stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

14 Liška - obrázek

14 Liška - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

14. Liška


okruh chování:

Zákeřná osoba

Podvod, krádež, ohrožení

Lstivost. Vychytralost.

Zrada.

Závist.

Faleš

Nedůvěra , neupřímnost.

Nepřejícnost

Myslet jen na sebe. Sobectví.

Pomluvy.

Nátlak.

Svádění.

Lstivý milenec nebo nebezpečná sokyně.


Dále:

Intriky vůči OSK.

Skrytá past.

Nebezpečí

Něco nesprávné, něco v nepořádku

Kaz, vada, nepříjemnost

Rada nevěřit!

Dvojí hra, dvojsmyslnost

Herectví

Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Nějaké zvíře.

Špatná doba, nevhodný čas.


Obecně působí negativně

 


 

Směr pohledu lišky

Směr pohledu Dámy


Je nedůvěřivá

Příliš mnoho mluví

intrikánka

lhářka

DÁMA

Snaží se zamlčet pravdu

Udavačka, žalovnice.

Naletí.

Je čestná

Lže z nouze, zbabělosti, nebo kvůli klidu


Směr pohledu Pána


Intrikán

Příliš mnoho mluví

Nedůvěřivý

Snaží se zamlčet pravdu

PÁN

Lhář

Lže z nouze, zbabělosti nebo kvůli klidu

Je čestný

Žalovníček, udavač. Naletí.

 9 křížová:

 

Rozhodnutí.

Smuteční záležitosti.

Různá nebezpečí, skryté pasti.

Exekuce.

Boje o moc, o pozice.

Fanatismus.

Nejistota výsledku. Intriky.Ve vztazích: nevěra, nečestnost, klam, přetvářka. Vztah, kde jde jen o sex. Nevhodný partner.


Čas: 12 dnů, 4měsíce nebo 2-8měsíců. Nesprávná, nevhodná doba.


Zdravotně: uši, krk a nos. Nesprávná diagnóza.

 


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Vychytralé lstivé a zákeřné úmysly.

Tajné setkání

Chybné myšlenky

Lži

Zprávy dobré jen na pohled

Dobré zprávy jsou vylhané

Setkání od kterého se nedá očekávat mnoho

Liška – Jezdec: cestovatel obchodník, chytrá zpráva nebo myšlenka

2. JETEL

Malá lest

Malé zvíře

Zdraví není v pořádku

Úskočnost, strategie

Chopit se příležitosti

Předstíraná radost nebo štěstí

V krátké době čekej nějakou faleš

Liška – Jetel: vrtkavé štěstí, bezvýznamný podvod, chytrá reakce povede k dobrému konci

3. LOĎ

Opatrně na cestách, špatná doba pro cestování

Rada: nic nepodnikat!

Falešné naděje ohledně cesty

Podvod od cizince

Nevěřte známostem vzniklým během cesty

Lhát kvůli cestě

Liška – Loď: pochybné podnikání, nesprávné místo pobytu

4.DŮM

Nevhodný dům k bydlení

Intriky v rodině, podvod od někoho blízkého

Návštěva falešné osoby

Chovná stanice, dům se zvířaty

Kosa – Dům – Liška: dům je střežen (pozorován)

(odvácená) doma upřímnost

5.STROM

Špatný způsob života, nesprávný níhled na život

Vychytrale procházet životem

Zdánlivý životní úspěch

Předstírání nemoci, zdánlivá nemoc

6.MRAK

Neprůhledná osoba (schválně – z falše)

Nepřehledná situace


(světlá strana): nemožnost včlenit se mezi ostatní, izolace

(tmavá strana): úmyslný podraz a faleš, neupřímnost a pokratectví

7.HAD

Vychytralá zákeřná nebezpečná žena

Faleš dvou lidí, oba lidé lžou a intrikují – spolčení z rozumu s cílem poškodit.

