stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Vztahový výklad A) - obrázek

Vztahový výklad A) - obrázek

Složitý vztahový výklad ve 4 krocích kombinující několik metod výkladu

 

  

 

 

 

 

VZTAHOVÝ VÝKLAD NA DEVĚT KARET VE ČTYŘECH KROCÍCH

varianta A)


Jde o výklad kombinující několik způsobů výkladů na devět karet.

Od varianty b) se liší tím, že se více zaobírá časovou osou minulost-současnost-budoucnost.Poznámka: prostřední kartu výkladu – č.6 – vnímejte za hlavní a stěžejní, pokládajte ji za ústřední téma výkladu a jako vysvětlující a rozvíjející vzhledem k dalším kartám.
1 KROK

Výklad vztahu Minulost-současnost-budoucnost.

Jde o známý osvědčený vztahový výklad podle R.Vernerové

Před výkladem je nutno určit, na které straně bude který z partnerů


A – jeden partner

B – druhý partner

C – co je spojuje, co je mezi nimi


1-3-2 – minulost, jak to začalo, z čeho vztah pramení, příčiny

4-6-5 – součastnost, momentální situace

7-9-8 – budoucnost, kam to směřuje, pravděpodobný směr vývoje


1 – A vůči B v minulosti

2 – B vůči A v minulosti

3 – co bylo mezi nimi, jejich vztah v minulosti

4 – A vůči B v současnosti

5 – B vůči A v současnosti

6 – současná podoba vztahu

7 – A vůči B v budoucnosti

8 – B vůči A v budoucnosti

9 – budoucí pravděpodobný vývoj vztahu


1-4-7 – tendence vývoje vztahu A vůči B

2-5-8 – tendence vývoje vztahu B vůči A
2 KROK

Detailnější rozbor současné podoby vztahu a tendence jeho vývoje pomocí křižování prostředních linií.  

 

 

 

 

 

  

   

  

 

4-6-5 - momentální podoba vztahu (karty vnímejte jako jednu kombinaci)


3-6-9 – tendence vývoje vztahu
3KROK

Detailnější rozbor vztahu partnerů vůči sobě pomocí diagonálního křižování.

Informace o tom, jak kdo vztah vnímá, co ho trápí, co je pro něj důležité, co se chystá udělat a pod.  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

A vůči B:

1-6-8


B vůči A:

2-6-7


Všímejte si, jestli se na doposud nastíněné situaci podílejí oba (vnímají ji stejně, mají stejná trápení a pod.) a jak, nebo pouze jeden a čím.
4KROK


Doplňující informace o dalších aspektech vztahu pomocí kosočtvercového křižování.

Tyto kombinace říkají, co na vztah působí, co ho ovlivňuje.


   

3-4-9 – silněji se dotýká A

3-5-9 – silněji se dotýká B


Poznámka: všimněte si, že u těchto dvou kombinací jsou dvě karty shodné u obou partnerů, výpověď tedy může podobná nebo dokonce totožná. Čím je podobnější, tím tento vliv působí na oba více stejně. Pokud kombinace vytváří rozdílné sdělení, pak je každý ve vztahu ovlivňován něčím jiným. Věnujte tomu pozornost, protože většinou má člověk dojem, že toho druhého ovlivňuje totéž, co nás a můžeme být proto nespokojeni s jeho reakcemi. Pokud si uvědomíme, že partner věc vnímá jinak, je pod jinými vlivy, můžeme změnit své hodnocení na něj.

  

  

Slovo na závěr:

všechny informace, které tento kombinovaný výklad poskytuje, by se měly doplňovat do jednoho celku. Pokud si s nějakou kombinací nevíte rady, berte jako pomůcku prostřední kartu, popř. si vemte na pomoc první a druhý krok výkladu, který by měl tvořit základní pilíř interpretace, další kroky už by ho jen měly doplňovat a rozvíjet, nikoliv zpochybňovat.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 


 


 


13.11.2008 10:20:15
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one