stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

Zpráva - obrázek

Zpráva - obrázek

 

ZPRÁVA, POSELSTVÍ, ZVĚST

  • VÝZNAM:

Ústní sdělení

Informace zprostředkovaná telefonem, internetem a pod.

Mluvení, rozhovor, dorozumívání

Dozvědět se něco od někoho

Nové poznatky, poměry, informace, možnosti

Komunikace

Novinka

Situace na obrázku: na kartě je většinou vyobrazen bůh římské mythologie Merkur, nebo-li Hermés. Krom jiného byl poslem bohů – přenášel poselství od bohů k lidem.

Všímejte si: jako symbol této karty byl vybrán posel bohů. To, co se podle této karty dozvíte sice může jít z úst obyčejného člověka, ale bude mít pro vás možná význam, jako by vám ho někdo seslal zhůry.

Analogie s Tarotem: Mág, Soud, všechna pážata

V lásce: komunikace s partnerem, informace od partnera nebo související se vztahem


V zaměstnání: získávejte informace a vědomosti, rozšiřujte je.


Zdraví: nové možnosti léčby

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Dobrý rozhovor, úspěšná výměna názorů.

Dozvíte se o něčem pro vás dobrém a cenném.

+ CESTA

Brzo se dozvíte něco důležitého pro váš další život nebo pro nějaké vaše cíle.

Nový životní směr.

+ DAR

Ústní zpráva ohledně menší finanční částky.

Dobrá zpráva.

+ DÍTĚ

Komunikace s dítětem.

Zpráva působící starosti.

Začátek něčeho nového, co může mít úspěch.

Informace související s dětmi.

+ DOPIS

Předvolání k ústnímu pohovoru či rozhovoru.

Rozhovor o písemnostech.

Dvojí zpráva o tomtéž (písemná i ústní)

Oddech.

+ DŮM

Dozvíte se něco ohledně soukromí, domova nebo nemovitosti.

+ DŮSTOJNÍK

Pracovní ujednání.

Výměny důležitých informací v pracovní oblasti.

Úřední zpráva.

+ FALEŠ

Falešné zprávy.

+ KNĚZ

Požehnaná rada.

Dobré a prospěšné informace.

Vzdělávání.

+ LÁSKA

Nový vztah

Informace, která vás zasáhne u srdce

+ MÁLO PENĚZ

Informace ohledně financí

Příznivá zpráva

+ MILENEC

Nová sdělení, informace, poznatky

Komunikace

Vyznání

Dozvíte se něco o partnerovi nebo od partnera

Pozitivní vyvrcholení partnerské krize

+ MILENKA

Nová sdělení, informace, poznatky

Komunikace

Vyznání lásky

Jste-li muž, dozvíte se něco o partnerce nebo od partnerky

Pozitivní vyvrcholení partnerské krize

+ MYŠLENKY

To, co se dozvíte, povede k vážnému zamyšlení se.

+ NADĚJE

Zpráva dodávající naději

Pozitivní zpráva

+ NÁVŠTĚVA

Schůzka nebo jednání přinese informace

+ NEČEKANÁ RADOST

Nečekaná zpráva nebo informace

+ NEMOC

Informace o nemoci

Diagnóza

+ NEPŘÍJEMNOST

Rozčilující informace

Špatná zpráva.

+ NEPŘÍTEL

Nenávistná výměna názorů

Špatná zpráva

Opozice

+ NEŠTĚSTÍ

Hodně špatná zpráva

+ PENÍZE

Informace týkající se financí

Informace, která vás obohatí

+ RADOST

Radostné informace

Příjemný rozhovor, zábavná komunikace, dobrá rada

+ ROH HOJNOSTI

Hodně nových poznatků

Mít „kliku“ na dobré informace

+ SMRT

Informace o ztrátě nebo konci

Rozhovor, jehož obsahem je rozchod nebo výpověď

Diskuze o změně něčehinformace nebo rozhovor něco změní

Parte

+ SOUDCE

Ústní jednání s kompetentní osobou

Jednání na úřadech nebo soudech

+ SVATBA

Rozhovor o vztahu

Informace důležité pro vztah nebo oba partnery

Nový vztah

Nabídka

+ TOUHA(Nové plány)

Nové informace budou podnětem splnit si své sny

Sdělit plány

touha po informacích (vzdělání)

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Toužebně očekávaná zpráva

Informace nepotěší

+ VDOVA

Smutné zprávy

Zprávy ohledně starší ženy nebo příbuzné

+ VDOVEC

Důležitá informace

Zprávy ohledně staršího muže nebo příbuzného

+ VĚRNOST

Více informací

Zpráva o něčí loajalitě

+ ZLODĚJ

Informace o nějaké ztrátě

Nekalá zpráva

+ ZTRÁTA

Špatná zpráva

Zpráva nepřijde

Informace o ztrátách

+ ŽÁRLIVOST

Řeči vyvolají žárlivost, závist nebo nedůvěru

Nevěřit zprávám či informacím

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2008 19:49:00
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one