stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
26 Kniha - obrázek

26 Kniha - obrázek

 

  

  

  

  

 

  

26.Kniha


okruh neznáma:

Tajemství

Něco nevědět, neznat

Podvědomí

Skryté záležitosti

Nerozřešené záležitosti

Neznámý původ

To, o čem se nemluví


okruh vědomostí:

Studium, učení, vzdělávání

Moudrost

Kniha (podstatné jméno), spisovatelství

Čtení a psaní


dále:

Uzavřené záležitosti

Magie

málomluvnost

nevědomost

ještě ne (není vhodná doba, nevíme vše, nejsme u konce, není to ten pravý apod.)

někdo, koho zatím neznáme


Obecně působí neutrálně


10 kárová:

Výroba tiskovin a knih

Činnost mající vztah ke knihám

Peníze, příjmy

Zkouška (např. ve škole)

Zkoumat (něco, věc, např. archiválie)


Ve vztazích: tajný, utajovaný vztah (nevěra), tajnůstkářství či uzavřenost partnera, nesmělost


Čas: 2týdny až 6měsíců, budoucnost


Zdravotně: psychosomatické potíže


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Milenec

Tajná zpráva

Tajné setkání

Opoždění dobré zprávy

Někdo se s něčím svěří

Důvěrné novinky

2. JETEL

Malé tajemství

Tajné přání

Nečekaná podpora

Tajemství jen nakrátko

Ještě nenastal čas k zábavě

Štěstí u zkoušky

Štěstí ještě skryto

3. LOĎ

Nečekaná cesta, cesta, o které se ještě neví

Tajné jednání

Neznámý cíl

Cesta za vzděláním, stáž, kurs

Cesta spojená s tajemstvím (např. k milence)

4.DŮM

Knihovna, knihkupectví, vydavatelství

Škola

Tajemný dům

Tajemství v domě, rodinné tajemství

Na dům si ještě počkáš

Dokumenty týkající se nemovitosti, zápis do katastru nemovitostí

Intelektuálně založená rodina

5.STROM

Celoživotní tajemství

Tajemná nemoc

6.MRAK

Nejasné problémy

Ohrožení – nevíme odkud

Situace není zralá na rozhodnutí a řešení!

7.HAD

Zatajování před ženou nebo v souvislosti s ní.

Mlčenlivá žena nebo zamyšlená

Milenka – utajovaná žena

Vědma, moudrá, sečtělá nebo studující žena

Kartářka

Žena, kterou ještě neznáte

8.RAKEV

Nemoc, která se ještě neprojevila a nemocný o ní ještě neví

Mlčenlivost

Tíživé tajemství

9.KYTICE

Přítelkyně se svěří s tajemstvím

Utajovaná návštěva

Žena má tajemství

Žena, kterou ještě neznáš

Důvěra

Studující žena

10. KOSA

Varování před nějakým tajemstvím

Škodlivé tajnůstkářství či mlčenlivost

Odhalení tajemství

Neúspěch u zkoušky

Kniha – Kosa: náhle přijde něco, co ještě netušíme

11. PRUTY

Tajné knihy a písemnosti

Tajné rozhovory, svěřit se

Jednání není zralé na řešení

Jednat podvědomě

Rozhovory o něčem, co se tají

Odhalení tajemství

Pruty – Kniha – Dopis: zkoušky ve škole

Pruty – Měsíc – Kniha: napjaté očekávání co bude, co se stane

12. PTÁCI

Problémy o kterých zatím nevíme nebo je utajujeme

Svízelné situace, které zatím nejsou dořešené

Problémy vznikající ze zatajování nebo mlčenlivosti

Potlačované starosti

Nelze se svěřit se starostmi

13. DÍTĚ

Malá tajemství

Studium dítěte, škola, vzdělávání

Dítě něco tají

Nový začátek za tři týdny

Nové tajemství

Inteligentní dítě

Uzavřené dítě

Utajené dítě

Nový začátek lépe zamlčet

Kniha – Slunce/Hvězdy: úspěch při studiu

Kniha – Rakev/Kříž: neúspěch

Kniha – Kosa: přerušení studia

14. LIŠKA

Skrytá faleš nebo past

Odkrytí zrady

Špatné studium

Špatné dokumenty (např.padělané, zfalšované, lživé)

