stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
d01242h9.jpg

1. Jezdec
 

okruh zpráv, informací a myšlenek:

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace.

Poselství, pošta, telefonát.

Myšlenky. Představy.

Být myšlenkami jinde.

Novinka.

Nápad.

 

okruh pohybu a vzdálenosti:

Něco je na cestě.

Pohyb.

Cesty. Návštěvy.

Příchod někoho, příjezd nějaké osoby.

Práce na nohách. Přenos.

Rychlost.

Dopravní prostředek.

Nepřítomnost (u osoby za zády).

Sport.

Vzdalování nebo přibližování.

 

okruh vztahů:

Láska, citově založená osoba, citové spojení s prací.

Tajná láska, odhalení mileneckého vztahu.

Uvažování nad city a pocity. Vyznání, komplimenty a lichotky.

Setkání.

Platonický vztah (na dálku).

 

okruh vývoje:

Pozitivní vývoj.

Naděje.

Menší překvapení.

Úspěch, změna k lepšímu, pokrok, vzestup, něco se povede, podaří se, co si přejeme.

 

dále:

Elegance.

Cizinec.

Činnost.

Posel.

Aktivita.

Nestálost.

 

Obecně působí spíše dobře.

Zmírňuje zlé, zdůrazňuje dobré.

 

9 srdcová:

Kontakt.

Záměr. Přání.

Štěstí, pravda, radost

Příznivý vývoj událostí.

Oblíbenost, upřímnost

Láska, city, přátelství,sympatie k někomu, něčemu

Bezproblémová těhotenství, hladký porod.

Splněné přání.

Vděk.

Tělesné blaho, pohlavní styk.

Zásah do černého.

 

Ve vztazích: nový vztah. Milenec. Spíše krátkodobý (jen profrčí). U zadané osoby značí partnerovu slabost pro mimomanželské vztahy (zvláště s Lilií). Dále oživení vztahu.

 

Čas: 5 měsíců (150 dní), 3-5 týdnů nebo 1týden (rychle, brzy)

Roky: 35 – 40 let

 

Zdravotně: kotníky a nohy obecně. Klouby. (Spíše v rovině pohybu, než-li projevu zdravotních potíží.) Pohybový aparát. Jinak značí dobrou fyzickou kondici, v případě nemoci vyléčení.


 

PŘÍKLADY VÝZNAMU KOMBINACÍ:

 

2. JETEL

Malé překvapení, dary, pozornost.

Něco přijde do týdne.

Dobrá zpráva, informace, nabídka, popř. tato dorazí za 2-3-4 dny, štěstí je na cestě, také představa o štěstí.

Pozitivní události v krátké době.

Naděje na nový začátek.

Pozitivní myšlenky.

Zpráva o výhře.

3. LOĎ

Jízda autem (dopravním prostředkem).

Úspěšná cesta. Zprávy z daleka.

Cesta přes moře (s Rybami)

Přemístění

Služební cesta nebo setkání s cizincem

Zpráva nebo návštěva zdaleka

Bezodkladná cesta , cesta brzy

Loď – Jezdec: dobré zprávy jsou na cestě. Krátká cesta.

4.DŮM

Dobrá zpráva do domu.

Myšlenky na domov, pevnost, stabilitu.

Spokojený život, nadbytek.

Pěkně zařízená domácnost.

Návštěva na cestě.

Úspěch při hledání bytu, nemovitosti.

Malé změny v domě.

Dům – Jezdec: novinky vztahující se k domu, příjezd hostů

Jezdec + Dům + Kosa: soudní vykonavatel

5.STROM

Životní úspěch. Dobré zdraví.

Začátek dobrého plánu.

Rada více se hýbat kvůli zdraví.

Rada nechat se vyšetřit.

Průběh zaručující dlouhodobou spokojenost.

Zpráva týkající se zdraví – lékařský nález.

Strom - Jezdec: klouby, kolena, rychlé hojení, zprávy přinášející klid, dobrá kondice, životní elán, vytrvalost

6.MRAK

Negativní myšlení, starosti, nejasná nebo nesrozumitelná zpráva, nepředvídané setkání, špatné zprávy, zprávy vylovájící nejistotu.

 

(světlou stranou) pozitivní myšlení, postupné získání

přehledu – vyjasnění, produchovnění, pomalý vývoj

(temnou stranou) negativismus v myšlení (temné

myšlenky) a z toho nepříznivé zprávy. Špatné zprávy. Hrozí nemoc.

7.HAD

Zprávy od chytré ženy.

Okliky na cestě.

Myšlenky na ženu nebo příbuznou nebo setkání s ní.

Naděje, že se něco dlouho potáhne anebo že přijdou zádrhele a komplikace.

Rozporuplné vystupování

Nezvaný host

Pomluvy

Had – Jezdec: Zprávy oklikou - opatrnost

8.RAKEV

Ztráta úspěchu. Přichází smutek nebo smutné zprávy.

Zpráva nepřijde.

Zpráva přinese zásadní změny.

Oznámení o smrti nebo nemoci

Fáze klidu – nucený odpočinek.

