stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

GRAND JEU DE Mlle LENORMAND

GRAND JEU DE Mlle LENORMAND - obrázek

GRAND JEU DE Mlle LENORMAND - obrázek

Pátrání po podrobnostech o tzv. velké sadě madam Lenormandové

 

 

 

 

 

 
Možná jste tak jako já někdy někde narazili na tyto zmiňované karty.
  
Občas jsou popisovány jako astrologicko mythologické a s u nás běžně používanými "lenormandkami", ve světě známými jako "Petit" (malé), nemají společného kromě názvu a autorky vůbec nic.
  
U nás jsou málo známé a dosud jsem nepotkala nikoho, kdo by s nimi prakticky vykládal. Zapátrala jsem tedy ve světě, především ve Francii - vlasti jejich autorky madam Lenormandové.
  
Zjistila jsem, že tyto karty jsou málo známy nejen v Čechách, ale ve světě obecně.
 
Pro zajímavost: pokud si zadáte na jednom z nejrozšířenějších mezinárodních e-shopů s knihami Amazonu heslo "Tarot", zobrazí se vám 17624 odkazů, pokud zadáte heslo "Lenormand", zobrazí se už pouze 1096 odkazů a u hesla "Grand lenormand" se ukáže pouhých 11 odkazů, přičemž i letmým pohledem zjistíte, že dobrá polovina knih se zobrazila omylem a Grand Lenormandu se netýkají. Po svém pátrání předpokládám, že v současnosti je na celém světě na trhu jen asi 3 až 5 knih o těchto vykládacích kartách.
 
(Poznámka: Francouzi někdy používají pro vykládací karty Lemormand výraz Tarot Lenormand, který je podle mě dosti zavádějící, protože "lenormandky" - ať už Grand nebo Petit - nemají s tarotem nic společného)
  
Stejně tak, jako je k nim málo literatury, je o nich k nalezení i málo informací na netu.
Proč tomu tak je?
Především proto, že tyto karty jsou nesmírně složité a těžké k pochopení. Nejde jen o samotný výklad, ale vykladač musí mít určité penzum znalostí, než-li je vůbec schopen karty začít používat, pouhá intuice zde nestačí, témata na kartách totiž z velké části čerpají z řecké a římské mythologie, převážně z Homérovy Illiady.

    

Jaké jsou hlavní rozdíly?
  
Karet je 54 a na každé z nich je 8 symbolů.
 
  • Hlavní téma představuje scénu z mythologie, z historie.
  • Další dvě témata jsou ve spodní části: jedno vpravo, druhé vlevo – ty představují scénu z každodenního života - samozřejmě z každodenního života v dobách madam Lenormandové, i zde tedy není na škodu vědět co nejvíc o historii.
  • Vpravo nahoře se nachází písmeno a využívá se k numerologickému výkladu.
  • Na kartě lze dále nalézt hvězdné konstalace umístěné nahoře na středu, ty se využívají k určení zeměpisné polohy.
  • Pod některými písmeny je i symbol geomantický.
  • Dole na středu je obrázek květin.  Ty umožňují podat zprávu o citech v souvislosti s květomluvou.
  • A nesmí chybět ani tradiční symbol piketových karet, který je i na Petit Lenormandech.
    
Jak vidíte, symbolů je neobyčejné množství a vykladač by měl mít povědomost nejen o zmiňované mythologii, ale i astrologii, numerologii, geomantii a květomluvě. Existují sice i Grand Lenormand karty, které jsou trochu zjednodušené a některé symboly na nich jsou vypuštěné a nahrazené vysvětlujícími popisky, ty ale pokládám za trochu zmrzačené.
   
Samotný výklad z karet je také nesmírně složitou záležitostí. Pro každou oblast tazatelova života se používá jiná část mythologie (jednou cesta za Zlatým rounem, jednou Trojská válka a pod.). Vykladač při výkladu "křižuje" z jedné karty na druhou, výklad odvíjí od hlavního středového tématu a rozvíjí ho, potvrzuje a doplňuje pomocí dalších symbolů na okolních kartách.
   
Výhodou těchto karet na rozdíl od jiných karetních systémů však je, že údajně dokáží nejen zobrazit velké výklady týkající se budoucnosti klienta, ale odpovědět i na banální otázky a dokonce určit i místo a čas.
    
Jedná se tedy o velice pozoruhodné karty, které dozajista stojí za pozornost a o nichž se - zatím jen jako naprostý laik - domnívám, že jejich výkladové možnosti jsou nezměrné.

   

  

 

 

 

 

 

 

11.01.2008 21:12:44
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one