stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

 

  

 

 

 

 

 

28. PÁN


okruh OSOBNÍ KARTY:

Osobní karta muže - tazatele (OSK)

Manžel, druh, snoubenec tazatelky

Muž.


Dále:

Drát se do poředí prosadit se

Rozhodnout se výhodně pro sebe

Projev ducha, mysli a vůle

Partnerství

Mužský princip

Moc, autorita, vláda

Sebeurčení

Síla

Rozum


Obecně působí neutrálně


Eso srdcové:

Dům, byt

Stát, ve kterém žijete

Úspěšné završení

Úroda, dostatek

Teplo, ochranaVe vztazích: tazatel nebo partner tazatelky. Jde o muže, jenž má pro ni mimořádný význam, proto karta může zastupovat i bývalého partnera nebo milence.


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

dostene zprávu.

jezdí příliš rychle (doslovně i metaforicky)


Mladší, rozpustilý, aktivní, zaměřený na veřejnost, často není doma, rád cestuje, obratný, přátelský. Kontaktní. Hyperaktivní. Sportovní typ. Může být povrchní.


U osoby za zády – nepřítomnost.

Nad“ nebo „pod“ – zprávy týkající se přítomnosti.

Leží-li v minulosti, pak se zprávy týkají minulosti nebo byly dlouho na cestě než dorazily.


Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují

2. JETEL

Dítě štěstěny

OSK brzo něco čeká

Optimista


Osoba malá, drobná, nízká, mladší apod.Umí se těšit z maličkostí, má šťastné období, umí se nadchnout, pozitivně myslí, spíše křehký.


Setkání s touto osobou za 2-3-4 dny, nebo ten, kdo tazateli přináší štěstí, užitek, nebo pozitivní charakteristika osoby


(blízko OSK) štěstí, naděje, starosti a problémy se odplaví, smutky a ztráty odezní, zklidnění a pocit štěstí

(vzdálen od OSK) žal a neštěstí, odklad štěstí a příslibů, nepříznivá energie, podrývání plánů

3. LOĎ

je otevřený a nezávislý, rád cestuje, má dobrodružnou povahu

Toužení, čekání

Cizinec

Dlouhá cesta

Dobrá příležitost před námi

Jedná s odstupem

Bydlí daleko

Chystat se na cesty


Pán – Dům – Loď: čeká vás cesta

Loď – Dům – Dáma: čeká vás cesta

Pán – Loď – Dům: cesta povede domů

Dům- Loď – Dáma: cesta povede domů

4.DŮM

klidný, laskavý, mírumilovný s potřebou ochraňovat.

Majitel domu, pán domu.

Houževnatost, spolehlivost, neochota ke změnám. Má rád stabilitu. Konzervativnost a pohodlnost.

Člověk, kterého už znáte.

Domácky založený člověk. Rodinný typ.

Bydlet s partnerem.

Osoba zdržující se doma.

Štěstí v tom, co podnikneme


Dům pod OSK: dávat si pozor na sousedy a lidi v okolí

Dům – Věž – Pán: daleko od domova

Dáma – Věž – Dům: daleko od domova

5.STROM

Klidná osoba – až nudná

Partner pro život

nemocný člověk


nad OSK: těžkopádnost, hypochondrie

pod OSK: ohrožené zdraví

daleko od OSK: dobré zdraví a štěstí

blízko OSK: měli bychom se starat více o své zdraví

Strom mezi dvěma OSK: nudný jednotvárný život, každý si půjde svou cestou

Dáma – Strom – Pán: každý jde svou cestou, nejde v prvém smyslu slova o rozchod, ale o postup svým způsobem. Platí i obrácené pořadí.

6.MRAK

Mít těžkosti

Náladový nebo neproniknutelný člověk.


Znak pro osobu, která nesnese negativní informace.

POZOR na formulace. Všeobecně platí opatrnost, ale v tomto případě je tazatel přesvědčen o svých pravdách a nechce naslouchat.


