stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Soudce - obrázek

Soudce - obrázek

 

SOUDCE

  • VÝZNAM:

Kompetentní osoba

Úředník

Odborník

Rozum

Soudnost

Důležitost

Sklon posuzovat

Potlačení citů rozumem

Zodpovědnost

Spravedlnost, spravedlivý člověk

Odplata (zasloužená)

Právo

Rádce

Situace na obrázku: na obrázku je většinou muž v oblečení soudce nebo úředníka. Často je přítomen i symbol spravedlnosti – žena se zavázanýma očima, mečem v jedné a vahami ve druhé ruce.

Všímejte si: že může jít jak o poukaz na nějakého člověka, tak také pouze na působení rozumu či spravedlnosti

Analogie s Tarotem: Spravedlnost, Poustevník, Velekněz

V lásce: vztah férový, ale založený spíše na rozumu než citu


V zaměstnání: zaměstnání spojené s právem, v zaměstnání přijde ke slovu nějaká nezávislá kompetentní osoba


Zdraví: ledviny, nadledviny, chronická únava, doporučení obrátit se na lékaře nebo léčitele – vyhledat odbornou pomoc, dobrý lékař, léčitel

 Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Úřední rozhodnutí, které je prospěšné a vrací do života klid a pohodu.

Soudní rozhodnutí ve váš prospěch.

Dobrý právník.

Dobrá myšlenka, dobrý plán.

Dobré zastání u kompetentní osoby.

Dobrý výsledek.

+ CESTA

Důležité úřední jednání, které možná ovlivní vaše další kroky.

Cesta za kompetentní osobou.

Události se vyvinou správně.

+ DAR

Výdaje spojené s úřady.

Menší čáska která k vám přijde nějakou úřadní cestou.

Pozitivně ukončený spor.

+ DÍTĚ

Starosti s úředním jednáním.

Úřední jednání související s péčí o děti. Předání do péče, adopce.

+ DOPIS

Úřední dopis.

+ DŮM

Úřední nebo právní záležitosti ohledně nemovitosti nebo soukromí.

Rodinný spor.

+ DŮSTOJNÍK

Zaměstnání ve státní službě.

Politika.

+ FALEŠ

Osoba není tak kompetentní, jak se zdá nebo jak si myslíte.

Úřední nebo justiční omyl.

+ KNĚZ

Úřední rozhodnutí ve váš prospěch.

Vyšší spravedlnost.

Vysoké společenské postavení.

+ LÁSKA

Vyrovnaný partnerský vztah

vztah z rozumu

Silná potřeba spravedlnosti

+ MÁLO PENĚZ

Peníze získané úřední cestou

Jisté zabezpečení

+ MILENEC

Čekají vás úřední nebo soudní jednání

Obraťte se na kompetentní osobu

Řiďte se rozumem

Stabilní vztah ústící ve sňatek

Právník

Spravedlivý muž

+ MILENKA

Čekají vás úřední nebo soudní jednání

Obraťte se na kompetentní osobu

Řiďte se rozumem

Hluboký vztah který může vyústit v nabídku sňatku

Právnička

Spravedlivá žena

+ MYŠLENKY

Jednání s úřady

Spravedlivé myšlení nebo rozhodování.

+ NADĚJE

Naděje mající svoje opodstatnění

Možnost kladného vyřešení věcí soudní nebo úřední cestou

+ NÁVŠTĚVA

Úspěšné, prospěšné, užitečné nebo konstruktivní seznámení nebo schůzka

Jednání s právníkem nebo úředníkem

Jít k soudu nebo na úřad

+ NEČEKANÁ RADOST

Nečekané řešení soudních nebo úředních věcí

Pozitivní řešení

Rozhodnutí ve váš prospěch

+ NEMOC

Nemoc vyžaduje odborníka

Špatná společnost, špatný rádce, nevhodný odborník

Depresivní soudní nebo úřední jednání

+ NEPŘÍJEMNOST

Nepříjemná úřední nebo soudní jednání

Konflikt se zákonem

+ NEPŘÍTEL

Nepřátelství vlivné osoby

Být proti tomu něco řešit soudně nebo pomocí úřadů

Znepřátelili jste si úřad nebo soud

Chybný nebo znevýhodňující rozsudek, rozhodnutí

+ NEŠTĚSTÍ

Jednání s úřady nikam nevede nebo přinese problémy

Velmi špatný dopad úředního nebo soudního jednání.

+ PENÍZE

Peníze – Soudce: vydání spojené se soudy nebo úřady

Soudce – Peníze: finance nabyté prostřednictvím soudu nebo úřadů

Spory o peníze

+ RADOST

Úřední nebo soudní jednání dopadne k vaší spokojenosti

+ ROH HOJNOSTI

Hojný styk s úřady nebo soudy

Pozitivně ukončený spor

+ SMRT

Soudce – Smrt: ukončení úředních nebo soudních jednání

Smrt – Soudce: čekají vás úřední nebo soudní jednání

+ SVATBA

Vztah stvrzený sňatkem

Spojení s někým vysoko postaveným

+ TOUHA(Nové plány)

Ke svým plánům budete potřebovat přispění úřadů

Touha po spravedlnosti

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Aby se sny splnily, je třeba se obrátit na kompetentní osoby.

Tušíte, že by vám mohly kompetentní místa pomoct, ale netroufáte si.

+ VDOVA

Smutné úřední nebo soudní záležitosti

Vysoce postavená příbuzná

Příbuzná se soudí

Spravedlivá příbuzná

Rozvod

+ VDOVEC

Úřední nebo soudní záležitosti týkající se rodinných věcí.

Vysoce postavený příbuzný

Příbuzný se soudí

Spravedlivý příbuzný

Rozvod

+ VĚRNOST

Dlouhodobé soudní nebo úřední záležitosti

Zabezpečení

Velmi dobrý charakter

+ ZLODĚJ

Díky úřadům nebo soudům utrpíte újmu.

Potrestání zloděje

Odhalená krádež

+ ZPRÁVA

Ústní jednání s kompetentní osobou

Jednání na úřadech nebo soudech

+ ZTRÁTA

Rozhodnutí vás o něco připraví

Prohra procesu

Spravedlnost nebude

+ ŽÁRLIVOST

Žárlivost by měla řešit kompetentní nebo nestranná osoba.

Negativní zjištění, odhalení.

Neférový proces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2008 19:02:54
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one