stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

 

  

  

 

 

 

    

23.Myši


okruh ztrát:

Krádež (ve směru pohledu)

Ztráta (ve směru pohledu)

Ztráta času (ve směru pohledu)

Ztráta sebevědomí

Něco chybí

Podvod

Úbytek, zmenšení


okruh psychických problémů:

Pochybnosti

Nedůvěra

Nahlodávání

Lítost

Stress a vypětí

Užírat se


dále:

Smetí

Odpadky (odvrácená)

Citově chudý člověk

Nemoc (i jako metafora)

Dluhy a bída

Rozklad, rozpad (ve směru pohledu)

Něco nestojí za to (odvrácená)

Podřadnost, špatná práce, zmetek (odvrácená)

Odklad, odročení, oddálení (odvrácená)

Odmítnutí

Něco ve špatném stavu

Neúspěch


Obecně působí negativně


7 křížová:

Žebrání, vnucování se

Snažení

Marné snahy

Úsilí

Malé poškození,malá škoda

Stížnost, reklamace

Vyšetřovat, hledat, pátrat, odhalovatVe vztazích: ubývání vztahu, citová prázdnota. Odloučení. Zrada a nevěra vedoucí ke zkáze. Tajná láska, která zřírá. Neschopnost vyjádřit city.


Čas: 1 až 5 měsíců nebo 10 měsíců, zpoždění, odklad, ztráta času


Zdravotně: trávení a žaludek


 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Hlodající myšlenky

Zráta naděje nebo úspěchu.

Bezmyšlenkovitost - „jednoduchý člověk“.

Informace je ztracena nebo postrádána nebo bude mít zpoždění

Poškozené auto

Jezdec-Myši: negativní myšlenky, ztratit se

Myši – Jezdec: příliš kontaktů a setkání

2. JETEL

Ztracená důvěra

Ztráta financí hrou

Škoda

Štěstí pomine, postupně bude „ohlodáno“

Malé nepříjemnosti

3. LOĎ

Ztracená šance

Zbytečný výdaj energie

Krádež na cestě, během cesty

Nenaplněná touha

Cesta bude zrušena

Nedůležitá cesta

Myš – Loď: cesta bude odložena, krádež vozidla, pesimismus, nemoc na cestě (pozor na žaludek)

4.DŮM

Opustit domov, ztráta domova, ztráty v domě, rodina se zmenšuje

Opatrnost na žaludek

Nemovitost ve špatném stavu nebo poškozená

Něco nestabilního

Krádež

Špatné investice v nemovitostech

Myši –Dům: stabilní poměry nejsou důležité

5.STROM

Ztráta zdraví, onemocnění

Ztráta životního klidu

Nemoc se vstřebá

Myš – Strom: život, který nestojí za nic, nízká životní úroveň, podceňování zdraví

Myš pod Stromem: podlomené zdraví

6.MRAK

Starosti pominou

Nejasnosti vymizí


(světlá strana): zatím se nic neobjasní

(tmavá strana): podceňování nepříjemností

+ Strom-Myš: ztratíte o něčem přehled

7.HAD

Ztráta falešných úmyslů

Ztráta problémů

Opustit, ztratit matku nebo jinou ženu

K odhalení zrady, podrazu dojede dřív, než se něco stane

Oddálení problémů

Velký podvod přinese ztráty

Myš-Had: problémy, které nestojí za to

8.RAKEV

Dvojitá ztráta – násobek ztráty,

U nemoci uzdravení,

Problémy se ztratí – vyšumí, starosti skončí

Ztráta nebo krádež

Porážka

Velké dluhy

9.KYTICE

Ztráta klidu a pohody

Kamarádka vás opustí, odejde

Dobrá nálada zmizí

Zbytečný podřadný dar

Návštěva se neuskuteční, pozvání nebude

Kamarádka, která nestojí za to

Myš – Květiny: návštěva odložena

10. KOSA

Velká ztráta

Nebezpečí přejde

Nebezpečí krádeže

Myš – Kosa: náhlá ztráta, podceňování nebezpečí

11. PRUTY

Jednání se neuskuteční, rozhovor nebude

Ztráta starostí, sporu nebo konfliktních situací

Rozhovor nic nevyřeší

Myš – Pruty: moc mluvíš! Starosti, které nestojí za to, odložené jednání

12. PTÁCI

Starosti pominou, ale budo ztráty

Rezignace

Telefonát nebude

Starosti kvůli materiální bídě

Myš – Ptáci: nestojí to za rozčilování!

