stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek - obrázek

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek - obrázek

Uvádím zde několik mentálních cvičení pro kontrolu myšlenek. Při těchto cvičeních nespěchejme, neboť vše vyžaduje svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost jsou základními podmínkami vývoje. Úsilí, které k svému vývinu vynaložíme, se mnohokráte vyplatí.

Zdroj: František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení

 

 

 

 

  

Kontrola myšlenek

Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a pozorujte po dobu pěti minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet. Zpočátku na Vás budou dorážet myšlenky, týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí a pod.

K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy zcela neodvisle. Podle toho, v jaké situací a náladě se právě nacházíte, bude se Vám cvičení dařit buď dobře anebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte se zapomínat, nýbrž je pozorně sledovat. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit napříště s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat.

Indové např., aby neztráceli drahocenný čas, pomáhají si tím, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a hořejší tělo. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Můžeme též před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které rovněž zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám.

Cvičení, týkající se kontroly myšlenek, musíme provádět denně a to ráno i večer. Každý den cvičení prodlužujeme o jednu minutu, takže během týdne musí žák být již s to, po dobu nejméně deseti minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil. Doba uvedená k provádění tohoto cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých vnímacích schopností, neboť nemá význam spěchat. Vývin je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším.

Pozorný žák pozná, jak ho z počátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde skoro zatěžko rozpomenout se na ně na všechny. Od jednoho cvičení ke druhému však zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolně mírní až se konečně ve vědomí objeví jen ojedinělé, jakoby z dálky přicházející myšlenky. Této kontrole myšlenek nechť žák věnuje veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě.

Mentální cvičení

Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku a to mentálnímu. Žák se naučil kontrole svých myšlenek. Další cvičení spočívá v zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte např. dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste se z něj vrátili do svého soukromého a rodinného života.

Všechny myšlenky, které do Vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v povolání, musíte veškeré myšlenky věnovat jen tomu a nedovolit, aby bloudily někde jinde, např. doma, u Vašich známých apod. V tom se cvičte tak dlouho, až se vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše, co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, neboť jím bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť.

Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod, a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte. Z počátku se Vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně deset minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku.

Vyprázdnění myšlenek

Bylo-li Vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek! Uložte se opět na pohovku, postel nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou Vás přepadávající myšlenku energicky odmítnout. Ve Vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota. I toto cvičení se Vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude Váš úspěch vždy větší. Podaří-li se Vám udržet tento stav plných deset minut, aniž byste se zapomněli, ba dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté.

Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte. Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo í týden si vypracujte přesný pracovní plán. Konejte především autokritiku (sebekritiku).


 

se souhlasem autora překopírováno z webu:

http://zivotni-energie.cz/kontrola-myslenek-kazen-myslenek-ovladani-myslenek.html

  

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2008 23:51:16
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one