Pesimismus.

Dočasná pauza.

Nechuť něco podnikat, omezení aktivity.

Rakev – Jezdec: uzdravení, konec starostem, dobré zprávy o zdraví

9.KYTICE

Setkání, návštěva, pozornost, dárek.

Pozvání.

Usmíření.

Vítězství!

Radostná zpráva

Zvýšení platu

Návštěva

Oslava, zábava ve společnosti, nebo pozvání

Dobré zprávy týkající se nějaké ženy.

Příjemné očekávání

Zprávy získané „mezi řečí“.

10. KOSA

Náhlý úspěch, vzestup, pokrok.

Zprávy přinášející neklid

Náhlé nebo překvapivé zprávy

Náhlé zrušení schúzky či návštěvy.

Zpráva o rozchodu.

Kosa – Jezdec (hrot směrem k Jezdci): nebezpečné myšlenky, zpráva – nebo zpráva dobrá jen zdánlivě! Útok.

Jezdec + Dům + Kosa: soudní vykonavatel

11. PRUTY

Kontakt, komunikace

Zprávy získané prostřednictvím telefonu, e-mailu apod.

Zprávy vedoucí k rozepřím.

Úspěch v úředních záležitostech.

Ústní zpráva, jednání, rozhovory

Iniciativa a následný vývoj

Nepatrné konflikty, drobné hádky

Rozhovory spíše pozitivní.

Pruty – Jezdec: putování, krátký výlet, provokace. Při sporu dobrý konec.

Kotva – Pruty – Jezdec: úspěšné vyjednávání

12. PTÁCI

Hněv

Zprávy přinášející starosti či rozruch

Vzrušující zprávy.

Stress. Nerozhodnost.

Klepy. Fámy.

13. DÍTĚ

Myšlenky na něco nového nebo na dítě, nebo zprávy o nich.

Naivně si myslet.

Dozvědět se novinku

Nový začátek,start, narození

Krátké sdělení, krátké setkání, na krátkou dobu

Zprávy od někoho z mládí nebo dětství.

Kotva – Jezdec – Dítě: změna organizace

14. LIŠKA

Vychytralé lstivé a zákeřné úmysly.

Tajné setkání

Chybné myšlenky

Lži

Zprávy dobré jen na pohled

Dobré zprávy jsou vylhané

Setkání od kterého se nedá očekávat mnoho

Liška – Jezdec: cestovatel obchodník, chytrá zpráva nebo myšlenka

15. MEDVĚD

Zprávy od staršího nebo vlivného muže.

Myšlenky na něco co se týká úřadů.

Myšlenky na otce (přítele, lékaře).

Vlivný muž přinášející užitek a prospěch

Nový kontakt s mužem

Zpráva nás bude stát mnoho sil

Těžké nohy, otékání

Medvěd – Jezdec: optimismus, dominance, zprávy od nějakého muže, akce, zpráva dodá sílu

16. HVĚZDY

Šťastná zpráva

Zpráva o úspěchu

Čistota myšlení, intuitivní myšlení.

Cestování v astrálu.

Zprávy či setkání přinesou vyjasnění nebo naději

Štěstí

Hezké zážitky

Noční kontakt

Hvězdy – Jezdec: šťastné a očekávané sblížení

17. ČÁP

Zpráva přinese změny

Zprávy o stěhování

Myšlenky mohou vyvolat změnu.

Změna povede k pokroku, vzestupu.

Přírůstek do rodiny

Cesta letadlem

Změna cílů

Cestovatel

(úplně vpravo) – teď to půjde rychle

Jezdec – Ryby – Kotva: změny v zaměstnání (dobrovolná změna místa)

Jezdec – Ryby: materiální výhody, dokážeme si je získat

18. PES

Zprávy o kamarádovi – od kamaráda

Důvěryhodné zprávy

Myšlenky na přítele nebo na někoho myslet soustavně.

Dobrý přítel. Spokojenost. Věrnost.

Návštěva přítele

Pomoc od přítele

Aktivity s přítelem

Setkání nebude přerušeno a bude trvat

19. VĚŽ

Rozchod (myšlenkově), myšlenky na změnu místa, na odchod.

Cestovat sám.

Úřední zpráva

Věž – Jezdec (dívá se do Věže): arogance (okolí řekne odkud), nadutost, zpupnost, domýšlivost, hrubost, být sám na cestě, tajné setkání, svoboda, rychlá kariéra mladého muže (+Kytice mladé ženy)

20. PARK

Pozvání do společnosti, slavnostní společnost

Proniknutí do společnosti

Schůzka

Drby o někom známém

Nové známosti

Podnikaví lidé v okolí

21. HORA

Iniciativa se setká s překážkami

Dobré zprávy nepřichází, zpráva přijde zadlouho

Příliš mnoho přemýšlení je na škodu

Nebrat na vědomí dobré věci

Věc ještě nedozrála

Zpráva přináší velkou zodpovědnost

Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují

22. CESTY

Informace přinášející rozhodnutí

Hledání alternativ.

Snaha se něčemu vyhnout.

