stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
10 Kosa - obrázek

10 Kosa - obrázek

 

  

  

 

 

 

 

10.Kosa


okruh nebezpečí:

Nebezpečí

Nehody

Zranění (doslova i metaforicky)

Úraz, nemoc.

Výstraha. Hrozba.

Agresivita


okruh náhlého zvratu:

Zlom, zvrat.

Náhle, nečekaně

Přetrhutí

Překvapení

Radikální řez


dále:

Ztráta

Ukončení něčeho

Strach

Nástroje (hlavně chrurgické a kovové)

Železnice

Zbrklost

Roztržka

Operace

Rozchod

Venkov

Brutalita

Šok


Obecně působí velmi nepříznivě

Před kartou: neštěstí nebo nebezpečí (varování)!

Za kartou: něco se sane náhle, nečekaně

Nad kartou: ztížená situace (starost, námaha, obvinění)Kluk kárový:

Informátor, posel

Vyzvědač, donašeč

Adoptivní, nevlastní dítě

Chytrolín, aktivista.

Zmatkař, někdo roztěkaný

Původce konfliktů, rozchodů.Ve vztazích: náhlý konec vztahu. Překvapení (šok) ve vztahu.Větší věkový rozdíl partnerů.


Čas: tři měsíce, nebo měsíc, nebo náhle, nečekaně


Zdravotně: zuby. Ohrožení zdraví prostřednictvím nehody. Operace.


PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

1. JEZDEC

Náhlý úspěch, vzestup, pokrok.

Zprávy přinášející neklid

Náhlé nebo překvapivé zprávy

Náhlé zrušení schúzky či návštěvy.

Zpráva o rozchodu.

Kosa – Jezdec (hrot směrem k Jezdci): nebezpečné myšlenky, zpráva – nebo zpráva dobrá jen zdánlivě! Útok.

Jezdec + Dům + Kosa: soudní vykonavatel

2. JETEL

Rychle, náhle

Náhlé štěstí – nebo náhlé neštěstí

Malá úroda

Něco s čím se nepočítalo

Kosa – Jetel: nebezpečí se lze vyhnout, touha po zábavě (škodlivá), výstřednost

3. LOĎ

Pozor na tuto cestu, nebezpečí na cestě

Cesta letadlem nebo autem

Nečekaná cesta, neplánovaná cesta, náhlá cesta

Nemožnost pohybu

Nebezpečné touhy

Přerušení cesty

Kosa nad Lodí: překážky na cestě, únavná cesta

+ Kosa – Had: cesta metrem nebo příměstskou dráho, tramvaj

+ Kosa – Pruty: cesta vlakem

+ Jezdec – Kosa: cesta autem, autobusem

+ Kosa – Čáp: cesta letadlem (vzduchem)

+ Had – Ryby: cesta po moři (po vodě)

4.DŮM

Zrušení nájmu, výpověď

Exekuce, obstavení

Problémy v domě (podle okolních karet)

Něco přijde náhle do domu, náhlá nabídka bytu

Problémy se zuby

Agresivita v domě

Kosa nad Domem: dům zatížený hypotékou nebo zástavou

Kosa – Dům – Jezdec – Mraky: nucené vystěhování (doslova vyhazov z domu)

Kosa – Dům – Liška: dům je střežen (pozorován)

Kosa – Dům: pozor na dům, nastěhování, nezaměstanost, dělení majetku, agrese v rodině

Kosa – Dům + Lilie: sexuální zneužití v rodině

5.STROM

Nečekané zdravotní problémy i nečekané uzdravení

Nečekaný životní úspěch

Traumata

Zuby

Horečka, bolest

Kosa – Strom: nutnost operace

+ Rakev: odchod ze života

6.MRAK

Náhlé nejasnosti, náhlé nebezpečí

Nejasnosti náhle zmizí


(světlá strana): neočekávané, nebezpečné, unáhlené jednání

(tmavá strana): posiluje nebezpečí, je třeba promyšleně jednat

+ Kosa – Pruty:

(světlá strana) jednání bez výsledku

(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností

+ Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)


7.HAD

Nebezpečná žena

Nečekané problémy

Žena-chirurg, stomatoložka

Konec vztahu

Nečekané problémy

Problémy s přítelkyní

Matka v nebezpečí

Kosa nad Hadem: žena, která přináší skrytý problém, který se projeví až posléze (jinými slovy: opatrnost je na místě, není třeba znát vše – stačí vědět, že problém je možný a riziko proto podstupuj jen s rozmyslem)

8.RAKEV

Náhlé onemocnění

Úraz, neštěstí, nečekaná ztráta

Násilný konec

Nečekaná drastická transformace, která bude nakonec ale pozitivní.

