stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

Je Bůh? Svět tvoříme myšlenkou

Je Bůh? Svět tvoříme myšlenkou - obrázek

Je Bůh? Svět tvoříme myšlenkou - obrázek

Jak můžeme pozitivně ovlivňovat svůj život?

 

 

 

 

Je Bůh ? Kde je ?

Nejdřív zase trochu teorie. Tentokrát je to definice, kterou sestavili kvantoví fyzici.

„Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, samo se sebou stojící ve střídavém vztahu. Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii univerza, to znamená veškerou hmotu vesmíru a tím tvoří základ veškerého bytí.“

Abych to zjednodušila - v tom co jsme si nazačátku říkali o atomu a energii zaměním slovo energie slovem Bůh. A z toho mi vyplyne že Bůh není staroušek na obláčku, ale je všechno - i kámen, i kytka, i zvíře, i člověk. Je to také vzduch, který dýcháme, i Slunce které svítí na naši Zem atd.

Rozdíl mezi kamenem a člověkem je ve stupni uvědomení si své existence. Kámen má velmi pomalé vibrace - kmitání energie mezi atomy. Rostlina má vibrace vyšší - už probíhá látková výměna. Rostlina odebírá ze země živiny a využívá je ke svému růstu, jako odpad metabolismu produkuje kyslík - nevědomě mění prostor. Zvíře kmitá ještě rychleji - nestačí mu minerální živiny, potřebuje už bohatší potravu a tak pojídá rostliny případně jiná zvířata. Člověk je zvíře, které si uvědomuje. Potřebuje bohatou stravu jako zvíře, ale už si dokáže vybírat - jeho rozdíl vibrace je ve vědomí. Uvědomuje si sama sebe v prostoru a zkouší prostor nebo sebe měnit. Rychlost vibrace vědomí dokáže vytvořit představu. Za představou následuje uvedení do reálu. Člověk tvoří a mění prostor podle své svobodné vůle.

Každá bytost projde celým cyklem vývoje od plynné substance rozptýlené ve vesmíru, přes hmotu kamene a dál až k vědomí člověka a ani tam nekončí a pokračuje v uvědomování si sama sebe jako energetické bytosti a dál a dál....

Tvoření myšlenkou

Myšlenka je energie, která má za úkol tvořit. Tvořit můžeme auto. Nejdřív si ho musíme představit. Pak vymyslíme detaily. Dál musíme nakreslit plán. A nakonec podle plánu vyrobíme auto ze spousty součástek, tak jak jsme si ho vymysleli. Tím se myšlenka uskuteční ve hmotě. Tak tvoří myšlenka. Tvořit můžeme i nehmotné „věci“. To, že jsme je stvořili poznáme podle jejich účinku. Jako příklad si uvedeme přání „dostanu dárek“.

Tvořit mohu např. ochranu. Často by se nám ochrana hodila. V povídání o meditaci jsme si řelkli, že jsou lidé, kteří mohou meditujícímu vložit mentální program. Také jsme si řekli, že ten kdo meditaci vede, by měl svou skupinu ochránit. Nejlepší je naučit je, aby se chránili sami. Proti útoku myšlenkou se můžeme chránit zase jen myšlenkou. Taková ochrana působí jako štít. Svou aurou vytvořím energetický štít, který ke mně propustí jen to co je pro mne dobré a to co, by mi uškodilo, se od něj odrazí a vrátí se k tomu, kdo to vyslal. Jediná podmínka, aby taková ochrana účinkovala je, nevysílat negativní energii. Pak by se štít stáhl a přestal by chránit. Negací je i strach - cokoliv co způsobuje stažení svalů zároveň stáhne i energii která nás chrání. Proto je potřeba udržovat si dobrou pohodu a spokojenost, co nejčastěji se radovat třeba jen z maličkostí. Pokud si uvědomím, že jsem svoji ochranu zbořila jakoukoliv negativní myšlenkou, mohu ji opět okamžitě vytvořit znovu.


Svět si tvoříme svojí myšlenkou

Tato věta zní jako fantazie. Ale zamyslete se :

Když máte radost zdá se vám celý svět příjemný i když prší?

Když jste rozzlobeni, zdá se vám vše nepříjemné i když svítí sluníčko?

Když se na někoho usmějete, usměje se většinou také.

Když se na někoho zamračíte, i on se většinou zamračí.

Takhle se projevuje polarizování energie v životě. Energie, jakou vysíláme do svého okolí přitahuje energii stejného náboje - protože jádrem s opačným pólem jsme mi sami.

Tento princip můžeme používat k vědomému řízení svého života. Mohu si přát co potřebuji a když budu věřit, že se mé přání splní- budu vysílat pozitivní energii svého očekávání - není důvod aby se nesplnilo. Nesmím ho ale rušit negativní energíí. Např. nesmím pochybovat, že si to zasloužím, nebo že to bude takové jaké jsem chtěl(a). Je to jako v matematice - mínus se sečte s plusem a výsledek je nula. Svojí energiíí pochyb jsem „vymizíkoval(a)“ energii očekávání a proto se nestane nic.

Můžeme si to představit jako energii, která putuje po kruhu a převáží na tu stranu, kde je energie víc.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A : Dva plusy nedokáží převážit tři mínusy a tak dárek nedostanu.

B :  Tři plusy převáží dva mínusy a dárek dostanu.

Čím víc plusů zůstane, tím dřív se mé přání vyplní.

Mínusem je vše, co nám stáhne svaly - strachem se schoulíme, odporem se zamračíme a pod.

Plusem je vše co nám vykouzlí úsměv nebo příjemný pocit.

Tak si mohu přivolat nejen dárek, ale i zdraví, peníze, přítele - prostě cokoli si vymyslím.

Co je člověk schopen vytvořit ve své mysli, to dříve nebo později vytvoří prakticky. Vše čeho je lidská mysl schopna, je možné stvořit. Je to vždy síla myšlenky, která je skutečnou tvůrčí silou.

autor: Marta Lošťáková

 


 

se souhlasem autorky převzato z: http://www.marta-l.wbs.cz/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2009 13:23:51
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one