stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Peníze - obrázek

Peníze - obrázek

 

PENÍZE

  • VÝZNAM:

Finance, nákup, prodej

Navýšení

Bohatství čehokoliv (co vyplývá z otázky či tématu)

Více, než potřebuji, nadbytek

Zabezpečení

Něco“ lákavého, oč stojíme

Hojnost

Vše bude lepší než čekáme

Poklad

Zisk. (nemusí jít jen o finance)

Obohacení se (nemusí jít jen o finance)

Situace na obrázku: na obrázku je vyobrazeno bohatství většinou ve formě zlaťáků, bankovek, šperků a jiných cenností. Celý obrázek by se většinou dal popsat jedním slovem: poklad.

Všímejte si: Karta sice souvisí s financemi, ale ne vždy za každou cenu. Bohatí můžeme být na ledacos. Pokud tedy otázka nebo komtext nenapovídá, že by ve výkladu mohlo jít o finance, vnímejte význam karty spíš jako „nadbytek“ nebo „nadměrné množství“ čehokoliv.

Analogie s Tarotem: Císařovna, Slunce, Eso disků, 9 a 10 disků, 9 pohárů

V lásce: movitý partner, vztah pro peníze, bohatství citů. Vztah z vypočítavosti (např. I kvůli sexu)


V zaměstnání: lukrativní zaměstnání


Zdraví: játra, horečka, nízký tlak, chudokrevnost, špatný krevní oběh

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Dobré a dlouhodobé finanční zabezpečení.

Dobrý a hladký postup při realizaci plánů.

Úspěch s hmatatelnými výsledky.

+ CESTA

Přijdou k vám peníze – tedy přijdete k nim jinak než vlastním přičiněním.

Peníze spojené s nějakým cestováním.

Pozitivní vývoj událostí.

+ DAR

Jste schopni se podělit o své bohatství.

Bohatství, které jste dostali – přišli jste k němu bez vlastní práce.

+ DÍTĚ

Starosti s penězi.

Vydání související s dětmi.

Být obdařen dětmi.

+ DOPIS

Písemná zpráva týkající se financí.

Poukázka, šek.

+ DŮM

Blahobytný a spokojený domov.

Velký majetek v nemovitostech.

+ DŮSTOJNÍK

Dobrý plat nebo jeho zvýšení.

Prosperita v podnikání.

Výhodná práce.

Finanční úřad a související zaměstnání.

+ FALEŠ

Majetek získaný nečistým způsobem.

Podvod ve velkém stylu.

Nedůvěryhodný zisk.

+ KNĚZ

Možnost přijít k zaslouženému zisku.

+ LÁSKA

Racionální rozumový vztah

Vypočítavost

+ MÁLO PENĚZ

Velké bohatství

Materiální zabezpečení

+ MILENEC

Výrazné finanční přilepšení

Prosperita

Vaše potřeby budou vrchovatě uspokojeny

Nadbytek

Pevný vztah s někým, kdo je schopen vás finančně zajistit

Bohatý nebo zajištěný partner

+ MILENKA

Výrazné finanční přilepšení

Prosperita

Vaše potřeby budou vrchovatě uspokojeny

Nadbytek

Zamilovanost ve které je jistá dávka vypočítavosti

Bohatá nebo zajištěná partnerka

+ MYŠLENKY

Správné myšlení nebo rozhodnutí může přinést zisk.

Zabývat se financemi.

Chtít peníze.

Úspěšná realizace plánů.

+ NADĚJE

Naděje na zisk.

Nová příležitost

+ NÁVŠTĚVA

Obohacující setkání

Obchodní schůzka, jednání

Zisk na cestě

+ NEČEKANÁ RADOST

Nečekaný zisk

+ NEMOC

Lakota

Deprese kvůli financím

Náročná a nákladná léčba

+ NEPŘÍJEMNOST

Větší finanční problémy

Konflikty pro peníze

+ NEPŘÍTEL

Někdo vás chce využít ku svému prospěchu

Silný nepřítel, nepřítel s velkým množstvím vhodných „prostředků“

Peníze z pojistky

+ NEŠTĚSTÍ

Nešťastná investice

Finanční krach

Pojistka

+ RADOST

Budete se radovat z financí

Radost ze zisku

Finančně bezproblémové období

Nadbytek

+ ROH HOJNOSTI

Hodně peněz

Úspěšný projekt

Výhra

+ SMRT

Peníze – Smrt: blahobyt končí

Smrt – Peníze: přichází blahobyt

Změna poměrů

Dědictví

+ SOUDCE

Peníze – Soudce: vydání spojené se soudy nebo úřady

Soudce – Peníze: finance nabyté prostřednictvím soudu nebo úřadů

Spory o peníze

+ SVATBA

Vztah založený na majetku

Úspěšná spolupráce

Lukrativní smlouva

Bohatství nabyté sňatkem

Zištný vztah

+ TOUHA(Nové plány)

Možnost získat finance, když budete realizovat to, co zamýšlíte

Rádi byste si přilepšili

Úsilí je zaměřeno na zisk

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Touha po bohatství

Finanční trápení a potíže

Dostatek nepřináší žádné štěstí

+ VDOVA

Majetek přinese jen trápení

Materiálně založená příbuzná

Bohatá příbuzná

Dědictví

+ VDOVEC

Silná finanční stabilita

Dlouhodobý blahobyt.

Materiálně založený příbuzný

Bohatý příbuzný

Dědictví

+ VĚRNOST

Trvalá prosperita

Trvalé zabezpečení

+ ZLODĚJ

Majetková ztráta zaviněná jinou osobou

+ ZPRÁVA

Informace týkající se financí

Informace, která vás obohatí

+ ZTRÁTA

Materiální ztráta vlastní vinou

+ ŽÁRLIVOST

Někdo závidí majetek

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2008 16:43:31
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one