Kosa – Rakev: varování na nebezpečí, nemoc, ztrátu

Kosa nad Rakví: překážky, problémy a komplikace při nemoci

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

+ Věž: operace

9.KYTICE

Dar jako radostné z překvapení

Malý dar, opatrně na danajský dar – něco v tom vězí

Nečekaná návštěva, nečekaná radost, štěstí

Nenadálá citová ztráta (+negativní karty)

Náhle se objeví nějaká žena

Nepříjemná návštěva

11. PRUTY

Bouřlivé, agresivní, zraňující rozhovory, spory

Hádka

Drzost, výtržnost, skandál

Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů

Rakev - Pruty – Lilie: krutost a bezcitnost

12. PTÁCI

Vysilující rozhovory

Výkyvy nálad

Hádky

Nepříjemný telefonát

Změna názoru

Stres, starosti

Nebezpečí na cestách

Nenechat se vyprovokovat

Ptáci – Kosa: nečekané starosti

13. DÍTĚ

Dítěti hrozí nebezpečí, problémy s dítětem

Nebezpečná naivita

Pozor na nabídky a pozvání, opatrnost na vše nové

Nový začátek bez úspěchu

Dítě – Kosa: nečekané začátky, úlek dítěte

14. LIŠKA

Nečestné jednání s velkými následky, faleš, která nám může uškodit

Velké nebezpečí

Dvojnásobné lži, intriky, faleš, podvod

Nebezpečí je pouze zdánlivéí


Liška,Mraky a Kosa v zorném poli – rada přerušit výklad, jde o problémového člověka, který chce dělat těžkosti.

Myš – Liška – Kosa: hrozí vloupání (lze však odvrátit)

15. MEDVĚD

Rada nedůvěřovat

Otci nebo starší osobě hrozí nebezpečí

Agresivní muž

Problémy potrvají – jsou důkladné, trvalé

Nebezpečná vášeň

Medvěd – Kosa: nečekané úřední záležitosti

16. HVĚZDY

Ohrožení štěstí

Poranění kůže

Nebezpečí pramenící z okultismu a magie

Pozor v noci

je ohroženo jasné myšlení, něco může být přestat jasné, přestat „mít jasno“

Trápení, škodlivé myšlenky, nervozita

Nebezpečné psychické ovlivnění

Hvězdy – Kosa: náhlé ochlazení nebo nečekané štěstí.


17. ČÁP

Nebezpečná situace vyvolá změnu

Nebezpečná změna

Ukvapená změna

Varování před změnou – nechte to tak!

Čáp – Kosa: náhlá, překvapivá změna

18. PES

Přátelství je ohroženo (nebezpečí agrese mezi přáteli)

Přítel nebo syn v ohrožení

Pes – Kosa: nečekané přátelství, nečekaně dlouho

19. VĚŽ

Těžký boj (zvažte ústup nebo návrat)

Varování před rozchodem nebo před překážkou vlastní vinou

Ohrožené postavení v zaměstnání

Náhlé osamocení – spíše na škodu

Vážná úřední záležitost (nebezpečná)

Nebezpečný člověk

Kosa – Věž – Mrak: ohrožení života

Věž – Kosa: nečekané překážky

Hora – Kosa: zaslepenost, směřuje k jednomu cíli – hrozí nebezpečí

20. PARK

Nebezpečná, špatná společnost

Varování před nějakou akcí nebo angažováním se na veřejnosti

Útok nebo ohrožení na veřejnosti

Nebezpečí ochrnutí

Park – Kosa: nečekané pozvání, nečekaná společnost

21. HORA

Nebezpečné překážky (snažte se ji obejít)

Velké problémy

Těžkosti, které je nutno řešit diplomaticky

Nebezpečná tvrdohlavost

Operace

Pozor na kosti!

Nečekané překážky

Překážky náhle zmizí

Hora – Kosa: překážky, které vzniknou náhle!