15. MEDVĚD

Muž, kterého ještě neznáme

Tajný přítel

Otevřený úřední případ (neví se výsledek)

Vědec, vědkyně

Zamlklý, mlčenlivý muž

Velké tajemství

16. HVĚZDY

Nejasnosti, tápání

Vysoké IQ

Úspěch u zkoušky

Studium okultismu

17. ČÁP

Změna, o které se ještě neví, nebo nemluví, tají se

Změna není patrná

Prolomit uzavřenost

Tajné cesty

Narození nemanželského dítěte

18. PES

Tajný přítel

Přítel, kterého ještě neznáme

Dlouhodobě něco udržovat v tajnosti

Přítel něco tají

Něco nečekaného od přítele

Zamlklý přítel

19. VĚŽ

Tajit osamělost

Vědec, učenec

Neodhalené tajemství

Škola

Neplánovaný, netušený rozchod (před tím o něm nebyly signály)

Matrika

20. PARK

Tajná organizace

Utajované kontakty

Zveřejnit styky

Knihkupectví

Tajná nebo ilegální akce

Složit zkošku, udělat konkurs

Prsten – Park – Kniha: matrika

21. HORA

Tajní nepřátelé (nevíme o nich)

Problém, který nebudeme moci vyřešit, bude nutno znovu uvážit

Blokáda vskrytu, skryté nepřátelství

Náročnost při učení

22. CESTY

Není vhodná doba na rozhodování, situace není zralá na řešení

Tajné rozhodnutí, zatím o něm nevíme

Nevíme na čem jsme, o věci se ještě nerozhodlo

23. MYŠI

Tajemství se pomalu odhaluje – něco bude vyzrazeno

Lži

Oddalování studia nebo nedořešených věcí

24. SRDCE

Tajná láska nebo láska o které ještě nevíme

Láska se ještě neobjevila

25. PRSTEN

Tajný, utajovaný vztah

Tajnosti ve vztahu

Vztah, o kterém tazatel ještě neví

Milenec, milenka (nevěra)

Závazek k mlčení a utajování

Tajný spolek

27. DOPIS

Škola, učení, sebevzdělávání

Tajná informace

Vykládání karet

Zveřejněné tajemství

Kartotéka

Zprávu ještě nedostaneš

28. PÁN

Učený, vzdělaný člověk

Uzavřený člověk

Osoba, kterou neznáme

O něčem nevíme, nevíme, na čem jsme

Osoba uzavřená, málomluvná

29. DÁMA

30. LILIE

Rodinné tajemství

Tajit rodinu

Nevědomé těhotenství

Tajné sexuální touhy

Tajný milenecký (sexuální) poměr

31. SLUNCE

Úspěch a radost, o kterých ještě nevíme

Úspěšná zkouška

Vzdělání

32. LUNA

Skrývané pocity, nemluvit o nich

Vnitřní napětí, myšlenky nahromaděné v sobě

Instinkt

Věštění

Paměť

Při studiu pochvala nebo uznání

33. KLÍČ

Počátek úspěchu o kterém ještě nevíme

Někdo nás nechá v nejistotách (hlavně s Mrak, Rakev, Hora)

otevřená strana Knihy – tajemství bude prozrazeno

hřbet Knihy – tajemství zůstane zachováno

Úspěch ve studiu (ukončení)

34. RYBY

Utajované peníze

Peníze o kterých nevíme

Peníze přijdou později

Finance nejsou zralé na řešení

Je nutno něco opětovně uvážit

Vzdělání nebo vědomosti přinesou zisk

Alkoholismus

35. KOTVA

Spisovatelská činnost

Práce související s knihami

Tajnosti na pracovišti

Závaznost k mlčení v rámci povolání (např. výrobní tajemství)

Práce související s vědou

36. KŘÍŽ

Tajemství se postupně odhalí

Záležitost bude uzavřena

Úspěšně složená významná zkouška (při studiu)

Kříž – Kniha: tajemství, nebo něco, o čem ještě nevíme

Kniha pod Křížem: tajemství má osudový původ


12.11.2008 22:12:35
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one