stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

Milenka - obrázek

Milenka - obrázek

 

MILENKA

  • VÝZNAM:

Osobní karta ženy - tazatelky

Žena – partnerka

Nový vztah

Tazatelka

Láska

Zamilovanost

Krátkodobé vzplanutí

Cit

Vše dělané s láskou

Vše, co se líbí

Citové naplnění, uspokojení

Situace na obrázku: na obrázku je většinou zachycena mladá půvabná žena. Její oblečení odpovídá stylu, v němž jsou karty zhotoveny. Občas je přítomen i nějaký symbol lásky – srdce, amorek a pod.

Všímejte si: pokud je postava na kartě natočena nějakým směrem, může to mít ve výkladu svůj smysl – můžeme číst, od čeho se odvrací a k čemu směřuje. Někteří kartáři jdou v tomto tak daleko, že jako minulost vnímají to, co má zobrazená postava za zády. Například jde-li o vztahový výklad, můžete si zde všímat, zda-li milenec směřuje do vztahu nebo ze vztahu.

Analogie s Tarotem: Císařovna, královny

V lásce: karta představuje tazatele nebo partnera tazatelky


V zaměstnání: karta představuje tazatele nebo partnera tazatelky


Zdraví: karta představuje tazatele nebo partnera tazatelky

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou


Horní část okénka = je-li karta vaše OSK

Dolní část okénka = karta není vaše OSK

 Vlastnosti:

+ BOŽÍ OKO

Jste pod vyšší ochranou, zlé věci se zmírní nebo se vás netknou, dobré věci budou mít stálou hodnotu.


Klidný čistý a něžný vztah.

Stabilní vyrovnaná partnerka.

Přínosná partnerka.

+ CESTA

Čeká vás cestování nebo pohyb

rychlá, na cestách, iniciativní, cílevědomá, tulačka, světačka, egoistka

Do života vám vstupuje zamilovanost a nové city.

Cesta s partnerem.

Dobrobružka.

+ DAR

Dostanete něco darem

Racionální, pracovitá, štědrá, spoléhající na druhé

Dar nebo pozornost od někoho, kdo vás miluje.

Pozitivní žena.

+ DÍTĚ

Můžete očekávat události spojené s vašimi dětmi, nebo něco nového, nebo nějaké starosti.

dobrodruh, neuvážená, neukázněná, nerozhodná, nezodpovědná, manipulátorka

Silná citová vazba k dítěti či dětem.

Pozitivní žena.

Partnerčiny děti.

Nový dlouhodobý vztah nebo partner

+ DOPIS

Dostanete zprávu

Inteligentní, rozumná, cílevědomá

Milostný dopis, upřímná zpráva – od srdce.

Důležitá zpráva od partnerky.

+ DŮM

Události týkající se vašeho domova nebo soukromí

Nalezení stability

Rodinně založená, šetrná, chránící si soukromí, sobecká, líná

Hluboký citový vztah, který zasáhne do vašeho soukromí.

Společné bydlení s partnerem.

+ DŮSTOJNÍK

Události spojené se zaměstnáním

Události spojené s nějakým mužem

Milenec

Inteligentní, vůdcovská, arogantní, mocichtivá

Projev lásky od někoho v pevném pracovním postavení.

Důležitá žena.

+ FALEŠ

Jste vystavena lži, podvodu nebo přetvářce

Žijete v iluzích a sebeklamu

Neupřímná, lhářka, podvodníca, intrikánka, bezohledná, myslí jen na svůj prospěch, setrvává v sebeklamu

Projevená láska je jen povrchní.

Neupřímný partner, kterému byste neměli věřit.

+ KNĚZ

Něco pochopíte

Naleznete klid a vyrovnanost

Budete ochráněna

Jste schopna chránit

Moudrá, disciplinovaná, morální, intelektuálka, fanatička, dogmatička, konzervativní

Čistý nezištný a pevný vztah.

