stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

O CIKÁNSKÝCH KARTÁCH

Povídání o historii, struktuře a podobě cikánských karet, možných odchylkách a o jejich vykládání.

 


 

 

O CIKÁNSKÝCH KARTÁCH


Cikánské karty patří do skupiny tzv. obrázkových vykládacích karet.

Vyskytují se v nepřeberném množství různých mutací, svým způsobem mezi ně patří i karty Lenormand, nebo Kipper – což jsou jedny ze sad, u nichž známe autorky. (pozn.u vykládacích karet ovšem není za autora většinou považován výtvarník – tedy autor obrázků – ale ten kdo vymyslel strukturu karet a pravděpodobně zadal výtvarníkovi, jak má obrázky namalovat, co na nich má být.)


Obrázkové vykládací karty mají různý počet karet: 32,36, ale i třeba 52 – a samozřejmě také různé názvy.


Historie těchto vykládacích karet není podobně jako u tarotu příliš známá. Konkrétnější stopy se objevují od 13.stol., ale karty dozajista vznikly už dříve. Spekuluje se o jejich příbuznosti s kartami hracími nebo tarotovými, ale jejich současná struktura a podstata je dosti odlišná.


Nejpodrobnější zmínku o historii těchto karet jsem nalezna na Diskuzním fóru na internetu, autorkou je Růžena Vernerová:

...když jsem začala psát knížku o cikánských kartách, tak jsem také pátrala po jejich původu. Bohužel se toho mnoho nedochovalo. Nejstarší záznamy, které jsem objevila nedávno díky jedné mojí kamarádce (historičce), jsou s počátku 13. století. A to určitě není úplný počátek těchto karet.
Tak tedy:
Podle mě dostupných pramenů, bylo cikánských karet původně 24. Pravděpodobně si tyto karty opravdu vymysleli kočovní cikáni, inspirováni počtem karet velké arkány tarotu, (tenkrát nazývanou královskou, císařskou nebo dvorní). K běžným 22 životním symbolům přidali tzv. dvě Boží karty a sice Boží oko a Kněze. Jeden s posunu ve vývoji těchto karet byl zaznamenám na přelomu 16 a 17 století, hned na několika místech v oblasti jihozápadní Asie a jihovýchodní Evropy. V tomto počtu zůstaly až do roku cca 1880. Po té se ve Francii začaly ojediněle objevovat různé napodobeniny a zároveň stoupl jejich počet na 36 listů. Ve dvacátých letech minulého století, kdy veškeré tajemné praktiky, včetně výkladu karet se dostaly opět do středu zájmu, se ve střední Evropě objevila verze 52 listů....“


Zde je ukázka historických exemplářů těchto karet:

 

 

 

 

Další obrázky: http://spimajim.nazory.eu/galerie-cikanskych/historicke-cikanske-karty.html

 


 

 

Co je podstatou těchto karet?

Na kartě bývá obrázek, který zobrazuje buď nějakou osobu, popř. její pocity či stav nebo životní situaci, akci, děj nebo důležitou životí oblast.


Zobrazení je buď realisticky popisné, nebo prostřednictvím nějakého symbolu. Například můžete na kartách najít jak zobrazení celého svatebního obřadu, tak pouze prstenu – a okruh významů může být podobný.


U těchto karet není až tak nutno zkoumat řeč symbolů, ale spíš umět volně asociovat na dané téma. Vše, co vás napadne v souvislosti s obrázkem nebo jeho smyslem, může mít význam pro výklad.


Mezi jednotlivými sadami karet jsou velké rozdíly. Věnujte pozornost právě té vaší a respektujte ji. Pokud používáte literaturu, používejte i ten typ karet, co je v ní a pokud informace aplikujete na jiné karty, každou informaci dobře zvažte a nebojte se ji přizpůsobit nebo úplně vypustit.

U nás jsou pravděpodobně nejznámější tyto cikánské karty:


Různé obrázkové vykládací karty firmy Piatnik:

Cikánské věštění Lorelei, což je ale navzdory názvu spíše druh Lenormandu:

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

       

  

Cikánské karty Růženy Vernerové, které si jednotlivě můžete i s jejich významy prohlédnout na http://tajemno.najdise.cz/cikanske-karty :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cikánské karty Ivy Hütnerové:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


Rozdíly mezi jednotlivými sadami vykládacích karet


Struktura obrázkových vykládacích karet není nijak ustálena, takže různé sady se opravdu mohou lišit v tom, jaké obsahují karty a jaké mají názvy. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že ve skutečnosti jsou to jen variace na totéž – na důležité životní oblasti člověka.


