stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
11 Pruty - obrázek

11 Pruty - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

11.Rákoska (pruty)


okruh komunikace:

Rozhovor. Debata.

Řešit něco, jednat o něčem

Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky.

Výřečnost


okruh sporů:

Hádky a pře

Svár a konflikt

Spory

Domácí těžkosti, partnerský nesoulad.

Vztek

Násilí. Facky. Fyzické tresty.

Výhružky, odplata.

Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost.

Zbrklost, agresivita.


okruh úřední:

Úřední a státní moc.

Právní a soudní záležitosti.


dále:

Dělený čas – směnnost.

Nevítaná návštěva

Dlouhodobá nemoc. Chronické nemoci.

Omyl

Stress

Trest

Bolest

Tanec


Karta může být neutrální i negativní.

Ve směru metly (koštěte) se pomocí komunika cosi vyčistí, ve směru důtek může dojít ke konfliktům, hádkám nebo ostré nepříjemné komunikaci.


Kluk křížový:

Referent, manažer, dealer.

Redaktor, novinář, komentátor, tiskový mluvčí, jednatel

Darebák

Vyzvědač, špión, udavač

Kšeftař, prodejná osoba, lhář

Bezdomovec, zloděj, násilník, kriminálník

Narkoman, opilec, alkoholik

Provokatér, skinhead, komunista, fašista.Ve vztazích: hádky, pře, komunikační problémy. Nebezpečí rozvodu. Neporozumění. Nešťastná láska.


Čas: 1rok


Zdravotně: jazyk , svalstvo a šlachy. Nediagnostikované nemoci, horečky, horkost. Chronický průběh. Vnitřní nervový konflikt.


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Kontakt, komunikace

Zprávy získané prostřednictvím telefonu, e-mailu apod.

Zprávy vedoucí k rozepřím.

Úspěch v úředních záležitostech.

Ústní zpráva, jednání, rozhovory

Iniciativa a následný vývoj

Nepatrné konflikty, drobné hádky

Rozhovory spíše pozitivní.

Pruty – Jezdec: putování, krátký výlet, provokace. Při sporu dobrý konec.

Kotva – Pruty – Jezdec: úspěšné vyjednávání

2. JETEL

Krátký rozhovor nebo kontakt

Jednání do týdne,diskuze

Jednejte co nejdříve!

Malé rodinné starosti

Žádné zvláštní štěstí

Výmluvnost, ostrý jazyk

Za několik dní nebo nakrátko hádky

Příjemné rozmluvy

Pruty – Jetel: rozhovor, který má něco vyjasnit

3. LOĎ

Starosti nebo úřední záležitosti na cestě

Vyřizování

Úřední cesta

Diskuze o cestě, spory kvůli tomu

Vyprávění o zážitcích z cest

Hrozící hádka

Cesta, kde se hodně mluví

Pruty – Loď: spor přijde zvenčí

+Kosa – Pruty: cesta vlakem

4.DŮM

Hádky doma nebo s okolím (sousedy)

Úřední spory týkající se nemovitosti

Tělesné tresty

Oddělené bydlení

Tvrdohlavost, hádka, rodinný skandál

Hovořit, jednat o domě nebo nemovitosti

Dům za Pruty: rozčilování kvůli spolubydlícím nebo sousedům

Dům před Pruty: dobrá komunikace s okolím

Dům nad Pruty: dvě bydliště tazatele

Dům nad Pruty+Liška: jedno bydliště hlavní, druhé přechodné či rekreační.

Dům pod Pruty: dva domy nebo dvě bydliště

5.STROM

Řečnické nadání, možná i přetvářka

Nudný rozhovor

Klidný rozhovor, nevzrušená komunikace

Hádka s dopadem na zdraví

Horečka

6.MRAK

Nepřehledná situace

Bezvýsledná jednání


(světlá strana) nedorozumění, neshoda v jednání a činech, bezvýchodný stav jednání dvou stran.

(tmavá strana) pozor na provokace druhou stranou, popichování

+ Kosa – Pruty:

(světlá strana) jednání bez výsledku

(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností

7.HAD

Dobrý řečník, ostrý jazyk, výřečná osoba.