Rychlé rozhodnutí

Rozhodnutí ve svůj prospěch

Ochota k rozhodování

Kontakty mají vliv na naše rozhodování

Dobrý nápad přinese dobré řešení

Cesty – Jezdec: být na správné cestě

23. MYŠI

Hlodající myšlenky

Zráta naděje nebo úspěchu.

Bezmyšlenkovitost - „jednoduchý člověk“.

Informace je ztracena nebo postrádána nebo bude mít zpoždění

Poškozené auto

Jezdec-Myši: negativní myšlenky, ztratit se

Myši – Jezdec: příliš kontaktů a setkání

24. SRDCE

Milá návštěva.

Usmíření

Radost

Nová známost, nová láska

Dobrá zpráva

Vyznání lásky

Vzpruha ve vztahu

Láska k dopravním prostředkům

Jezdec + Prsten: vyznání lásky

Prsten – Jezdec – Dopis: nabídka k sňatku

Prsten – Jezdec – Srdce: nabídka k sňatku

25. PRSTEN

Myšlenky na blízký vztah.

Vztah je blízko.

Příznivé nabídky

Dlouhoočekávaná smlouva

Spěšná smlouva

Myšlenky na svazek

Nabídka k sňatku

Smluvní dokumenty

Myšlenky točící se v kruhu

Jezdec - Dopis: nabídka k sňatku

Prsten – Jezdec – Srdce: nabídka k sňatku

26. KNIHA

Milenec

Tajná zpráva

Tajné setkání

Opoždění dobré zprávy

Někdo se s něčím svěří

Důvěrné novinky

27. DOPIS

Touha po zprávě, očekávání (okolí řekne čeho).

Dar, dopis nebo zpráva je na cestě – přijde rychle

Zakrátko setkání

Pokuta kvůli překročení rychlosti

28. PÁN

Dáma, pán dostene zprávu.

OSK „jezdí příliš rychle

 

Mladší, rozpustilý, aktivní, zaměřený na veřejnost, často není doma, rád cestuje, obratný, přátelský. Kontaktní. Hyperaktivní. Sportovní typ. Může být povrchní.

 

U osoby za zády – nepřítomnost.

Nad“ nebo „pod“ – zprávy týkající se přítomnosti.

Leží-li v minulosti, pak se zprávy týkají minulosti nebo byly dlouho na cestě než dorazily.

 

U Dámy– žena s mladším přítelem

Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují

29. DÁMA

 

30. LILIE

Osoba s vícečetnými sexuálními vztahy.

Aktivní sexuální život

Okouzlující osoba

Dobré zprávy v rodině

Rodinný výlet

Lilie – Jezdec: zpráva nebo návštěva rodinných příslučníků, kontakty s několika partnery, pozitivní myšlenky, sexuálně zdatný muž, sexuální zájem

31. SLUNCE

Sugesce (přenos myšlenek), schopnost ovlivnit okolí

svým postojem.

Životní úspěch, štěstí, radost.

Potěšující zpráva

Svoboda, dobrosružnost

Mnoho aktivit.

Hezká doba.

 

32. LUNA

Proměnlivé nálady, myslet každou chvíli jinak.

Doporučení meditovat o sobě.

Psychické uzdravení.

Zpráva dotýkající se citů a pocitů.

Projev vděčnosti

33. KLÍČ

Spolehlivá zpráva

Vydržet v plánech, nastane dobrý obrat!

Něco záskat nebo odvrátit zlo.

Změna k lepšímu.

Zprávy přinášející jistotu.

Úspěch

Rychlé řešení

Setkání dopadne podle představ

34. RYBY

Peníze nebo důležité doklady poštou.

Zprávy související s financemi

Účty

Dobré schopnosti v matematice nebo účetnictví.

Intelektuální způsobilost.

Převod peněz

Důležité dokumenty

Peníze na cestě, peníze přijdou

Zpráva vyvolá oduševnění

35. KOTVA

Zaměstnání „na nohou“ (číšník), práce v dopravě, obchod se sportovním zbožím, zástupce, zprostředkovatel, taxikář, řidič

Žádost o práci nebo rozhodnutí ohledně žádosti o práci

Přítomnost nebo nepřítomnost v zaměstnání.

Dokončení podniku s úspěchem

Nové šance nebo dobré zprávy v zaměstnání

Povýšení

Práce spojená s častou nepřítomností

Kotva – Jezdec – Dítě: změna organizace

Kotva – Pruty – Jezdec: úspěšné vyjednávání

36. KŘÍŽ

Zpráva přinese starosti

Postupný rozpad úspěchu. Ztráta naděje.

Odchod s těžkým srdcem.

S dalšími negativními kartami – zapletení do nepříjemné situace.

Dobré zprávy už nepřijdou

Změna k horšímu, která se dá překonat

Kříž – Jezdec: důležitá zpráva

pod“ Křížem: osudem daný úspěch (nesmí být v okolí Mrak)

1 Jezdec - obrázek

1 Jezdec - obrázek

08.04.2016 23:28:22
spimajim
1

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one