stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

AUTOSUGESCE - obrázek

AUTOSUGESCE - obrázek

Meditační cvičeni pro zájemce o pouť do minulých životu nebo o odpověď na životni otázku, která je zneklidňuje.

  

  

 

 

 

Lehni si a snaž se zaujmout pohodlnou polohu, takovou, abys necítil nikde žádné napětí, nohy mírně od sebe, rovná páteř, ruce mírně od těla. V místnosti by měla být taková teplota, abys mohl ležet bez přikrytí a nebylo Ti horko ani zima.

   Začni myslet na celé své tělo a vědomě, kousek po kousku ho začni uvolňovat....napřed si představ, že tvé tělo je tak těžké, že se propadá do postele, pak od nohou...kloub po kloubu, přes lýtka, stehna, pak ruce, hlavu, svaly okolo očí, víčka, ústa, čelo, páteř, obratel po obratli, uvolňuj i to nejmenší napětí. Optimální je nějaká tobě příjemná nerušící bezeslovná muzika.
   Pokud se Ti nedaří se napětí zbavit, představ si, že ve Tvém těle pracují čety drobných lidiček a ty postupně ustávají v práci a odkládají své nářadí a usínají. Nejdříve pracovní četa v pravé noze, pak levé ....atd. Postupuj od okrajů svého těla k hlavě.
   Jakmile se Ti to podaří, můžeš spustit autosugesci, text může vypadat např. následovně:
 
 
"Vysoko na obloze a daleko nad mraky si představ velkou katedrálu, daleko velkolepější a rozlehlejší než jakýkoli pozemský chrám Tato nebeská svatyně má obrovský dvojitý portál pod ohromnými oblouky a dvě věže. Ke vchodu vede masivní kamenné schodiště. Snaž se soustředit na každou podrobnost této impozantní stavby, pak si představ sebe na úpatí schodiště, jak s očekáváním vzhlížíš ke vchodu.

Stoupáš po schodech; jsou tesány z hrubých žulových kvádrů; boty se dotýkají jednoho po druhém. Trvá to dlouho, ale konečně jsi nahoře a stojíš před obrovskými dřevěnými dveřmi. Zhluboka se nadýchni a pak napřáhni ruku, abys ohmatal strukturu dřeva. Zkus si uvědomit, jaký je povrch dveří na omak.
 
Pak se mírně do dveří opři, ty se bez námahy otevřou a objeví se tlumeně osvětlený vnitřek; přitom se dveře ve velkých závěsech otáčejí zvolna zpět a Tvoje kroky se ozývají na kamenné dlažbě chrámové předsíně. Zastav se a rozhlédni se; pozoruj vysokou klenbu stropu, barevná okna, mohutné sloupy a řady lavic. Šikmo na ně padá světlo, vzduch voní kadidlem, prostředí působí vznešeností, tichem a nádherou. Snaž si uvědomit si chlad i vůni prostory.
 
Nejdeš však hlavní lodí k oltáři, nýbrž se obrátíš vlevo ke krajní stěně. Je to daleko. Všimneš si, že už nešlapeš po kamenných kvádrech, nýbrž po leštěném mramoru a že stěna je od podlahy ke stropu vykládaná tmavým dubovým dřevem. V té stěně teď hledáš dveře, docela malá dvířka. Není to snadné; musíš se pozorně dívat. Ale nakonec spatříš malou bronzovou kliku a jdeš k ní. Otevřeš dveře.

Uvnitř uvidíš kamenné schodiště. Schody jsou úzké a vyšlapané a vedou do sklepení. Sestoupíš po schodišti; představuj si, že se dostáváš stále hlouběji až do samých základů katedrály, Dole na konci schodů stojí stařec, představ si, jak vypadá. Je to strážce knihovny a očekává Tě, ale chce vědět, proč přicházíš. Vysvětlíš mu svou touhu po sebepoznání a požádáš ho, aby Ti dovolil nahlédnout do záznamu posledního života Stařec vyslechne pozorně Tvou prosbu a svolí. Pak Ti pokyne, abys šel za ním do knihovny. Kráčí zdánlivě nekonečnými chodbami kolem regálů naplněných až do stropu knihami. Konečně se zastaví mezi rovnoběžnými řadami knih. Chvíli se rozmýšlí a pak ukáže na jednu polici. Sleduješ pohyb jeho ruky a Tvůj zrak ulpí na Tvém jméně, které je na poličce napsáno.

Na této naší poličce je velmi mnoho knih; každá se týká jednoho minulého života. Požádáš o poslední knihu v pořadí - záznam posledního života. Strážce bere knihu a dává Ti ji. Uchopíš svazek pevně do ruky - uvědom si jaká je na omak a jak je těžká. Až knihu otevřeš (může to být též album fotografií nebo videokazeta), neměj strach. To, co tam je, se už stalo; pro Tvé podvědomí to nebude překvapením. Díváš se pouze na záznam.
 
Nyní tedy knihu otevři a dívej se. Vnímej záznam klidně, pasivně, bez emocí. Máš na to neomezeně času. Když jsi viděl vše, co jsme chtěl vidět, knihu zavři a vrať strážci, který trpělivě čeká opodál. Dá knihu zase na místo, a pak Ti pokyne, abys ho znovu následoval labyrintem chodeb ke schodišti, jež vede do katedrály. Pospíší za starcem, až dojdeš k místu, kde jsi se s ním setkal. Tam se rozloučíš, vystoupíš po schodech a projdeš dvířky do ticha a majestátu katedrály. Zavřeš za sebou a chvíli posečkáš pod zdobenou klenbou, než se vrátíš do předsíně k obrovským dveřím. Pak vykročíš z nebeské svatyně ven a zvolna sestupuješ po kamenných schodech. Každým krokem se postupně vracíš do normálního vědomí, takže na posledním schodě si už zas plně uvědomuješ okolí. "
 
Po ukončení cvičení si pomalu uvědom své tělo a pak můžeš otevřít oči. Tělo do chodu uváděj pomalu.
 
Znění textu si můžeš libovolně upravit, to zásadní na něm je velká - vlastně nekonečná - knihovna a její strážce - správce. Jeho obraz by v Tobě měl budit úctu. Taktéž vzhled knihovny a přístupová cesta by měla vypadat jako z jiného světa, měla by působit krásně a majestátně. Důležité je, že cesta by měla být dostatečně dlouhá, aby Tvé vědomí mělo dost času se spojit s nevědomím. Časem ji cvikem můžeš zkrátit.
Toto cvičením se nemusí povést napoprvé.
Ze začátku vjemy, které se ze záznamu dozvíš nemusí dávat smysl, mohou to být jen obrazy, útržky. Snaž se si vše zapamatovat.
 
Hodně štěstí.
  
 
 
 
 
 
 
 
12.01.2008 15:28:48
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one