stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Neštěstí - obrázek

Neštěstí - obrázek

 

NEŠTĚSTÍ

  • VÝZNAM:

Nepříjemnosti

Zlá událost

Velmi vážná nepříznivá událost

Špatný vývoj situace

Strach ze špatného konce

Negativní zásah do života

Tendence utíkat od odpovědnosti

Tendence odkládat důležité rozhodnutí na později se zhoubnými následky

Nezvládnout něco

Neděje se, co by se dít mělo, aby se „něco“ zlepšilo – stagnace

Újma na tom, na čem nám záleží

Překážky, obtíže, trauma

Situace na obrázku: na obrázku je většinou vyobrazen požár nebo jiná katastrofa. Dále tam můžeme vidět postavy – ty, které zasahují a ty které jsou obětí situace.

Všímejte si: Na obrázcích je často postava, která požár jen trpně snáší, nic nedělá, čeká, až ji zachrání někdo jiný. Při výkladu se snažte odhalit, jaký postoj bude tazatel pravděpodobně mít k událostem, jež ho čekají. Jestli je bude jen trpně snášet a čekat na záchranu, nebo jestli se bude snažit i něco dělat.

Analogie s Tarotem: Věž, 10 mečů

V lásce: nepříznivá situace ovlivňující vztah, někdo ve vztahu utíká od problémů, déletrvající obtíže, které mohou mít i fatální následky. Nebezpečí rozchodu, rozvodu.


V zaměstnání: průšvih, obtíže, velké problémy


Zdraví: velmi vážný stav

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Štěstí v neštěstí.

Všechno zlé bude pro něco dobré.

Nad zlými událostmi dokážete zvítězit.

+ CESTA

Dostanete se do nepříjemné situace, které se nebudete moci vyhnout.

Nebezpečí na cestě.

Nešťastná cesta.

+ DAR

Nešťastná investice.

Něco pozitivního špatně skončí.

+ DÍTĚ

Velmi nepříjemné starosti, kterým bychom se raději vyhnuli.

Nové problémy.

Nebezpečí hrozící dětem.

+ DOPIS

Písemná zpráva o nějakém neštěstí.

Špatná zpráva.

+ DŮM

Nepříjemnosti v soukromí.

Zničení domova.

Rodinné problémy, špatné rodinné poměry.

+ DŮSTOJNÍK

Nešťastné události vás mohou připravit o práci.

+ FALEŠ

Falešné vztahy nebo iluze vás vedou do neštěstí.

+ KNĚZ

Pomoc a opora v neštěstí.

+ LÁSKA

Problémy ve vztahu, problémy s láskou

+ MÁLO PENĚZ

Majetkové ztráty z „vyšší moci“

Problémy, které budou mít malé následky

+ MILENEC

Čeká vás velmi špatná událost

Vážné zhoršení situace

Něco nezvládnete

Trvalý vztah s člověkem zatrpklým a nudným

Partner nebo vztah v ohrožení

+ MILENKA

Čeká vás velmi špatná událost

Vážné zhoršení situace

Něco nezvládnete

Tento vztah vám nepřinese žádné štěstí

Partnerka nebo vztah v ohrožení

+ MYŠLENKY

Myšlenky-Neštěstí: to, co zamýšlíte, vás může přivést do neštěstí. Hodně špatný nápad nebo rozhodnutí.

Neštěstí – Myšlenky: z nepříjemností vás může dostat, když se vážně zamyslíte. Problematická situace povede k nutnosti se vážně zamyslet nebo rozhodnout.

Zmaření pánů.

Strach.

+ NADĚJE

Naděje na rychlé vyváznutí z neštěstí

Dopad nebo průběh komplikací nebude tak hrozný

+ NÁVŠTĚVA

Nešťastná schůzka

Schůzka, setkání, návštěva s nějakým velmi špatným výsledkem

+ NEČEKANÁ RADOST

Šokující nepříjemnosti

Všechno zlé je pro něco dobré

Nečekané vyřešení problémů

+ NEMOC

Nebezpečí úrazu

Onemocnění

+ NEPŘÍJEMNOST

Příčinou neštěstí jsou nedorozumění, nepochopení či hádky

S katastrofou budou další potíže a zlobení se

+ NEPŘÍTEL

Někdo vám způsobí neštěstí

Nebezpečný nepřítel

Útok

+ PENÍZE

Nešťastná investice

Finanční krach

Pojistka

+ RADOST

Ošklivá škodolibost

Umět se radovat i přes nepřízeň osudu

Bezstarostnost se může ve zlé obrátit.

+ ROH HOJNOSTI

Nepřízeň osudu – hodně ran osudu

Štěstí v neštěstí

+ SMRT

Neštěstí -Smrt: končí nešťastné období

Smrt – Neštěstí: začíná nešťastné období

+ SOUDCE

Jednání s úřady nikam nevede nebo přinese problémy

Velmi špatný dopad úředního nebo soudního jednání.

+ SVATBA

Vztah nedopadne dobře

Nešťastná volba partnera

+ TOUHA(Nové plány)

Nové plány vás vedou do neštěstí

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Vaše sny vedou do neštěstí

Truchlit

+ VDOVA

Nešťastná událost vás velmi potrápí

Příbuznou postihlo něco zlého

+ VDOVEC

Nešťastná událost vás zocelí

Příbuzného postihlo něco zlého

+ VĚRNOST

Problematické období se protáhne

+ ZLODĚJ

Velká ztráta

+ ZPRÁVA

Hodně špatná zpráva

+ ZTRÁTA

Konec špatného období

Neštěstí bude mít následky, o něco přijdete

+ ŽÁRLIVOST

Žárlivost nebo nedůvěra přivodí velké problémy – třeba i rozchod

  

  

 

 

 

 

 

 

07.11.2008 16:39:20
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one