stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

15 Medvěd - obrázek

15 Medvěd - obrázek

 

  

 

 

 

 

 

15.Medvěd


okruh OSOBNÍ KARTY:

Starší muž.

Starší příbuzná, starší žena

Nadřízený. Šéf.

Otec. Strýček, dědeček.

Milenec nebo zákonný partner.


okruh moci a vlivu:

Úřad. Soud. Instituce.

Úřední osoba. Výše postavená osoba.

Vliv. Moc.

Síla.

Autorita.

Diplomacie.

Úspěch.


okruh jednání:

Ochrana. Jistota.

Vášeň.

Důvěra.

Houževnatost.

Solidnost.

Vytrvalost.

Závist.


dále:

Dobrý přítel

Blahobyt

Dostatek

Majetek

Respekt.

Skrytý velký potenciál.

Zvíře.


Obecně působí neutrálně


10 křížová:

Činnost / nečinnost

Hladký průběh / zádrhele, překážky

Dobrý konec / předčasný konec, nebezpečí

Dokončení, úklid / nedokončení, nepořádek

Zhroucení, pádVe vztazích: Partnerka starší než partner. Sexuální vášeň. Silný vztah.


Čas: půl roku nebo 10 až 20 let


Zdravotně: vlasy, chlupy. Vnitřní síla pomáhá k vyléčení.


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Zprávy od staršího nebo vlivného muže.

Myšlenky na něco co se týká úřadů.

Myšlenky na otce (přítele, lékaře).

Vlivný muž přinášející užitek a prospěch

Nový kontakt s mužem

Zpráva nás bude stát mnoho sil

Těžké nohy, otékání

Medvěd – Jezdec: optimismus, dominance, zprávy od nějakého muže, akce, zpráva dodá sílu

2. JETEL

Šťastný zásah pomoc někoho

Kdo vypadá na první pohled nebezpečně a nevyzpytatelně, je dobrák, popř. Je tazateli příznivě nakloněn

Lékař nebo dobrý přítel

Šťastné období

Malá důvěra

Výhra

City štědrého člověka

Laskavost

Diplomacie

Štěstí pro staršího člověka

Medvěd – Jetel: krátkodobá stabilita, šťastné chvíle způsobené mužem

3. LOĎ

Cesta na úřady, úřední záležitosti na cestě

Cestování s otcem, rodiči, přítelem či nadřízeným

Pracovní vzestup díky vytrvalosti

Na cestě seznámení s mužem, který pro nás bude mít velký význam

Vysilující, namáhavá cesta

Velká cesta

Medvěd – Loď: majetek v cizině, protekce, příchod období stability, touha po nějakém muži, cesta s někým

4.DŮM

Úřední budova

Otcovský dům, dům prarodičů

Pevná důvěra

Muž se stabilním postavením

Nadřízený

Tradice, návyky

Zámožná rodina

Starý dům

Opora

5.STROM

Přítel, kterému lze důvěřovat

Životní přítel

Lékař, učitel, vůdce

Stabilní zdraví

Strom – Hvězdy – Medvěd: duchovní vůdce, guru

6.MRAK

Starší neprohlédnutelný muž

Negativní vlivná osoba


(světlá strana): je možno důvěřovat

(tmavá strana): není možno důvěřovat

7.HAD

Falešný muž (milý jen zdánlivě)

Vlivná mocná žena

Oklikou přijít k nějakému (jinému) muži

Partner nějaké ženy

Starší manželský pár (medvěd je muž), někdy rodiče (s Věží)

Korpulentní žena

8.RAKEV

Nemocný otec

Soudy (pozůstalost)

Muž má problémy nebo je nemocný

Pesimista

Uzdravení vlastní silou

Medvěd – Rakev: ztráta důvěry

9.KYTICE

Atraktivní přívětivý muž

Kamarádka, které je možno důvěřovat

Smír u soudu

Milý nadřízený

Blízký vztah ženy a muže (spíš přátelství)

Velký dar

Důvěryhodný člověk

10. KOSA

Rada nedůvěřovat

Otci nebo starší osobě hrozí nebezpečí

Agresivní muž

Problémy potrvají – jsou důkladné, trvalé

Nebezpečná vášeň

Medvěd – Kosa: nečekané úřední záležitosti

11. PRUTY

Obhájce v soudní při, někdo se nás zastane (zpravidla starší muž či nadřízený), právní zástupce

Úřední vyjednávání, vyřizování úředních záležitostí.

