stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

LIDSKÝ MOZEK A SVOBODA VÝBĚRU

LIDSKÝ MOZEK A SVOBODA VÝBĚRU - obrázek

LIDSKÝ MOZEK A SVOBODA VÝBĚRU - obrázek

  

 

 

 

Zaujal mě článek v MF PLUS č.4/2008 s názvem Děti divočiny o dětech vychovávaných v přírodě mimo civilizaci zvířaty.

Několik případů, kdy k tomuto došlo, je bohužel dost smutných, protože výsledkem této události nebyl vznik krásného ušlechtilého Tarzana či Mauglího, ale nešťastných primitivních bytostí, které už nebyly schopny adaptovat se na lidský život a zemřely záhy.

Autor Ivan Mackerle článek shrnuje:

„...Jeden z nejdůležitějších rozdílů lidského mozku oproti zvířecímu tkví v jeho svobodě, v tom, že nemá předem určený program chování. Zvláštní formy chování zvířat jsou dědičné, naprogramované jako instinktivní činnost. Dítě má vrozených programů velmi málo, pouze takové, které zabezpečují vývoj novorozeňat, jako například sací reflex. Proto lidské vlastnosti nevyzrávají samy od sebe, ale jen v přítomnosti dospělých, od nichž se dítě učí. U zvířecích mláďat, například štěňat, přítomnost rodičů pro přirozený vývoj není nutná. Nedostatek vrozených programů u člověka není slabostí, nýbrž výhodou lidského mozku. Zabezpečuje to, co není dostupné žádnému zvířeti: možnost neomezeného osvojování si nových poznatků a schopností...“

Autor dál poukazuje na fakt, že pro duševní rozvoj a osvojení schopnosti „být člověkem“ je důležitých několik prvních let, neboť děti nalezené v péči zvířat ve starším věku nebo v dospělosti už své lidské schopnosti nebyli schopny rozvinout.


Zajímavé je to z několika důvodů.


Tím prvním je samozřejmě ona definice rozdílu fungování lidského a zvířecího mozku. Nemyslím si, že lidský tvor je „jen“ zvíře, což souvisí se schopnostmi myslet v morálních kategoriích, zabývat se pojmy zodpovědnosti, příčinných souvislostí a s dalšími věcmi.


Ale mnohem víc mě zaujal fakt, že lidský mozek má na vybranou, jaký „vývojový program“ si osvojí.

Kartáři se často setkávají s klienty, pro které je jakákoliv svoboda rozhodování jen obtížným břemenem. Rádi se podddávají pocitu předurčenosti (to je osud) a u kartáře chtějí získat pomyslný itinerář svého života. Co když se tím ovšem dobrovolně vzdávají určité svobody, která je nám lidem dána darem do vínku, a ponižují se tak dobrovolně na úroveň zvířat, jednajících podle svých přednastavených programů jenom tak, jak musejí.

Ano, autor sice zdůrazňoval, že pro zvolení onoho „vývojového programu“ jsou stěžejní první roky života, ale i tak jsem přesvědčena, že tím naše možnost rozhodnout se, co chceme, abychom byli, nekončí.

Naopak roste.

Neboť s přibývajícím věkem máme zodpovědnost nejen za to, co se stalo z nás, ale i za to, kam postrčíme vývoj dalších generací.

Podle autora článku máme svůj vývojový program definitivně a nezvratně nastaven několik let po narození. Přesto si myslím, že v rámci onoho „programu“ nám stále zůstává svobodná vůle, kam v tomto vývoji dojdeme – obrazně řečeno, jestli zůstaneme v přízemí, nebo to dotáhneme až do nejvyšších pater, nebo dokonce dokážeme nějaká další patra přistavět.

K tomu ovšem asi nebude stačit, když se necháme povolně smýkat osudem.

Důležité bude vědomí toho, čím (kým) chceme být, vůle a ochota ve jménu toho jednat a tedy se i rozhodovat.


Proto mi jsou mnohem bližší klienti a tazatelé, kteří se v kartách pouze snaží najít dostatečná východiska pro své rozhodování, ale rozhodování samotného se tím nezříkají – nežli klienti a tazatelé, kteří chtějí, aby karty (a kartář) rozhodl za ně.

  

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2008 19:08:49
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one