevit city

Ve směru pohledu = ztráta osobnosti, komplexy, pocit méněcennosti

24. SRDCE

Dobrosrdečnost, láskyplná osoba, milá, citlivá

Zamilovanost

Ten, koho milujeme

25. PRSTEN

Osoba má závazek, je vdaná

Také spojení s něčím jiným, např. zaměstnáním

26. KNIHA

Učená, vzdělaná

Uzavřená

Osoba, kterou neznáme

O něčem neví, neví, na čem je

Osoba uzavřená, málomluvná

27. DOPIS

Povrchní

Komunikativní

Osoba obdrží dopis nebo zprávu

Osoba by měla něco důkladně prověřit

Krátkodobý pobyt osoby někde

28. PÁN

Partner tazatelky nebo muž jejího srdce

30. LILIE

Vdaná žena, ženatý muž, nebo mající pevný vztah nebo spíše rodinu

Rodinně založená osoba

Smířlivá, má ráda klid a harmonii

S negativními kartami má problematický postoj k sexu, nebo je výrazně sexuálně založená či vyhraněná, vášnivá


Liška – Dáma/Pán (shora): váš postoj k rodině je špatný

Liška – Lilie – Dáma/Pán (shora): rodina k vám má špatný postoj

31. SLUNCE

Úspěšná žena s vysokým postavením

Člověk plný životní síly, temperamentu a optimismu

Šťastná pozitivní osoba

Charismatická

Veselá osoba žijíci ve šťastném období

médium

32. LUNA

Citlivost, nervozita, intuitivnost

Uzavřenost, přemýšlivost

Osoba se těší úctě, ale v citech je nestálá

Senzibilní člověk, pokud Měsíc obklopují nepříznivé karty není taková, jaká se zdá být

Sentimentální zasněná stavící si vzdušné zámky.

33. KLÍČ

Spolehlivá osoba

Člověk, který ke všemu v životě přijde velmi snadno

Ta pravá

Osoba dbá na jistoty

34. RYBY

Intelektuálně zaměřená

Bohatá

Alkoholička

35. KOTVA

Pracovitá, hodně zaměstnaná osoba – workoholik

Prosperující osoba

Harmonická vnitřně vyrovnaná osoba nabízející jistotu a oporu

Věrná stálá

Osoba k něčemu připoutaná

36. KŘÍŽ

Osoba důležitá pro OSK

má trápení

Věřící (nábožensky) osoba


OSK – Kříž: má před sebou konec něčeho

Kříž – OSK: těžkosti přejdou a pominou

Pán pod Křížem: projde něčím, co je karmicky podmíněno

12.11.2008 22:25:18
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one