Intriky

Právní spor

Nebezpečí hádek, nebezpečné hádky


8.RAKEV

Nejistota ve vyjadřování, komunikační blok, ztráta hlasu

Ztráta starostí

Hovor se neuskuteční

Diskuze se uzavírají

Pesimistické hovory (mohou vést až k onemocnění)

Hádka

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

Pruty – Medvěd – Věž – Prsten – Rakev: rozvod (s Dopisem podání soudu)

(s Věží jde o soudy, bez Věže jen o úřední záležitosti)

Hora – Pruty – Rakev: osoba má těžkosti s vyjadřováním, koktání, zadrhávání

9.KYTICE

Zdvořilostní rozhovor – pouze pro navázání kontaktu nebo formální

Veselost

Šetrné sdělení

Dvě přítelkyně

Hádka s přítelkyní

Blahopřání

Společenské tlachání

10. KOSA

Bouřlivé, agresivní, zraňující rozhovory, spory

Hádka

Drzost, výtržnost, skandál

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

Rakev - Pruty – Lilie: krutost a bezcitnost

12. PTÁCI

Hádky, rozčilování

Konfliktní situace

Zarmucující spor

Hádky dvou osob

Tlachání

Psychické problémy

Spory, které rozčílí ale nic nevyřeší

Kotva – Pruty – Ptáci: policie

Kotva – Pruty – Ptáci – Dopis: sekretářka

Ptáci – Ryby – Pruty: půjčka, pojinné ručení, pojištění apod.

13. DÍTĚ

Rozmluva o dětech , nebo starosti s dětmi.

Dvě děti.

Hádavé dítě

Krátký rozhovor.

Malý spor

Nevědění si rady.

Spory o maličkosti

Rozhovor týkající se něčeho nového či začínajícího

Nedůvěra

14. LIŠKA

Neupřímný rozhovor

Vést spor není správné

Pozor na nesprávného člověka

Špatný kontakt, nesprávný partner.

Komplikované jednání nebo nesprávně projednaná záležitost.

Právní záležitosti nejsou v pořádku.

Křivá svědectví. Lži.

Vada řeči.

Nesmíme věřit všemu, co se řekne.

Zákeřnost

Zbytečný spor

Porucha

15. MEDVĚD

Obhájce v soudní při, někdo se nás zastane (zpravidla starší muž či nadřízený), právní zástupce

Úřední vyjednávání, vyřizování úředních záležitostí.

Diskuze nebo spor s mužem

Diskuze nebo konflikt s nadřízenou osobou

Projev žárlivosti

Agresivita

Soutěživost

Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem

Pruty – Medvěd – Věž – Prsten – Rakev: rozvod (s Dopisem podání soudu)

(s Věží jde o soudy, bez Věže jen o úřední záležitosti)

16. HVĚZDY

Vyjasňující rozhovor

Spory duševně škodí

Úspěšná diskuze

Příměří, přestávka

Potěšující hovory, vzájemné porozumění

Hudební nadání

Duchovno

Rozhovory o duchovních věcech

Nadání k proutkaření, umění zacházení s kyvadlem

17. ČÁP

Debaty povedou ke změně

Spor s následky

Změny vyvolají debaty nebo změny

Starosti, které vyvolají nějakou změnu.

Čáp – Pruty: změna povede ke starostem nebo nějakému jednání

18. PES

Kontakt s přítelem

Poradit se s přítelem

Hádky s přítelem

Starosti o přítele

Soustavné dlouhodobé hádky

Dva přátelé

19. VĚŽ

Právní řešení, soudní jednání, soud

Jednání s úřady

Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem

Věž – Park: budova soudu, dobrovolná samota – stažení se do

sebe, nebo odchod do ústranní

Věž+Park+Pruty: policie

20. PARK

Smlouva, či veřejné vystoupení (oficialita)

Spor na veřejnosti

Debaty nebo spor do nichž je zataženo více lidí

Věž – Park: budova soudu, dobrovolná samota – stažení se do

sebe, nebo odchod do ústranní

Pruty – Park – Dopis: přednáška, veřejná akce, divadlo

Věž+Park+Pruty: policie

21. HORA

Jednání budou bezpředmětná nebo nikam nevedoucí

Přerušení nebo zabránění svědectví, výkladu, jednání

Nic nevyřídíme

Zablokovaná komunikace.