Tradiční podoba s 32 kartami obsahuje karty (pozn.: v závorce uvádím alternativní názvy karet):


Boží oko (Stálost), Kněz, Cesta, Svatba (Sňatek), Milenka (Dáma), Milenec (Pán), Věrnost, Žárlivost, Radost (Zábava), Dům, Dítě, Roh hojnosti (Roh štěstěny, Štěstí), Peníze, Dar, Nenadálá radost (Nečekaná radost), Zloděj, Důstojník, Dopis, Soudce, Poselství (Zpráva, Zvěst), Vdova, Vdovec, Touha (Tužba, Stesk, Přání, Nové plány), Žal (Toužebné přání, Smutek), Naděje, Smrt, Nemoc, Vážné myšlenky, Faleš, Neštěstí, Nepřítel, Nepříjemnosti (Hněv, Zlost)

(Pozn: samozřejmě je možné, že narazíte ještě na jiné karty s odlišnými názvy – pak použijte zdravý selský rozum, uvidíte, že to budou opakující se ekvivalenty téhož a že v předešlém seznamu najdete kartu s podobným významem)

Tradiční sada s 36 kartami má navíc karty:


Setkání (návštěva, Seznámení), Láska, Trochu peněz (Něco peněz, Málo peněz, Malé peníze), Ztráta


V některých sadách můžete najít ještě karty:


Mladá dívka, Zralá žena, Honosná žena, Mladík, Stařec, Velký pán, Láska, Sok v lásce, Společnost, Sluha, Radostná zpráva, Nestálost, Hádka, Lékař, Nečekaná návštěva, Výhra, Hazard, Málo peněz, Bláznivá radost, Dopadení a Vězení a mnoho jiných. 


Navíc je samozřejmě rozdíl v pojetí obrázků.

Zde několik dalších příkladů u nás málo známých a rozšířených karet:


  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doporučuji vždy respektovat danou karetní sadu.

Pokud vám pojetí některých obrázků neodpovídá tomu, jak byste rádi vnímali obsah karty skrytý pod jejím pojmenováním, hledejte jinou sadu, jejíž obrázky vám budou lépe vyhovovat.

 


 

Jak vykládat z obrázkových vykládacích karet?

Většinou si každá kartářka časem najde svůj vlastní systém, který je pak předáván z generace na generaci nebo z učitele na žáka.

Můžete vyzkoušet i způsoby vyložení z tarotových karet nebo z Lenormandu, jakýkoliv z výkladů je použitelný i pro obrázkové karty.

 

Jak se naučit vykládat z obrázkových karet?

Položte si otázky:

  • Kdo/co na kartě je?

  • Co tato postava/sitruace představuje, co přináší?

  • Co cítí, jak se cítí osoba nebo osoby, kterých se to týká?

  • Co dělá/dělají?

  • Jaké důsledky akce má?

  • Jaký vliv postava má?


Všímejte si natočení postav a událostí.

Nechte svou mysl vytvářet volné asociace a metafory na dané téma.

Snažte se názvy karet a obrázky nevnímat doslovně, ale pouze jako nějaké téma.

Máte-li vedle sebe dvě karty, snažte se jednotlivé situace spojit do jednoho příběhu, přemýšlejte, jak spolu mohou souviset, jak se mohou ovlivňovat, jaký na sebe mohou mít dopad.


Obrázkové karty jsou velmi intuitivní, mají velmi volnou strukruru, která má málo pravidel a omezení. Těžko se proto stanovují nějaké návody, jak z těchto karet vykládat, jak je vnímat. Každý se musí naučit vnímat poselství karet po svém.

Nevýhoda toho je, že je pro tyto karty málo odborné literatury, nelze se je totiž „nabiflovat“, výhoda je, že díky tomu jsou svým způsobem snazší nežli kupř. Tarot, nemají také tak hluboké filozofické a mystické souvztažnosti, jsou svým způsobem velmi primitivní.

Stačí se naučit svou mysl pracovat tím správným způsobem. Pokud se to nenaučíte, máte smůlu. Zatímco tarot se lze do značné míry naučit a trh oplývá výbornými učebnicemi tarotu, obrázkové karty musíte „pouze“ umět správně cítit, žádná „učebnice“ vám nepomůže.


Takže má odpověď na to, jak se naučit vykládat z těchto karet je: najít si takové, jejichž obrázky vás dokáží inspirovat a vykládat a vykládat a vykládat.....

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.11.2008 12:35:43
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one