stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

19 Věž - obrázek

19 Věž - obrázek

 

  

  

  

 

 

 

19.Věž


okruh životního stylu:

Životní cesta, způsob života

Egoismus, egoista

Životní průběh

Způsob života

Ambice


okruh samoty:

Rozchod (spíše vlastní vonou nebo z vlastního rozhodnutí)

Odloučení

Izolace

Osamělost


okruh vysokého postavení:

Nadřízená osoba, spíše neoblíbená

Úřady, instituce a jejich představitelé

Vysoké postavení

Autorita


okruh omezení:

Zastavení, omezení, blokáda

Překážka z vlastní viny

Vězení

Hranice

Ustrnutí


dále:

Komplikace

Neústupnost, nepochopení, nesouhlas, odpor

Strnulé myšlení

Dlouhý život.

Pevné zdraví.

Nadžazenost, povýšenost.

Bezohlednost

Cizina

Magie

SamostatnostObecně působí neutrálně


6 piková:

Kariéra, sláva

Popularita

Něco dát

Vzestup, vzlet

Povýšení, postup

Neústupnost

Způsob života

Výška, poschodíVe vztazích: Rozchod, rozvod.


Čas: 15 dní až rok, delší čas


Zdravotně: páteř, záda


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Rozchod (myšlenkově), myšlenky na změnu místa, na odchod.

Cestovat sám.

Úřední zpráva

Věž – Jezdec (dívá se do Věže): arogance (okolí řekne odkud), nadutost, zpupnost, domýšlivost, hrubost, být sám na cestě, tajné setkání, svoboda, rychlá kariéra mladého muže (+Kytice mladé ženy)

2. JETEL

Štěstí při styku s úřady

Silná osobnost v pozitivním slova smyslu

Štěstí při problémech s nadřízeným

Překážka ve štěstí nebo malá překážka (z vlastní viny)

Šťastný život (u OSK a Stromu)

Opuštění jedné věci pro jinou

Šťastný rozchod

Prospěšné odloučení, samota

Věž – Jetel: být rád sám, štěstí v ústraní

3. LOĎ

Cesta přes hranice, dlouhá cesta, služební cesta

Na cestě překážka vlastní vinou

Cestovní doklady

Cestovat sám

Přání distancovat se

Cesta na úřad

4.DŮM

Velká vzdálenost od domova (osoby)

Prodej domu/bytu

Výpověď

Bydlet sám

Bydlení v zahraničí

Výškový, vysoký dům, veřejná budova

Rodina žije odděleně

Dům pod Věží: činžák, výšková budova

Věž-Dům-Hora: trvalé bydlení na jednom místě (stávajícím),

nebudu se stěhovat ani jej opouštět

Dům – Věž – Pán: daleko od domova

Dáma – Věž – Dům: daleko od domova

5.STROM

Zdravotnická instituce

(vedle OSK) dlouhý život

Životní překážka způsobená vlastní vinou

6.MRAK

Omezení všeho typu, v extrému i z moci úřední (např. i vězení)

Mrzutosti s úřady

+ Věž – Dáma (Pán): vztah, který připomíná uvěznění, příliš těsný vztah, kdy tazatel(ka) se cítí být partnerem omezován/a a utiskován/a.

Pán – Věž – Mrak: žije ve vlastním vězení

Mrak – Věž – OSK – Hora: neopouštějte svůj dům!

7.HAD

Vše mezi těmito dvěmi kartami se týká matky

Tchýně

Problémy způsobené vlastní vinou

Problémy na hranicích

Hrozí rozchod s nějakou ženou, izolace

Osamělá žena

Žena ve státní službě

8.RAKEV

Izolace v ústavu či nemocničním nebo sociálním zařízení (starobinec, domov důchodců apod.)

Samota, stáhnout se

Nemoc skrytá nebo nakažlivá

Úřední záležitost dopadne negativně

Věž – Kotva – os. karta: pobyt v nemocnici (týká se této osoby)

Věž – Prsten – Rakev: je po všem, nikdy už to nebude, jak to bylo.

9.KYTICE

Pozvání na nějakou oficiální akci

Rozchod se ženou, žena se distancuje

Spokojenost o samotě

Dovolená

Laborant, pracovník drogerie

pod Věží: léčitel, bylinkář

Věž + Park + Kytice: hotel, restaurace

10. KOSA

Těžký boj (zvažte ústup nebo návrat)

Varování před rozchodem nebo před překážkou vlastní vinou

Ohrožené postavení v zaměstnání

Náhlé osamocení – spíše na škodu

Vážná úřední záležitost (nebezpečná)

Nebezpečný člověk

Kosa – Věž – Mrak: ohrožení života

Věž – Kosa: nečekané překážky

Hora – Kosa: zaslepenost, směřuje k jednomu cíli – hrozí nebezpečí

11. PRUTY

Právní řešení, soudní jednání, soud

Jednání s úřady

Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem

Věž – Park: budova soudu, dobrovolná samota – stažení se do

sebe, nebo odchod do ústranní

Věž+Park+Pruty: policie

12. PTÁCI

Opatrnost – hrozí rozchod!

Být na své starosti sám

Starosti s úřady či soudy

Starosti s rozchodem

13. DÍTĚ

Úřad pro děti a mládež

Malá překážka vlastní vinou

Nový rozchod

Osamělé dítě, jedináček

Soudní záležitosti související s nezletilcem

Škola

Naivita ohledně úřadů

Věž + Park + Dítě: úřad péče o mládež

14. LIŠKA

Úřední nepříjemnosti, tlak shora (šéf, vedení, státní moc)

Nesprávný rozchod

Právní problém (klička)

Spiknutí

Karty mezi Liškou a Věží se týkají neoblíbené tchýně.