(světlá strana): obrat k lepšímu a štěstí

(tmavá strana): mrzutosti, překážky, nepříjemnosti, žal


Pán – Věž – Mrak: žije ve vlastním vězení

Mrak – Věž – OSK – Hora: neopouštějte svůj dům!

+ Lilie – OSK: starosti ohledně nějaké cizí rodiny

7.HAD

Mazaný, chytrý člověk

Podvod, klam a závist poblíž

Zrada, ztráta, přetvářka

Matka

Manželka (možnou milenku pak může přestavovat Dítě nebo Kytice)

8.RAKEV

Nemocný

Vampýr – bere energii druhým (zvláště u Rakve za zády)

Ubývání sil, ztráta energie.

Ztráty peněz, beznaděj, trápení

Vyvrcholení nějaké situace

Má starosti, je v krizi.

Odchod partnera


Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

9.KYTICE

Milý příjemný člověk, atraktivní a okouzlující, většinou zadaný

Něžná povaha, romantik

Má radost

Pozvání nebo dárek od partnera


+ Pán (tazatelka žena): Partner má milenku

+ Dáma: dcera, přítelkyně, sokyně

10. KOSA

Agresivní

Žárlivý

Člověk v nebezpečí

Je v deprimující situaci


Nad OSK: obvinění, starost a námaha, naše situace bude ztěžována a poznamenána překážkami.

Před OSK: varování před nehodou a nebezpečím

Za OSK: cosi se stane náhle, nečekaně. Sklony osoby k hrubé síle a agresívnosti. Náhlý projev brutality.

Nad Osk + Rakev: duševně chorý člověk, epilepsie

11. PRUTY

Výřečný, komunikativní nebo verbálně agresivní – hádavý člověk

Člověk je v nějakém sporu


Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě

12. PTÁCI

Má starosti

Nervózní, napjatý


Ptáci – Park + OSK: významná osobnost

13. DÍTĚ

Jemná něžná přátelská povaha

Mladý člověk

Naivní člověk

Má za sebou nový začátek

Má dítě


+ Čáp poblíž = těhotenství

14. LIŠKA

Falešný

Chytrý

Někdo ho chce podvést


Směr pohledu lišky

Směr pohledu Pána


Intrikán

Příliš mnoho mluví

Nedůvěřivý

Snaží se zamlčet pravdu

PÁN

Lhář

Lže z nouze, zbabělosti nebo kvůli klidu

Je čestný

Žalovníček, udavač. Naletí.

Pozn.: věnujte pozornost směru pohledu Pána a Lišky, u karty Dámy se můžete podívat na opačný úhel pohledu OSK. Pokud postavy na vašich kartách hledí jiným směrem, musíte si význam logicky odvodit a upravit.

15. MEDVĚD

Vlivný

Otec (v tom případě je dominantní, důležitý)

Přítel tazatele

Starší člověk

Korpulentní

16. HVĚZDY

Čistý nedotknutelný člověk

Umělecky nadaný člověk

Dítě štěstěny

Člověk, který chce dosáhnout vrcholu

Spirituálně založený člověk

Nápaditý člověk


Hvězdy – OSK – Mrak: nápor nepříjemností nebo dokonce neštěstí!

