stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Vztahový výklad B) - obrázek

Vztahový výklad B) - obrázek

Druhá varianta složitého výkladu ve 4 krocích kombinujícího několik metod výkladu

 

 

 

 

 

 

   

VZTAHOVÝ VÝKLAD NA DEVĚT KARET VE ČTYŘECH KROCÍCH

varianta B)


Jde o výklad kombinující několik způsobů výkladů na devět karet.

Od varianty a) se liší tím, že vztah nazírá z více rovin: duševní, emocionální a hmotné a je více zaměřen na stávající situaci než na prognózu vývoje.Poznámka: prostřední kartu výkladu – č.5 – vnímejte za hlavní a stěžejní, pokládejte ji za ústřední téma výkladu a jako vysvětlující a rozvíjející vzhledem k dalším kartám.
1 KROK

Výklad současné podoby vztahu z hlediska tří rovin: duševní, emocionální a hmotné.

Jde o známý osvědčený vztahový výklad, který lze použít i bez aplikace dalších kroků.

Před výkladem je nutno určit, na které straně bude který z partnerů.

 

3-4-9 – duševní, intelektuální rovina

2-5-8 – emocionální, citová rovina

1-6-7 – hmotná, fyzická rovina


3-2-1 – vztah A vůči B

9-8-7 – vztah B vůči A

4-5-6 – stávající podoba vztahu


3 – intelektuální nebo duševní souznění partnera A s B

9 - intelektuální nebo duševní souznění partnera B s A

4 – jak si partneři rozumějí na rozumové nebo duševní úrovni


2 – emoce A vůči B

8 – emoce B vůči A

5 – citový vztah mezi partnery


1 – fyzický projev vztahu A vůči B (jak fungují z hlediska každodenních povinností a sexu)

7 – fyzický projev vztahu B vůči A (jak fungují z hlediska každodenních povinností a sexu)

6 – jak vztah vypadá na fyzické úrovni


Poznámka:

zaměřte se na to, jestli se roviny harmonicky doplňují, pokud ne, je ve vztahu nějaký problém.


Pokud si partneři rozumějí duševně, ale citově je vztah v nepořádku, pak bude jejich vztah podoben spíše přátelství nebo obchodnímu partnerství. Zkoumejte, jak se to projeví ve fyzické rovině, pokud spolu vycházejí i tak, pak zkoumejte, jestli nejde o přetvářku či přemáhání se. Pokud ne, jsou partneři se s tímto vyrovnat vyzrálým zodpovědným způsobem. Pokud spolu partneři za těchto okolností fyzicky nevycházejí, měli by se zamyslet, zda-li citově chudý vztah udržovat, zda-li by jim nebylo lépe, kdyby byli od sebe – případně mohou zapřemýšlet, jak city znovu oživit.


Pokud spolu partneři souzní citově, ale v jiných rovinách jsou problémy, je to zřejmě proto, že se nedokáží na něčem domluvit či sjednostit, mohou mít rozdílné názory nebo žebříček hodnot. Pokud jsou problémy pouze v intelektuální rovině, pak jde prostě o rozdílnost názorů možná i povah, měli by zapracovat na komunikaci, toleranci a porozumění. Pokud vztah funguje na fyzické úrovni, pravděpodobně jsou v tomto na dobré cestě. Pokud se ale ny fyzické úrovni objevuje nesoulad, pak je jejich duševní neporozumění silnější než jejich láska. Stojí zde za úvahu, jestli se zde nejedná o projev Egoismu – vlastní pravda je víc, než partnerovo štěstí. Partneři by měli na tomto zapracovat, jinak o vztah mohou přijít.


Pokud se projevují problémy pouze ve fyzické rovině, pak jde buď o pouhé nedorozumění, rozdílný životní styl nebo rozdílný postoj k sexu. Jestli jsou jiné roviny fungující, neměl by být problém toto sladit do harmonického celku.
2 KROK

Detailnější rozbor současné podoby vztahu pomocí křižování prostředních linií. Informace by měly doplňovat celkový obraz vztahu nastíněný v předchozím kroku a ukázat na ty nejhlavnější aspekty vztahu.


  

 

 

 

 

 

  

   

   

     

 

    

2-5-8 a 4-5-6 - momentální podoba vztahu (karty vnímejte vždy jako jednu kombinaci)
3KROK

Detailnější rozbor vztahu partnerů vůči sobě pomocí diagonálního křižování.

Informace by měly doplňovat celkový obraz vztahu nastíněný v předchozích krocích a rozebrat celkový vztah na to, jak to funguje z hlediska jednotlivých partnerů.

Kombinace též mohou přinést informace o tom, jak kdo vztah vnímá, co ho trápí, co je pro něj důležité, co se chystá udělat a pod.


 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

3-5-7 - vztah A vůči B

9-5-1 – vztah B vůči A


Všímejte si, jestli se na doposud nastíněné situaci podílejí oba (vnímají ji stejně, mají stejná trápení a poad.) a jak, nebo pouze jeden a čím.
4KROK


Doplňující informace o dalších aspektech vztahu pomocí kosočtvercového křižování.

Tyto kombinace říkají, co na vztah působí, co ho ovlivňuje.4-2-6 – silněji se dotýká A

4-8-6 – silněji se dotýká B


Poznámka: všimněte si, že u těchto dvou kombinací jsou dvě karty shodné u obou partnerů, výpověď tedy může podobná nebo dokonce totožná. Čím je podobnější, tím tento vliv působí na oba více stejně. Pokud kombinace vytváří rozdílné sdělení, pak je každý ve vztahu ovlivňován něčím jiným. Věnujte tomu pozornost, protože většinou má člověk dojem, že toho druhého ovlivňuje totéž, co nás a můžeme být proto nespokojeni s jeho reakcemi. Pokud si uvědomíme, že partner věc vnímá jinak, je pod jinými vlivy, můžeme změnit své hodnocení na něj.

  

   

  

Slovo na závěr:

všechny informace, které tento kombinovaný výklad poskytuje, by se měly doplňovat do jednoho celku. Pokud si s nějakou kombinací nevíte rady, berte jako pomůcku prostřední kartu, popř. si vemte na pomoc první a druhý krok výkladu, který by měl tvořit základní pilíř interpretace, další kroky už by ho jen měly doplňovat a rozvíjet, nikoliv zpochybňovat.

      

Tento výklad, stejně jako varianta vztahového výkladu ve 4krocích A) vypadají na první pohled velmi složitě, ale pokud se jim budete věnovat, zjistíte, že všechny ty kroky už děláte podvědomě a prostě jen vnímáte čtverec z devíti karet jako celek - ale ve větší šíři a že si uvědomujete mnohem víc souvislostí než dřív.

  

  

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

13.11.2008 10:56:06
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one