stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Dopis - obrázek

Dopis - obrázek

 

DOPIS

  • VÝZNAM:

Zpráva

Dokument

Psaní, dopisování

Písemnosti

Nové poznatky

Nepřímá komunikace (ne z očí do očí)

Pozitivní znamení


Situace na obrázku: na obrázku je většinou dopis, nebo někdo (něco) kdo nám přináší nějakou zprávu.

Všímejte si: karty vznikaly v době, kdy kromě ústní komunikace neexistovala jiná nežli písemná. Ta už je dnes naopak na ústupu, začíná převládat pouze v úředním styku. Je tedy nutno si uvědomit i posun významu karty, i když tomu symbol na kartě neodpovídá. Dnes většinou kartáři do významu této karty zahrnují veštkerou nepřímou komunikaci (tzn. ne ústní) a také veškeré písemnosti.

Okolní karty mohou odhalit jednak odkud zpráva přichází a jednak jakého je druhu (úřední, milostná).

Analogie s Tarotem: Mág

V lásce: nepřímá komunikace s partnerem: telefonáty, e-mail, apod.


V zaměstnání: práce s písemnostmi, nový úkol, zkouška, úspěch,


Zdraví: nesprávný postup, nesprávná diagnóza, doporučení hledat jiný způsob léčby

Příklady možných významů v kombinaci s jinými kartami:

Pozn.: šedě označené karty v některých sadách nejsou

 

+ BOŽÍ OKO

Významná a cenná písemná zpráva

zlepšení nějaké záležitosti

dobrá zpráva, dobrý dokument

dobrý výsledek zkoušky

+ CESTA

Brzy dostanete důležitou písemnou zprávu nebo dokument.

Pozvání na cestu, zpráva spojená s cestováním.

+ DAR

Písamná zpráva týkající se menší finanční částky.

Dobrá zpráva.

+ DÍTĚ

Dopis, informace od dítěte nebo o něm.

Zpráva působící starosti.

+ DŮM

Písemná zpráva týkající se vašeho soukromí.

Koupě domu, smlouva týkající se nemovitosti.

+ DŮSTOJNÍK

Dlouhodobá písemná pracovní smlouva.

Zaměstnání související s písemnostmi či informacemi.

Zpráva od někoho důležitého.

Kladné oficiální rozhodnutí.

+ FALEŠ

Falešná písemná zpráva: nepravdivá, mylná, podvodná apod. - nevěřte jí.

+ KNĚZ

Zpráva, která je pro vás požehnáním.

+ LÁSKA

Zpráva od někoho, ke komu máte citový vztah.

+ MÁLO PENĚZ

Lehce příznivá zpráva.

Poukázka na menší finanční částku.

+ MILENEC

Dostanete zprávu

Solidní nabídka.

Nabídka k trvalému soužití.

Důležitá zpráva od partnera.

+ MILENKA

Dostanete zprávu

Milostný dopis, upřímná zpráva – od srdce.

Důležitá zpráva od partnerky.

+ MYŠLENKY

Písemná zpráva vás donutí se vážně zamyslet.

Studium.

Poznání.

+ NADĚJE

Písemná zpráva, která vám přinese naději.

+ NÁVŠTĚVA

Seznámení.

Pozvání.

+ NEČEKANÁ RADOST

Nečekaná písemná zpráva.

+ NEMOC

Písemná zpráva o nemoci.

Písemná diagnóza. Lékařský nález.

Špatná deprimující zpráva.

+ NEPŘÍJEMNOST

Nepříjemná zpráva.

+ NEPŘÍTEL

Nenávistný dopis, zpráva.

+ NEŠTĚSTÍ

Písemná zpráva o nějakém neštěstí.

Špatná zpráva.

+ PENÍZE

Písemná zpráva týkající se financí.

Poukázka, šek.

+ RADOST

Radostná písemná zpráva.

Pozvání na zábavnou akci.

+ ROH HOJNOSTI

Hodně nových zpráv nebo informací.

Studium.

Možnost výhry v loterii.

+ SMRT

Zpráva přinášející změnu.

Parte.

+ SOUDCE

Úřední dopis.

+ SVATBA

Zpráva důležitá pro oba partnery.

Smlouva.

Svatební oznámení.

+ TOUHA(Nové plány)

Písemná zpráva bude podnětem k novým plánům.

+ TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ (Žal)

Toužebně očekávaná zpráva.

Smutná zpráva – která nic neposune kýženým směrem.

+ VDOVA

Smutná písemná zpráva.

Zpráva od příbuzné.

+ VDOVEC

Závažná písemná zpráva.

Zpráva od příbuzného.

+ VĚRNOST

Bohatá, dlouhodobá korespondence.

Písemný projev věrnosti nebo loajality.

+ ZLODĚJ

Písemná zpráva týkající se nějaké ztráty.

Odcizení nějakých písemností, dokumentů.

Špatná zpráva.

+ ZPRÁVA

Předvolání k ústnímu pohovoru či rozhovoru.

Rozhovor o písemnostech.

Dvojí zpráva o tomtéž (písemná i ústní)

Oddech.

+ ZTRÁTA

Špatná zpráva, která asi bude mít i další důsledky.

+ ŽÁRLIVOST

Dopis napsaný tak, že vyvolává závist, žárlivost, nejistotu.

Žárlivý dopis

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

06.11.2008 19:25:18
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14162 | 18%)
Nevím (13663 | 18%)
Něco na tom je (14767 | 19%)
Záleží na kartáři (15735 | 21%)
Věřím tomu (18179 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12378 | 11%)
pocit krize (12224 | 11%)
starost o blízké osoby (11984 | 11%)
citové problémy (12833 | 12%)
jiný důvod (11550 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14201 | 20%)
Splnilo se minimum (14150 | 19%)
Splnila se většina (15021 | 21%)
Všechno se splnilo (14190 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13979 | 20%)
do 500,-Kč (14997 | 21%)
do 1000,-Kč (13285 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11824 | 13%)
Jednou (11755 | 12%)
Jednou za rok (11584 | 12%)
Několikrát do roka (11897 | 13%)
Několikrát do měsíce (12060 | 13%)
Několikrát do týdne (12445 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11611 | 13%)
uklidnil mě (11512 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one