stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

21 Hora - obrázek

21 Hora - obrázek

 

  

  

 

 

 

   

21.Hora


okruh nepřátelství a problémů:

Odpor.

Nepřítel.

Nepřátelství.

Neústupnost a krutost.

Opozice.

Problém.

Těžkosti.

Překážky

Nepříjemný šéf

Zábrany.

Velký probém.

Soupeř, sok.


dále:

Nad něčím vyhrát

Něčeho se stranit

Tvrdohlavost. Umíněnost.

Pevnost, tuhost, nepoddajnost

Dlohodobé (trvalé)…

Blokáda, frustrace

Přerušení

Stání

Operace

Odpustit, ale nezapomenout

Nepohyblivost

Drsnost

Hory, horské oblasti

Velká výzva.

Namáhavý vysilující postup.


Obecně působí negativně


8 křížová:

Nemoc, úraz, onemocnění, postižení.

Náročnost

Omezení, přísnost, zákazy



Ve vztazích: absence lásky, chlad partnera a jeho sobectví, strach ze závazků.


Čas: 5 dnů až dva měsíce. Bez vývoje – čas se zastavil.


Zdravotně: kosti, lebka, sklony ke kornatění cév. Překážky v léčení, úporná nemoc


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Iniciativa se setká s překážkami

Dobré zprávy nepřichází, zpráva přijde zadlouho

Příliš mnoho přemýšlení je na škodu

Nebrat na vědomí dobré věci

Věc ještě nedozrála

Zpráva přináší velkou zodpovědnost

Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují

2. JETEL

Brzká překážka

Překážka ve štěstí, která se těžko odstraňuje

Šťastný, ale tvrdý život

Horečky (teploty)

Krátkodobé ale velké překážky

Skleslost, pesimismus, sklíčenost (nebýt happy)

Z legrace se stanou vážné věci

Něco zkazí radost

Hora – Jetel: smířit se

3. LOĎ

Cesta do hor nebo hornaté země

Bokáda, frustrace

Těžkosti, které je nutno řešit diplomaticky

Riskantní cesta

Frustrující cesta

Nesplněná přání

4.DŮM

Izolace (nemoc, vězení)

Distanc v rodině

Frustrující bytová situace

Dům v horách

Věž-Dům-Hora: trvalé bydlení na jednom místě (stávajícím),

nebudu se stěhovat ani jej opouštět

5.STROM

Život plný překážek (nejen skutečných, ale i domnělých)

Životní překážka, kterou půjde těžko zdolat

Nemocný je dál v nebezpečí

6.MRAK

Masivní překážka

Z problémů vidět jen špičku (je toho víc)


(světlá strana) překážka, kterou nelze blíž určit, konec překážek, chemikálie, plyny

(tmavá strana) Velká překážka.

7.HAD

Jen oklikou se lze dostat k cíli

Jen oklikou lze udělat konec problémům

Nepříjemná žena, lstivá a zrádná

Nepříjemná šéfová

Frustrovaná žena

Žádný postup

Žena před překážkou nebo před nepřítelem

8.RAKEV

Překvapivá událost

Problém nelze překonat

Zábrana v uzdravení

Nepříjemná skutečnost

Strach

Hora – Rakev: ztráta nepřátel

9.KYTICE

Překážka na cestě vašemu štěstí

Nepříjemná oslava, frustrující návštěva

Oslava blokována, zrušena nebo odložena

Návštěva nesplní očekávání

10. KOSA

Nebezpečné překážky (snažte se ji obejít)

Velké problémy

Těžkosti, které je nutno řešit diplomaticky

Nebezpečná tvrdohlavost

Operace

Pozor na kosti!

Nečekané překážky

Překážky náhle zmizí

Hora – Kosa: překážky, které vzniknou náhle!

11. PRUTY

Jednání budou bezpředmětná nebo nikam nevedoucí

Přerušení nebo zabránění svědectví, výkladu, jednání

Nic nevyřídíme

Zablokovaná komunikace.

Zdráhání

Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě

Hora – Pruty – Rakev: osoba má těžkosti s vyjadřováním, koktání, zadrhávání

12. PTÁCI

Těžko odstranitelná překážka, je potřeba mít chladnou hlavu

Problém, který nepůjde řešit okamžitě

Konkurence

Nahromaděný stres

Blok pro který se nelze dostat z problému

Nejistota

Kotva – Ptáci – Hora: oprava (např. elektro)

13. DÍTĚ

Omezení kvůli dítěti (oběť)

Dítě bude mít blok v jednání s vámi nebo v něčem jiném, frustrované dítě

Vzdorovité dítě

Těžké dětství

Problém s dítětem

Malá překážka

Pokud nejde o dítě – pak slibně se rozvíjející věc bude stagnovat

14. LIŠKA

Frustrující faleš a neupřímnost

Lžím bude zabráněno

Vychytralý nepřítel

Zdánlivé těžkosti

Zdánlivý nepřítel – my sami sebe přesvědčujme, že existuje

15. MEDVĚD

Tvrdohlavý nepříjemný člověk – šéf, otec

Člověk trpící zábranami, frustrací

Úřední věci stojí na místě, nic se neděje

Velká blokáda

16. HVĚZDY

Porucha paměti , „okno“, zapomnětlivost, roztržitost = nebudete mít jasno díky nějaké překážce