Znásobená faleš, podraz, vychytralý postup

Partnerka způsobí nepříjemnosti (malicherné spory, výbuchy)

Žárlivost

Neupřímné lichocení

8.RAKEV

Natvrdlý“, nechápavý člověk , primitiv

Dobře skrytá faleš, těžká cesta k odhalení (zpravidla zklamání, které si nechceme přiznat)

Předstíraná nemoc

Zdánlivá nemoc, chybná diagnóza

Závist a žárlivost

9.KYTICE

Pomluvy, klevety – pozor co komu říkáte, falešné informace

Falešná kamarádka

Falešné štěstí

Předstíraná radost

Úplatek

Danajský dar

10. KOSA

Nečestné jednání s velkými následky, faleš, která nám může uškodit

Velké nebezpečí

Dvojnásobné lži, intriky, faleš, podvod

Nebezpečí je pouze zdánlivéí


Liška,Mraky a Kosa v zorném poli – rada přerušit výklad, jde o problémového člověka, který chce dělat těžkosti.

Myš – Liška – Kosa: hrozí vloupání (lze však odvrátit)

11. PRUTY

Neupřímný rozhovor

Vést spor není správné

Pozor na nesprávného člověka

Špatný kontakt, nesprávný partner.

Komplikované jednání nebo nesprávně projednaná záležitost.

Právní záležitosti nejsou v pořádku.

Křivá svědectví. Lži.

Vada řeči.

Nesmíme věřit všemu, co se řekne.

Zákeřnost

Zbytečný spor

Porucha

12. PTÁCI

Pomluvy, žvanění, lhaní

Zbytečné řeči, hlouposti

Rozčilení se špatným koncem

Falešné, zbytečné starosti

13. DÍTĚ

Lest (útok na vaši důvěřivost)

Malá lest

Nevlastní dítě

S dítětem není něco v pořádku (lže)

Mladá milenka partnera

Počátek známosti s neupřímnou nedobrou osobou

Prohnané dítě

Nesprávná doba pro začátek

Čáp – Dítě – Lilie – Liška: zdánlivé těhotenství, potrat, snaha o potrat

Čáp – Dítě – Lilie – Liška – Had: potrat, většinou samovolný.

15. MEDVĚD

Intriky jsou vytrvalé a silné

Hádky – „itálie“

Zákeřný přítel nebo kolega

Nevlastní otec

Kožešina, kožešník (starší a movitý)

Nečestný šéf (zvláště pak ve spojení s Věží)

Zištnost, prospěchářství

16. HVĚZDY

Zdánlivé štěstí

Originalita, důvtip

Svádění

Výhra


-dívá se na Hvězdy: prohnaná osoba, která lže a intrikuje bez skrupulí;

-odvrácený pohled: vesmírné síly jsou využívány velice špatně.

-svislá poloha – teď není vhodná chvíle pro řešení či čin.

17. ČÁP

Špatné se v dobré obrátí

Odhalený podvod

Špatná změna – varujte se jí!

Chytrá změna

Nesprávný čas na změny

Změny jako důsledek intrik

Čáp – Liška: změna nevede k dobrým koncům

Čáp – Dítě – Lilie – Liška: zdánlivé těhotenství, potrat, snaha o potrat

Čáp – Dítě – Lilie – Liška – Had: potrat, většinou samovolný.

18. PES

Přítel, který se staví jako přítel a přitom je snadno ovlivnitelný.

Muž v podřízeném postavení (prašivý pes)

Malé sebevědomí

Nečestní přátelé

19. VĚŽ

Úřední nepříjemnosti, tlak shora (šéf, vedení, státní moc)

Nesprávný rozchod

Právní problém (klička)

Spiknutí

Karty mezi Liškou a Věží se týkají neoblíbené tchýně.