Liška (Ryby Park) – Věž: finanční úřad

15. MEDVĚD

Soud, soudní proces

Právní zástupce

Velká důvěra

Velmi vlivné postavení

Egoismus

Izolovat se od nějakého muže

Osamělá starší osoba – spíše muž

Rozchod s mužem

Žárlivost

Medvěd – Věž – Pruty: soud s advokátem

Karty mez Medvědem a Věží se týkající žijícího otce tazatele.

16. HVĚZDY

Překážka vlastním přičiněním

Psychiatr

Prospěšná samota

Důchod

Astronom

Při jednání s úřady úspěch

Svisle: lékař

Věž – Hvězdy – Slunce (svisle): stabilita a hodně vnitřní síly

17. ČÁP

Změna nebude – je zablokovaná, došlo k omezení

Změny související s nějakou institucí

Karta před Čápem přinese samotu, odloučení

Mraky – Věž: pozor na pokutu – z úřední moci (policie, soud)

18. PES

Osamělost

Osoba toužící po přátelství

Rozchod mezi přáteli

Být oddělen od přátel

Osamělý muž

Nemít přátele

Jednostranné přátelství

Uzavřený nebo egoistický přítel

Karty mezi Psem a Věží se týkají milované tchýně

20. PARK

Výškový dům, mrakodrap, hotel, kavárna

Veřejná budova

Internet

Ojedinělost ve společnosti

Úřad

Prosperující společnost nebo podnik

Věž – Park – Kříž: lázně

+Kytice: hotel, restaurace

+Pruty: policie

+Dítě: úřad péče o mládež

+Ryby + Liška: finanční úřad

21. HORA

Tvrdohlavost, sobectví

Dvojitá překážka

Překážky ze všech stran

Na rozchodu mají podíl oba dva

Na úřadu nic nevyřešit

Hora – Kosa: zaslepenost, směřuje k jednomu cíli – hrozí nebezpečí

Věž – Prsten – Hora: odloučení je konečné

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

22. CESTY

Úřední rozhodnutí

Bráníme se nějakému rozhodnutí

Jít vlastní cestou

Rozhodnout se pro rozchod nebo osamělost

Odloučenost povede k řešení

23. MYŠI

Odstranění překážek a blokád

Ztráta postavení, odchod šéfa

Konec osamělosti, návrat

Ztráta, izolace, opuštění

Myš – Věž: konec osamělosti, nepodstatná překážka

24. SRDCE

Citová krize, opuštění milovanou osobou (rozchod), přáteli apod.

Láska v odloučení

Vysoký krevní tlak

Samota a stesk po lásce

Chladné srdce

Neukazovat pocity

Osamělé srdce

25. PRSTEN

Rozvod – i pokud jsou karty daleko od sebe – musí ale stát v přímé linii

Porušení, zrušení smlouvy

Vztah jako v kleci

Věž – Prsten – Hora: odloučení je konečné

Věž – Prsten – Rakev: je po všem, nikdy už to nebude, jak to bylo.

26. KNIHA

Tajit osamělost

Vědec, učenec

Neodhalené tajemství

Škola

Neplánovaný, netušený rozchod (před tím o něm nebyly signály)

Matrika

27. DOPIS

Úřední listina, předvolání, vyrozumění apod.

Zpráva o rozchodu

Krátkodobý rozchod, vše se vrátí do starých kolejí

Izolace jen nakrátko

28. PÁN

Tvrdě vybudovaná kariéra, vysoké postavení, šéf

Egoista, zatvrzelý člověk

Osamělý člověk

Se Stromem značí dlouhý život osoby

Osoba má za nebo před sebou sebou rozchod nebo rozvod

Mezi dvěma OSK rozchod mezi nimi

Mezi dvěma OSK + Hora – oddělené bydlení, odloučenost

Věž – Měsíc – OSK: léčitel, psycholog, neurolog

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

29. DÁMA

30. LILIE

Odcizení vůči rodině

Rozchod v sexuálním vztahu

Stranit se sexu, nedostatek sexu

Nenalézat cestu domů

Sociální úřad

Lilie – Věž (a svisle pod tím) Hvězdy: gynekolog

31. SLUNCE

Vnitřní síla, stabilita

Znásobená energie

Znovuzrození

Politika

Samostatnost přinese úspěch

Vysvobozující rozchod

Věž - Hvězdy – Slunce (svisle): stabilita a hodně vnitřní síly

32. LUNA

Zištný člověk

Citově vyprahlý člověk (může jít přes mrtvoly)

Rozchod, který citově zasáhne

Deprese mohou vést k osamělosti

Věž – Měsíc – OSK: léčitel, psycholog, neurolog

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

33. KLÍČ

Překážky vlastní vinou, jejich odstranění bude stát mnoho energie

Nutný rozchod, který prospěje

Přestat lpět na něčem

Uzavřenost

Rozchod, odchod se zdaří, podaří

34. RYBY

Banka, spořitelna, pojišťovna, finanční úřad

Obchodník

Lidé, pro které je bohatství samozřejmostí

Hora – Ryby – Věž – OSK: lakomá osoba

Věž – Měsíc – OSK – Ryby: psychiatr

Věž – Myš: finanční úřad

35. KOTVA

Úřad práce

Vedoucí postavení, samostatná činnost

Úřední událost na pracovišti

Šéf, vyšší funkce

Samostatná práce

Liška (Ryby) – Věž: finanční úřad

36. KŘÍŽ

Osamění brzo skončí

Překážka bude odstraněna

Zdůraznění překážky, kterou jsme si sami způsobili

Kostel, klášter

Kříž – Věž: osamělost ještě potrvá

Věž – Park – Kříž: lázně

Kříž nad Věží: osamělost nebo odloučení dané osudem


12.11.2008 21:25:05
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one