Diskuze nebo spor s mužem

Diskuze nebo konflikt s nadřízenou osobou

Projev žárlivosti

Agresivita

Soutěživost

Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem

Pruty – Medvěd – Věž – Prsten – Rakev: rozvod (s Dopisem podání soudu)

(s Věží jde o soudy, bez Věže jen o úřední záležitosti)

12. PTÁCI

Starosti o otce, problémy s otcem – nebo s nějakým mužem

Nepříjemnosti s úřady

Starosti, které budou stát síly, nutnost velké diplomacie

Důvěryhodný telefonát

Prarodiče

13. DÍTĚ

Otec dítěte, otcovství, pouto k otci

Nový přítel

Naivní muž

Dítě nejakého muže

Silné dítě

Dědeček/babička dítěte

14. LIŠKA

Intriky jsou vytrvalé a silné

Hádky – „itálie“

Zákeřný přítel nebo kolega

Nevlastní otec

Kožešina, kožešník (starší a movitý)

Nečestný šéf (zvláště pak ve spojení s Věží)

Zištnost, prospěchářství

16. HVĚZDY

Šťastné období poznamenané ochranou a podporou

Učitel umění

Ujasnit si něco s nějakým mužem nebo s jeho pomocí

Guru

Hvězdy – Strom: charismatický člověk, kterého potkáme nás obohatí (duchovní učitel)

Lilie – Hvězdy: dokonalá tělesná harmonie (vyrovnaný člověk,který dobře hospodaří se svou životní energií)

17. ČÁP

Otce nebo nějakého muže čeká změna nebo bude příčinou změny

Změna povede na úřady nebo k otci

Tvořivá činnost

Nový šéf

Změna pro starší lidi


18. PES

Věrný přítel, pevné přátelství

Vlivný přítel

Otec se synem

Dva muži


19. VĚŽ

Soud, soudní proces

Právní zástupce

Velká důvěra

Velmi vlivné postavení

Egoismus

Izolovat se od nějakého muže

Osamělá starší osoba – spíše muž

Rozchod s mužem

Žárlivost

Medvěd – Věž – Pruty: soud s advokátem

Karty mez Medvědem a Věží se týkající žijícího otce tazatele.

20. PARK

Muž angažující se na veřejnosti, veřejný činitel, vlivná osobnost, prominent

Společenský člověk, vlivná osobnost

Pozvání od muže někam na veřejné místo (ne do soukromí)

Extrovert

Velká společnost

+Dům: mít velkou nemovitost

21. HORA

Tvrdohlavý nepříjemný člověk – šéf, otec

Člověk trpící zábranami, frustrací

Úřední věci stojí na místě, nic se neděje

Velká blokáda

22. CESTY

Úřední rozhodnutí

Důvěřovat rozhodnutí

Muž se rozhoduje nebo se rozhoduje o něm, v souvislosti s ním

Podpora při rozhodování

23. MYŠI

Ztráta důvěry nebo otce

Opustit otce či přítele

Ztráta podpory

Žádný zisk

Nemocní prarodiče

Ztráta sil

Loupež

Myš – Medvěd: přítel, který nestojí za to

24. SRDCE

Závist, žárlivost

Vášnivá láska

Zamilovaný muž (spíš starší nebo výše postavený)

Srdečný vztah k nějakému muži (ne oficiálnímu partnerovi)

Idol


25. PRSTEN

Úřední smlouva

Smluvně zadaná osoba

Vazba na otce

Posílení vztahu

Spolehlivá smlouva

Spolehlivý partner

Manželství

Starší partner

Stabilní vztah


26. KNIHA

Muž, kterého ještě neznáme

Tajný přítel

Otevřený úřední případ (neví se výsledek)

Vědec, vědkyně

Zamlklý, mlčenlivý muž

Velké tajemství


27. DOPIS

Úřední zpráva, komerční nabídka, sdělení

Dopis od přítele

Inspekce

Zpráva od starší osoby

28. PÁN

Vlivná osoba

Otec (v tom případě je dominantní, důležitý)

Přítel tazatele, milenec nebo nápadník tazatelky

Starší člověk

Korpulentní osoba

29. DÁMA

30. LILIE

Velmi silná sexuální vášeň

Starší rodinný příslušník

Lilie – Hvězdy: dokonalá tělesná harmonie (vyrovnaný člověk,který dobře hospodaří se svou životní energií)

31. SLUNCE

Významná úspěšná osobnost

Dobrý přítel

Dlouhotrvající pozitivní období

Velká přitažlivost

Velká schopnost se prosadit

32. LUNA

Můžeme důvěřovat pocitům a intuici

Myšlenky na otce nebo nějakého muže

Silné napětí (nervové)

Intuitivní citlivý muž

Úspěšný člověk

33. KLÍČ

Spolehlivý přítel poskytující ochranu či jistotu

Stabilita je jistá

Záruka

34. RYBY

Bohatý muž nebo otec

Peníze, úřední doklady

Důchod

Mecenáš, finanční podpora, sponzoring

35. KOTVA

Vysoce postavená osobnost, soudce, právník, lékař nebo podnikatel

Vedoucí postavení, šéf, ředitel, náměstek

Jisté a významné pracovní místo

Diplomatické povolání

36. KŘÍŽ

Ztráta důvěry

Ztráta otce nebo nějakého muže nebo kontaktu s ním

Postupný rozpad, konec úředních záležitostí

Církevní hodnostář

Kříž – Medvěd: otec je nyní důležitý

Medvěd pod Křížem: osudová záležitost nebo osoba


12.11.2008 17:22:30
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one