Zdráhání

Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě

Hora – Pruty – Rakev: osoba má těžkosti s vyjadřováním, koktání, zadrhávání

22. CESTY

Nutnost rozhodnout se jak jednat

Možnost vyhnout se jednání

Rozvory o nějakém rozhodnutí

Rozhodující rozhovor

Výmluva

Východisko hledejte v komunikaci

23. MYŠI

Jednání se neuskuteční, rozhovor nebude

Ztráta starostí, sporu nebo konfliktních situací

Rozhovor nic nevyřeší

Myš – Pruty: moc mluvíš! Starosti, které nestojí za to, odložené jednání

24. SRDCE

Spory v lásce

Stres ve vztahu

Rozhovory o lásce

Emocionální konflikt

Žárlivost

Nevítaná návštěva

25. PRSTEN

Spor ve vztahu

Manželské hádky, hrozba rozvodu

Neporozumění

Víceré vztahy

Právní dohoda, smlouva, vyjednávání

Pruty – Medvěd – Věž – Prsten – Rakev: rozvod (s Dopisem podání soudu)

(s Věží jde o soudy, bez Věže jen o úřední záležitosti)


26. KNIHA

Tajné knihy a písemnosti

Tajné rozhovory, svěřit se

Jednání není zralé na řešení

Jednat podvědomě

Rozhovory o něčem, co se tají

Odhalení tajemství

Pruty – Kniha – Dopis: zkoušky ve škole

Pruty – Měsíc – Kniha: napjaté očekávání co bude, co se stane

27. DOPIS

Důležitá (úřední) zpráva

Spor nebo diskuze kvůli nějaké zprávě

Povrchní řeči

Agresivní zpráva

Pruty – Kniha – Dopis: zkoušky ve škole

Kotva – Pruty – Ptáci – Dopis: sekretářka

28. PÁN

Výřečná, komunikativní nebo verbálně agresivní osoba

Člověk je v nějakém sporu


Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě29. DÁMA

30. LILIE

Rodinné spory, starosti a problémy

Spor kvůli sexu

31. SLUNCE

Úspěšné nebo pozitivní rozhovory

Živé rozhovory

Úsmíření po hádce

Popichování, škádlení, spor netřeba brát vážně

Duchovní léčba, telepatie

32. LUNA

Emocionálně zraňující spor

Mediální schopnosti, schopnost dobrého vyjadřování (řečnictví)

Dva měsíce

Náladovost v jednání

Nervové vypětí, deprese

Neshody s matkou

Pruty – Měsíc – Kniha: napjaté očekávání co bude, co se stane

33. KLÍČ

Jednáním něco získat

Úspěšné hovory

Hovory přinesou jistotu

Diskuze je nezbytná

Konflikt přinese nakonec zisk

Máme vydržet v plánech, nastane dobrý obrat

34. RYBY

Spor kvůli financím

Komunikace o obchodu

Finanční transakce, výměna zboží

Kotva – Pruty – Ryby: obchody se zbožím

Ptáci – Ryby – Pruty: půjčka, pojinné ručení, pojištění apod.

35. KOTVA

Spor na pracovišti

Pracovní debata nebo konflikt

Komunikace o závislosti

Směnnost, dělený čas

Dvě zaměstnání

Zaměstnání, kde je potřeba schopnost rozhodování

Poradenská činnost, advokáti

Kotva – Pruty – Ptáci: policie

Kotva – Pruty – Ptáci – Dopis: sekretářka

Kotva – Pruty – Ryby: obchody se zbožím

36. KŘÍŽ

Konec hádek, starostí a problémů

Ukončení komunikace mezi osobami

Zasloužený trest

Kříž – Pruty: zdůrazňuje starosti, které přijdou

Kříž nad Pruty: starostmi si musíme projít, jsou osudové


12.11.2008 16:42:13
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one