17. ČÁP

Přelétavost, potřeba častých změn

Má za sebou změnu nebo se ke změně chystá

18. PES

Upřímný přátelský charakter, věrný a spolehlivý v lásce

Ochránce

Syn osoby

19. VĚŽ

Tvrdě vybudovaná kariéra, vysoké postavení, šéf

Egoista, zatvrzelý člověk

Osamělý člověk

Se Stromem značí dlouhý život osoby

Má za nebo před sebou sebou rozchod nebo rozvod


Mezi dvěma OSK rozchod mezi nimi

Mezi dvěma OSK + Hora – oddělené bydlení, odloučenost

Věž – Měsíc – OSK: léčitel, psycholog, neurolog

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

20. PARK

Extrovert, společenský člověk

Pohostinný člověk, je pro každou zábavu

Má styky s vyšší společností, veřejně činná osoba

Tvořivost – umělec

Tazatel se setká s osobou, která mu nezištně nabídne své přátelství

21. HORA

Člověk trpící zábranami, frustrovaný, zakomplexovaný

Člověk tvrdohlavý, nepoddajný, nepříjemný, přísný

Je sobecký nebo paličatý

Neumí nebo nechce projevit city

Přehnaně dominantní člověk – vytváří kolem sebe blok

Má velké problémy

Setká se se silným nepřítelem nebo překážkami


Nad OSK: člověk bude čelit krutému odporu

neopouštějte svůj dům (zvláště pro starší)

Hora – Ryby – OSK: nedostatek peněz

Ryby – Hora – OSK: šetrnost

22. CESTY

Je postaven před nutnost volby nebo má za sebou důležité rozhodnutí


Mrak nablízku: nebude východiska a rozhodování bude těžké

Hora nablízku: situaci není možné se vyhnout

23. MYŠI

Tazateli hrozí krádež, ztráta nebo újma

Nedůvěřuje si, podceňuje se, nehledí na sebe

Sklíčenost

Člověk něco ztratil a trápí se tím

Ustaranost, trápení

Nemocný člověk


Odvrácené = citově chudý člověk, neumí projevit city

Ve směru pohledu = ztráta osobnosti, komplexy, pocit méněcennosti

24. SRDCE

Dobrosrdečnost, láskyplný, milý, citlivý

Zamilovanost

Ten, koho milujeme

25. PRSTEN

Má závazek, je ženatý

Také spojení s něčím jiným, např. zaměstnáním

26. KNIHA

Učený, vzdělaný člověk

Uzavřený člověk

Neznáme ho zatím

O něčem nevíme, nevíme, na čem jsme

Uzavřený, málomluvný

27. DOPIS

Povrchní člověk

Komunikativní člověk

Obdrží dopis nebo zprávu

Měl by něco důkladně prověřit

Krátkodobý pobyt osoby někde

29. DÁMA

Partnerka tazatele nebo žena jeho srdce

30. LILIE

Ženatý muž, nebo mající pevný vztah nebo spíše rodinu

Rodinně založený

Smířlivý člověk, má rád klid a harmonii

S negativními kartami člověk mající problematický postoj k sexu, nebo je výrazně sexuálně založený či vyhraněný, vášnivý


Liška – Dáma/Pán (shora): váš postoj k rodině je špatný

Liška – Lilie – Dáma/Pán (shora): rodina k vám má špatný postoj

31. SLUNCE

Úspěšný člověk s vysokým postavením

Člověk plný životní síly, temperamentu a optimismu

Šťastný pozitivní

Charismatický člověk

Veselý člověk žijíci ve šťastném období

médium

32. LUNA

Citlivost, nervozita, intuitivnost

Uzavřenost, přemýšlivost

Těší se úctě, ale v citech je nestálý

Senzibilní člověk, pokud Měsíc obklopují nepříznivé karty, není takový, jaký se zdá být

Sentimentální zasněný člověk stavící si vzdušné zámky.

33. KLÍČ

Spolehlivý

Člověk, který ke všemu v životě přijde velmi snadno

Ten pravý

Dbá na jistoty

34. RYBY

Intelektuálně zaměřený člověk

Bohatý člověk

Alkoholik

35. KOTVA

Pracovitý, hodně zaměstnaný – workoholik

Prosperující

Harmonický vnitřně vyrovnaný nabízející jistotu a oporu

Věrný stálý člověk

Je k něčemu připoutaný

36. KŘÍŽ

Osoba důležitá pro OSK

Člověk má trápení

Věřící (nábožensky) člověk


OSK – Kříž: má před sebou konec něčeho

Kříž – OSK: těžkosti přejdou a pominou

Pán pod Křížem: projde něčím, co je karmicky podmíněno


 

12.11.2008 22:21:45
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one