+ LÁSKA

Jste zamilována nebo brzo budete

Jste citlivý člověk se srdcem na dlani

Láskyplná, lidumil, optimistka, romantická, nevyrovnaná, přecitlivělá

Milující nebo milovaná žena, partnerka

+ MÁLO PENĚZ

Trochu si polepšíte

To nejnutnější mít budete

Racionální, vyrovnaná, laskavá, nejistá

Manželství bez finančních starostí

+ MILENEC

Milostný románek

Partnerství


+ MYŠLENKY

Inteligentní žena, intelektuálka, duševně velmi aktivní osoba, myslitel

Budete se muset nad něčím vážně zamyslet nebo Udělat závažné rozhodnutí

Budete rekapitulovat nebo plánovat

Inteligentní, diplomat, umělecky založená, namyšlená, manipulátorka

Citový vztah, který vás nutí k zamyšlení nad životem

Zamýšlet se nad vztahem

Rozhodnutí ve vztahu

Inteligentní žena

+ NADĚJE

Optimismus

Naděje na zlepšení

Citlivá, inspirativní, romantická, dobrodruh, tulačka, hazardérka

Naděje na citový vztah

Mnoho očekávat od partnera nebo vztahu

+ NÁVŠTĚVA

Nový kontakt ve vašem životě

Společenské styky a události

Rodinná setkání

Družná, veselá, vyrovnaná, neupřímná, pokrytec

Schůzka s partnerem

Společensky založená žena

+ NEČEKANÁ RADOST

Překvapení pro vás

Dobrosrdečná, optimistka, materialistka, požitkářka

Nenadálý projev lásky

Překvapení od partnera

+ NEMOC

Nemoc

Zátěž na psychiku

Negativismus, pesimismus

Deprese

Intrikánka, depresivní, neupřímná, vyděračka, náladová

Psychicky náročná zamilovanost

Nemoc partnera

Deprese z partnerky

+ NEPŘÍJEMNOST

Konflikty s jinými lidmi, hádky, nedorozumění

Budete se muset bránit před útoky

Potížistka, hádavá, hledá problémy kde nejsou

Milenecký vztah vám může přivodit spoustu Nepříjemností

Konflikty v partnerství

+ NEPŘÍTEL

Někdo vám chce uškodit

Jste sama sobě nepřítelem, nebo něčemu/někomu

Sobecká, egoistka, inteligentní, negativní, neupřímná

Zamilovanost může přejít až v nepřátelství

Špatná partnerka

+ NEŠTĚSTÍ

Čeká vás velmi špatná událost

Vážné zhoršení situace

Něco nezvládnete

Pesimistka, nevyrovnaná, zlostná, agresivní, utíká od zodpovědnosti, bezohledná

Tento vztah vám nepřinese žádné štěstí

Partnerka nebo vztah v ohrožení

+ PENÍZE

Výrazné finanční přilepšení

Prosperita

Vaše potřeby budou vrchovatě uspokojeny

Nadbytek

Materialisticky založená, zručná, šikovná, tvrdohlavá, tyranka

Zamilovanost ve které je jistá dávka vypočítavosti

Bohatá nebo zajištěná partnerka

+ RADOST

Dobré časy, oddych, rekreace, zábavné zážitky

Optimismus, bezstarostnost, lehký pěkný životní pocit

Družná, přátelská, optimistka, plná nápadů, zábavná, veselá, energická, povrchní, požitkářka

Citový vztah přinese radost a pohodu

Harmonická partnerka

Povrchní partnerka

+ ROH HOJNOSTI

Velké štěstí nadosah

Optimismus, radost ze života

Skvělé šance nadosah

Optimistka, laskavá, empatická, idealistka

Hodně citu od více lidí

Partnerka vám přinese štěstí

+ SMRT

Velká změna

O něco přijdete, životní ztráta

Kritická, revolucionářka, inteligentní, pesimistická, zpátečnická

Něžný vztah přinese do života velkou změnu

trudnomyslná partnerka

+ SOUDCE

Čekají vás úřední nebo soudní jednání

Obraťte se na kompetentní osobu

Řiďte se rozumem

Spravedlivá, inteligentní, kritická, vůdcovská, manipulátorka

Hluboký vztah který může vyústit v nabídku sňatku

Právnička

Spravedlivá žena

+ SVATBA

Vztah je (bude) priorita

Uzavření smlouvy

Svatba

Rodinně založená, láskyplná, družná

Dlouhodobý velmi citový vztah

Svatba

+ TOUHA(Nové plány)

Toužíte po něčem a přemýšlíte, jak toho dosáhnout

Iracionální, snílek, vizionářka,

Citový vztah na kterém stavíte svou budoucnost

Touha po partnerce nebo touha žena po něčem

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Pasivně trpět a nic nedělat pro změnu

Hloubavá, melancholická, pesimistka, nespolehlivá, pasivní

Touha po lásce

Zablokovaná žena

+ VDOVA

Zhroutit se

Velká skleslost a deprese

Negativní psychika, nevidět, nehledat východisko

OSK

nebo:

osoba zhroucená smutkem, žádná chuť do života

Samotu a smutek zažene citový vztah

Žena osamělá, rozvedená, ovdovělá

+ VDOVEC

Nevzdávat se

Umět se něčemu postavit

Zvládnutí těžké situace

Zachovat si hrdost a stabilitu

Hrdá, důstojná, stabilní, čelící osudu, nic ji jen tak nezlomí

Bráníte se projevům citu

Muž (partner) osamělý, rozvedený, ovdovělý

+ VĚRNOST

Jste věrná

Setrvalý stav

Dlouhodobý stav

Přátelství, přítel (ne milenec)

Věrná, spolehlivá, loajální, laskavá, pomalá, zkostnatělá

Věrný vztah

Jste věrná, máte věrného partnera

+ ZLODĚJ

Máte poblíž někoho, kdo se na vás chce přiživit

O něco přijdete něčím zaviněním

Škodíte sami sobě

Nevyrovnaná, konfliktní, energetická upírka, nedůvěřivá, pesimistka, násilnická, neupřímná, skrytě nepřátelská

Někdo vás chce připravit o lásku

Jste-li muž, partnerka vás připravuje o životní energii

Jste-li žena, máte kolem sebe někoho, kdo se na vás chce přiživit

+ ZPRÁVA

Nová sdělení, informace, poznatky

Komunikace

Laskavá, úslužná, komunikativní, upovídaná, nedůvěryhodná

Vyznání lásky

Jste-li muž, dozvíte se něco o partnerce nebo od partnerky

Pozitivní vyvrcholení partnerské krize

+ ZTRÁTA

O něco přijdete vlastním zaviněním

Nebezpečná investice, plán, nápad

Nebezpečný risk, lehkomyslnost

Hazard

Pesimistka, hypochondr, arogantní

Ztratíte partnerku

+ ŽÁRLIVOST

Jste žárlivá nebo závidíte

Někdo na vás žárlí nebo vám závidí

Těžká nedůvěra

Smyslná, svůdce, pokušitelka, sobec, manipulátorka, chorobně žárlivá, skrytě nepřátelská

Vztah je kalen žárlivostí a nedůvěrou


  

  

  

 

  

 

 

 

06.11.2008 22:49:21
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one