13. DÍTĚ

Ztráta dítěte – neumře !! – opustí vás – odejde z domova, osamostatní se

Dítě má strach

Nový začátek nebude

Menší ztráty

Nemocné dítě

Myš – Dítě: odbývat dítě, dítě je pro dotyčného nepodstatné, oddálení začátku, nepodstatné maličkosti

14. LIŠKA

Drobné intriky

Odhalení nepoctivosti

Krádež, loupež

dívá se na Myš – znak poctivosti (platí i při kombinaci pokud Liška sleduje Myš úkosem – přes roh karty)

Myš – Liška: nebezpečné vloupání

Sviská poloha: nebezpečí krádeže, ztráty, obelhání

Myš – Liška – Kosa: hrozí vloupání (lze však odvrátit)

15. MEDVĚD

Ztráta důvěry nebo otce

Opustit otce či přítele

Ztráta podpory

Žádný zisk

Nemocní prarodiče

Ztráta sil

Loupež

Myš – Medvěd: přítel, který nestojí za to

16. HVĚZDY

Ztráta štěstí

Ztráta paměti

Nesrozumitelnost, nečistota, nejasnost, neprůhledná situace

Nesoustředění, bezohlednost

Rozednění

Zmatek

Hvězdy – Rozcestí – Myš: dostanete se do nevýhodné pozice a bude Vám zabráněno se rozhodnout

17. ČÁP

Změna nebude

Strach ze změny

Změna povede ke ztrátě

Změny budou odloženy

Konec dluhů a bídy (nastává změna)

Konec samoty

18. PES

Ztráta přítele nebo přátelství

Nespolehlivý přítel

Ztrátu způsobí přítel

Myš – Pes: přátelství, které nestojí za to

19. VĚŽ

Odstranění překážek a blokád

Ztráta postavení, odchod šéfa

Konec osamělosti, návrat

Ztráta, izolace, opuštění

Myš – Věž: konec osamělosti, nepodstatná překážka

20. PARK

Vyhýbání se lidem, veřejnosti, veřejnému vystoupení

Opustit veřejnost

Opustit známé

Stěhování

Pozor na okradení někde na veřejnosti

Společenský sestup

Žádné akce nebo zákazníci

Myš – Park: pohrdání lidmi, veřejností

21. HORA

Zdolání silného nepřítele

Překonání překážek

Zpoždění

Chudoba

Nepřítel ztratí sílu

Myš – Hora: podceňování nepřítele nebo překážky

Oddalování nepříjemných záležitostí

22. CESTY

Nemít možnost volby

Rozhodnutí se potáhne, bude zdržováno

Rozhodnutí nebude

Nedbalost

Špatné rozhodnutí – povede ke ztrátám

Strach z nového začátku

Myš – Rozcestí: špatná volba, špatné rozhodnutí, oddalovat rozhodnutí

24. SRDCE

Láska pod úroveň

Láska, která nestojí za nic

Strach z lásky

Láska není důležitá

Zrada

Bránit se lásce

Starosti v lásce, v srdci něco hlodá

25. PRSTEN

Vztah nestojí za nic

Nerovnocenní partneři

Špatná smlouva, žádná smlouva

Vztah není důležitý nebo chtěný

Konec vztahu, ztráta vztahu

Neschopnost vstoupit do vztahu

Vztah někdo nebo něco nahlodává

26. KNIHA

Tajemství se pomalu odhaluje – něco bude vyzrazeno

Lži

Oddalování studia nebo nedořešených věcí

27. DOPIS

Zpráva se zpozdí nebo nepřijde

Odhalení

Ztráta dokumentů

Nechtěnný kontakt

Myš – Dopis: zprávu dostaneme později

Dopis – Myš: nedostaneme žádnou zprávu

28. PÁN

Tazateli hrozí krádež, ztráta nebo újma

Osoba si nedůvěřuje, podceňuje se, nehledí na sebe

Osoba sklíčená

Člověk něco ztratil a trápí se tím

Ustaranost, trápení

Nemocný člověk

Odvrácená = citově chudý člověk

Ve směru pohledu = ztráta osobnosti, komplexy, pocit méněcennosti

29. DÁMA

30. LILIE

Platonická láska

Špatná úroven sexu

Absence sexu, odmítnutí sexu, sexuální abstinence

Únik před rodinnými povinnostmi a vazbami

Žádná harmonie

Rozpaky

Nepohodlí

Lilie – Myš: nezájem o sex

31. SLUNCE

Špatný zrak

Malá vytrvalost

Ústup

Hazard

Ztráta sil

Slunce – Myš: ztráta, energie, vůle, životní vitality

32. LUNA

Labilní psychika, deprese

Povrchnost – málo přemýšlet

Žádné uznání, neúspěch

Měsíc –Myš: ztráta úcty

33. KLÍČ

Oprava

Pochybnosti

Nejisté nebo nebezpečné podniky

Žádná jistota

hazard

Obrat k lepšímu nastane později

Klíč – Myš: nejistota, změna k lepšímu nenastane, nic nezískáme

34. RYBY

Dluhy, půjčky, živoření

Ztráta peněz, žádné peníze

Peníze nejsou důležité

Špatné hospodaření

Problémy s alkoholem

Ryby – Myš: ztráta peněz

Věž – Myš: finanční úřad

35. KOTVA

Podřadná práce, zmetky

Práce není důležitá, podceňování práce, strach z práce

Podceňování závislosti

Hrozí výpověď

Kotva – Myš: blíží se ztráta práce

36. KŘÍŽ

Rozpad , objasnění

Oddálený konec

Ztráta přestane být důležitá

Totální ztráta

Ztratit všechno

Kříž – Myš: úplná, definitivní ztráta

Kříž nad Myší: osudová, karmická ztráta – vše se bude opakovat tak dlouho dokud nebudeme schopni v různých úrovních se poučit


 


12.11.2008 21:48:18
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one