17. ČÁP

Změna nebude bez překážek

Změna přinese frustraci

Díky změně dojdete omezení (značného)

Změně budou do cesty kladeny překážky, je blokovaná

18. PES

Někdo (něco) kazí přátelství

V přátelství vzniknou spory nebo překážka

Špatná zkušenost s přítelem

Žádní přátelé

Egoistické vztahy s přáteli

Velká oběť pro udržení přátelství, zvažte, zda chcete tolik investovat

Zklamat se v příteli

Hora – Pes: přátelství někomu bere svobodu.

19. VĚŽ

Tvrdohlavost, sobectví

Dvojitá překážka

Překážky ze všech stran

Na rozchodu mají podíl oba dva

Na úřadu nic nevyřešit

Hora – Kosa: zaslepenost, směřuje k jednomu cíli – hrozí nebezpečí

Věž – Prsten – Hora: odloučení je konečné

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

20. PARK

Tréma před lidmi

Špatní přátelé

Frustrující společnost

Problémy s okolím, izolování se od veřejnosti

Byrokracie

Žádní zákazníci

Odřeknutí akce

Akce jen pro VIP nebo kam nemůže každý

22. CESTY

Východisko není, žádné alternativy

Cesty jsou zablokovány

Únava, malátnost

Rozhodnutí pod tlakem

Těžko se nalézá řešení

Rozhodnutí se odloží

Po frustrující situaci padne rozhodnutí

23. MYŠI

Zdolání silného nepřítele

Překonání překážek

Zpoždění

Chudoba

Nepřítel ztratí sílu

Myš – Hora: podceňování nepřítele nebo překážky

Oddalování nepříjemných záležitostí

24. SRDCE

Nepřipouštět si city

Smutný vývoj v citových záležitostech

Své pocity nemůžete otevřeně projevovat

Zábrany v lásce, citový blok

Vyhasnutí lásky

Zábrany v lásce

25. PRSTEN

Zablokovaný vztah

Vztah, který neplní svou funkci

Možné přerušení vztahu

Frustrující vztah

Tíživý vztah

Překážky ve vztahu

Smlouvy nemusí být uzavřeny

26. KNIHA

Tajní nepřátelé (nevíme o nich)

Problém, který nebudeme moci vyřešit, bude nutno znovu uvážit

Blokáda vskrytu, skryté nepřátelství

Náročnost při učení

27. DOPIS

Zpráva nepřijde

Žádná komunikace

Potíže s úředními dokumenty

Zpráva nás donutí zastavit

Odmítnutí

28. PÁN

Člověk trpící zábranami, frustrovaný, zakomplexovaný

Člověk tvrdohlavý, nepoddajný, nepříjemný, přísný

Osoba je sobecká nebo paličatá

Osoba neumí nebo nechce projevit city

Přehnaně dominantní člověk – vytváří kolem sebe blok

Osoba má velké problémy

Osoba se setká se silným nepřítelem nebo překážkami

Nad OSK: člověk bude čelit krutému odporu

neopouštějte svůj dům (zvláště pro starší)

Hora – Ryby – OSK: nedostatek peněz

Ryby – Hora – OSK: šetrnost

29. DÁMA

30. LILIE

Překážky nebo nepříjemnosti v rodině

Žádný kontakt s rodinou

Zábrany nebo problémy v sexuální oblasti, celibát

Konec s nějakou sexuální aférkou

31. SLUNCE

Blokovaná energie, bezmocnost

Ztratit sílu

Nad problémy nebo nepříteli zvítězit

Překonat překážku

Úleva

32. LUNA

Zablokované myšlení

Mít „nervy“

Psychické problémy

Frustrace a nevyrovnanost

Žádný úspěch

Citová vyprahlost

33. KLÍČ

Překážky se podaří překonat, ale s velkou námahou

Překážky jsou jisté

Operace nebo zákrok

34. RYBY

Blokované peníze, peníze nepřijdou, nebudou

Finanční problémy

Zablokování účtu

Hora – Ryby – OSK: nedostatek peněz

Ryby – Hora – OSK: šetrnost

35. KOTVA

Přísný nepřátelský šéf

Žádný pracovní postup

Žádná práce, nezaměstnanost

Povolání související s kamením

Překážky v zaměstnání

Zahraniční možnosti zaměstnání

Houževnatost v obchodu

Dlouhodobé problémy

36. KŘÍŽ

Postupný rozpad dlouhodobých překážek

Osudové problémy (nevyhnete se jim)

Kříž – Hora: zdůrazňuje setkání s mocným nepřítelem nebo odporem či překážkami, nepříjemnostmi

Hora pod Křížem: tvrdé překážky osudového charakteru


12.11.2008 21:30:47
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one