Liška (Ryby Park) – Věž: finanční úřad

20. PARK

Špatná společnost

Chytré (vychytralé) jednání na veřejnosti

Společenské lži

Lži, podvody nebo intriky se týkají více lidí

Liška (Ryby Park) – Věž: finanční úřad

21. HORA

Frustrující faleš a neupřímnost

Lžím bude zabráněno

Vychytralý nepřítel

Zdánlivé těžkosti

Zdánlivý nepřítel – my sami sebe přesvědčujme, že existuje

22. CESTY

Jste na špatné cestě

Nesprávné rozhodnutí

Chytré rozhodnutí

Špatný čas na rozhodování

23. MYŠI

Drobné intriky

Odhalení nepoctivosti

Krádež, loupež

dívá se na Myš – znak poctivosti (platí i při kombinaci pokud Liška sleduje Myš úkosem – přes roh karty)

Myš – Liška: nebezpečné vloupání

Sviská poloha: nebezpečí krádeže, ztráty, obelhání

Myš – Liška – Kosa: hrozí vloupání (lze však odvrátit)

24. SRDCE

Falešná láska, neupřímná, nepravá nebo jen zdánlivá

Nevěra

Láska jen za účelem sexu

Žárlivost

Předstírané city

25. PRSTEN

Špatná smlouva (nečestná)

Nevhodná doba pro uzavírání smluv či vztahů

Nedobrý vztah, neupřímný, lhaní, přetvářka.

Nevěra nebo nějaký klam v partnerském vztahu

26. KNIHA

Skrytá faleš nebo past

Odkrytí zrady

Špatné studium

Špatné dokumenty (např.padělané, zfalšované, lživé)

27. DOPIS

Špatná zpráva

Falešná informace

Lež vyjde najevo

Falsifikát

+Zahrada: reklama

28. PÁN

Falešná osoba

Chytrá osoba


Viz. Tabulky výše

29. DÁMA

30. LILIE

Nesprávný postoj k sexualitě

Milosrdná lež

Špatný postoj k rodině

Faleš v rodině

Příbuzná (tchyně, teta apod.)

Vychytralé využívání sexu za nějakým účelem

Liška – Dáma/Pán (shora): váš postoj k rodině je špatný

Liška – Lilie – Dáma/Pán (shora): rodina k vám má špatný postoj

31. SLUNCE

Vyhazovat si „z kopýtka“

Přestíraná síla

Krádež, loupež

Vítězství nad soupeři

Nesprávně vynakládaná energie


pohled Lišky do Slunce: přetvářka, žárlivost, závist, zdání klame

Slunce – Kříž: pokrytectví osoby

32. LUNA

Špatný vnitřní postoj k někomu, něčemu

Sebeklam

Pomlouvání

Předstírání

Mít dvě tváře

33. KLÍČ

Zlo odvrátíme jen s námahou a bude nás to stát mnoho sil a energie

Snažit se dosáhnout nějaké jistoty pomocí falše

Falešná hra na 100%

Odhalení

Falešná jistota

34. RYBY

Vychytralost v finančních otázkách

Materialismus

Finanční podvod

Úplatek

Nesprávné zacházení s financemi

Krádež, oloupení


dívá se na ryby: osoba špatně hospodaří s penězi

hledí jinam: pozor na krádež a ztrátu. Ztráta v důsledku machinace, podvodu a lsti.

Loupež a krádež

35. KOTVA

Špatně zvolené povolání

Faleš a intriky na pracovišti

Špionáž

Chyby v zaměstnání

Kolegyně v zaměstnání

Práce vyžadující prohnanost

36. KŘÍŽ

Trest za lež

Lži končí, ubývá jich

Falešné obvinění

Liška – Kříž: konec nepříjemností a podrazů

Kříž – Liška: zdůrazňuje faleš a přetvářku

Liška pod Křížem: osudově podmíněná faleš na kterou musíme doplatit

Slunce – Kříž: pokrytectví osoby


 12.11.2008 16:59:48
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one