stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Nemoc - obrázek

Nemoc - obrázek

 

NEMOC, BOLEST

  • VÝZNAM:

Tělesná nemoc

Zátěž na psychiku

Malá sebedůvěra

Špatné myšlenky

Sžírající starosti

Pesimismus, negativní stav mysli

Problém, potíže, které člověka vyčerpávají

Situace na obrázku: na kartě je většinou vyobrazen člověk na lůžku, jenž vypadá churavě. Někdy jsou přítomny další postavy, lékař, někdo kdo trpí s nemocným apod.

Všímejte si: nevnímejte název karty doslovně, ale spíše jako metaforu, málokdy totiž znamená opravdu stav nemoci. Jde ale vždy o stav, kde něco chybí, něco není v pořádku, něco není jak by mělo být a někdo tím trpí natolik, že se to podepisuje na jeho fyzickém stavu.

Analogie s Tarotem: 5disků, 4meče, 9mečů, Luna

V lásce: strádání, protože něco jě špatně, něco není, jak by mělo být.


V zaměstnání: Nevhodná práce. Situace na pracovišti není v pořádku, strádáte kvůli tomu. Vyčerpávající práce. Práce, která vás sžírá. Práce poškozující zdraví.


Zdraví: dlouhodobé nebo chronické potíže

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Rychlé vyřešení (zdravotních) problémů.

Rychlá náprava.

Pesimismus nebude mít dlouhé trvání.

Dobrý lékař, dobré léčení.

Dobré řešení.

+ CESTA

Dávejte si pozor na zdraví, čeká vás období, kdy můžete být náchylní k nemoci.

Budete náchylní ke skepsi, depresi a různým traumatům.

Cesta na zotavenou, lázně.

Nebezpečí.

+ DAR

Nezaměstnanost.

Uzdravení.

+ DÍTĚ

Nemoc dítěte.

Starosti s vlastním zdravím.

+ DOPIS

Písemná zpráva o nemoci.

Písemná diagnóza. Lékařský nález.

Špatná deprimující zpráva.

+ DŮM

Nemoc nebo psychické problémy ohrožují soukromí.

Nemocnice.

Nemoc v domě.

+ DŮSTOJNÍK

Nemoc má vliv na pracovní oblast.

Deprese z pracovních záležitostí.

Zaměstnání škodící na nervech či zdraví.

Zdravotní pojištění a související úřady a zaměstnání.

+ FALEŠ

Hypochondrie.

Zbytečné nervy pro nic.

Psychosomatické onemocnění.

Zlý úmysl.

+ KNĚZ

Vyléčení.

Najít imunitu.

Pomoc v problémech.

Krize víry.

+ LÁSKA

Negativní vztah

Depresivní vztah

Být nemocen láskou

Egoismus

Sexuální problémy

+ MÁLO PENĚZ

Výdaje díky zdravotnímu stavu

Menší zdravotní potíže

+ MILENEC

Nemoc

Zátěž na psychiku

Negativismus, pesimismus

Deprese

Psychicky náročný vztah s někým

Vyčerpávající vztah, ze kterého nejste schopni odejít.

Nemoc partnera

Deprese z partnera

+ MILENKA

Nemoc

zátěž na psychiku

negativismus, pesimismus

deprese

Psychicky náročná zamilovanost

Nemoc partnera

Deprese z partnerky

+ MYŠLENKY

Vážné myšlenky nebo rozhodnutí zatěžují psychiku a vyčerpávají

Depresivní myšlení nebo rozhodování

Chorobné myšlenkové konstrukce

Nové možnosti léčby.

+ NADĚJE

Nemoc - Naděje: Naděje na uzdravení

Naděje – Nemoc: propadnutí beznaději

Není naděje

+ NÁVŠTĚVA

Nekonstruktivní schůzka

Depresivní nebo psychicky náročné setkání

Návštěva nemocného

+ NEČEKANÁ RADOST

Nečekané uzdravení

Překvapivě náhlé onemocnění

Vyřešení krize

+ NEPŘÍJEMNOST

Alergie

Velké starosti s nemocí

Dlouhodobé potíže

Nemoc způsobená psychosomaticky stálým rozčilováním

+ NEPŘÍTEL

Jste sami sobě nepřítelem vlastního zdraví

Psychicky vyčerpávající nepřátelství

Prohra

Nebezpečná nemoc

+ NEŠTĚSTÍ

Nebezpečí úrazu

Onemocnění

+ PENÍZE

Lakota

Deprese kvůli financím

Náročná a nákladná léčba

+ RADOST

Šílet radostí

Špatná společnost

Nevhodný způsob zábavy

+ ROH HOJNOSTI

Vícero onemocnění

Nemoc – Roh: uzdravení

+ SMRT

Nemoc – Smrt: zdravotní problémy nebo špatné období končí

Smrt – Nemoc: přicházejí zdravotní problémy nebo špatné období

+ SOUDCE

Nemoc vyžaduje odborníka

Špatná společnost, špatný rádce, nevhodný odborník

Depresivní soudní nebo úřední jednání

+ SVATBA

Vztah bude zkoušen nemocí nebo starostmi

Těžký průběh onemocnění

+ TOUHA(Nové plány)

Síla k realizaci plánů chybí

Psychosomatická nemoc

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Chorobná touha

+ VDOVA

Psychosomatické zdravotní problémy

Kvůli špatné psychice dmítáte bojovat s nemocí

Nemocná příbuzná

+ VDOVEC

Se zdravotními problémy budete bojovat s úspěchem

Nemocný příbuzný

+ VĚRNOST

Dlouhodobá nemoc

Chronická nemoc

+ ZLODĚJ

Nemoc, která vás velmi oslabí nebo bude mít následky

Za svou nemoc si můžete sami díky svému životnímu stylu

+ ZPRÁVA

Informace o nemoci

Diagnóza

+ ZTRÁTA

Zdravotní potíže

Zotavení

+ ŽÁRLIVOST

Chorobná žárlivost nebo nedůvěra

  

  

  

  

  

 

 

 

07.11.2008 16:22:58
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one