22. CESTY

Varování před nutností volby (s Mrakem zcela bez východiska)

Nebezpečné rozhodnutí (raději se mu vyhněte nebo ho odložte)

Je nutno se rozhodnout rychle

Rozhodnutí pod tlakem

23. MYŠI

Velká ztráta

Nebezpečí přejde

Nebezpečí krádeže

Myš – Kosa: náhlá ztráta, podceňování nebezpečí

24. SRDCE

Zraněné srdce

Žárlivost

Ohrožená láska

Srdce – Kosa: láska, která přijde nečekaně

25. PRSTEN

Špatné spojení, nebezpečná smlouva

Vztah v nebezpečí

Vztah se rozpadne (bude „rozseknut“)

Ochlazení a nezájem ve vztahu, rozchod, rozvod

Agrese ve vztahu

Náhlý vztah

Prsten – Kosa: nečekané seznámení

Kosa nad Prstenem: vztah přinášející útlak a nesvobodu

26. KNIHA

Varování před nějakým tajemstvím

Škodlivé tajnůstkářství či mlčenlivost

Odhalení tajemství

Neúspěch u zkoušky

Kniha – Kosa: náhle přijde něco, co ještě netušíme

27. DOPIS

Velmi vážná zpráva, nemá smysl ji podceňovat

Informace, která může někomu uškodit

Překvapivá zpráva

Přiznání

Písemný útok

Rychlá zpráva: sms, e-mail, fax apod.

Rozčilující zpráva

Dopis – Kosa: nečekaná zpráva nebo dopis

28. PÁN

Agresivní osoba

Žárlivá osoba

Člověk v nebezpečí

Osoba je v deprimující situaci

Nad OSK: obvinění, starost a námaha, naše situace bude ztěžována a poznamenána překážkami.

Před OSK: varování před nehodou a nebezpečím

Za OSK: cosi se stane náhle, nečekaně. Sklony osoby k hrubé síle a agresívnosti. Náhlý projev brutality.

Nad Osk + Rakev: duševně chorý člověk, epilepsie

29. DÁMA

30. LILIE

Láska pod nátlakem – násilí, přemlouvání, harašení

Brutální násilný sex, sado maso, znásilnění.

Rodině hrozí nebezpečí.

Nečekaný spontánní sex

Lilie – Kosa: něco nečekaného v rodině

Kosa nad Lilií: rodina těžko snáší danou situaci. Někdo se nedokáže srovnat se sexuálními problémy své osoby (obecně).

Rakev -Pruty – Lilie: krutost a bezcitnost

31. SLUNCE

Přecenit síly

Nebezpečný úspěch

Úpal

Zpřetrhání něčeho přinese úlevu

Elektřina, elektrický výboj

Slunce – Kosa: náhlý vzestup

Slunce – Kosa – Rakev: hrozící výbuch (exploze)

32. LUNA

Nebezpečné a těžké deprese

Sebezničení

Nebezpečné myšlenky

Sadismus

Bezcitnost

Bezútěšnost

Měsíc – Kosa: náhlé změny nálad

+Rakev: nebezpečí sebevražedných myšlenek

33. KLÍČ

Zlo odvrátíte jen s velkou námahou

Ohrožení jistot

Nebezpečí

Něco přijde náhle ale jistě

Náhlé rozčarování

Klíč – Kosa: nečekaně něco získat

34. RYBY

Risk ve finanční sféře, nebezpečné obchody

Finanční problémy

Obstavení platu

Varování před alkoholem nebo vodou (utonutí, záplavy apod.)

Ryby – Kosa: neočekávané peníze nebo úspěch

35. KOTVA

Práce spojené s rizikem či nebezpečím

Ohrožení pracovní pozice, nebezpečí výpovědi

Pracovní stres

Podvody v práci – riziková nelegální činnost

Nebezpečí závislosti

Kotva – Kosa: práce vyžadující rychlé rozhodování

Kotva nad Kosou: psychicky zatěžující povolání

Kotva – Kosa – Slunce – Ryby: počítač, práce s PC

36. KŘÍŽ

Zraňující konec

Překonání nebezpečí

Rána osudu, řivotní zkouška

Kříž – Kosa: náhlý, nečekaný konec

Strom – Kříž – Kosa: náhlý konec života

Kosa nad Křížem: komplikovaný, namáhavý konec

Kosa pod Křížem: nebezpečí, které je osudové.


12.11.2008 16:34:15
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one